Jan Otto Svendsen.

Jan Ottos bedrift har fått flere hundre tusen i utbytte – uten å eie en eneste aksje

Kundeutbytte-ordningen bidrar til å gjøre Gjensidige til Norges mest gunstige forsikringsselskap, mener Jan Otto Svendsen.

Jan Otto Svendsen eier Gardermoen Airport Hotel, et hotell med over 200 rom og flere konferanselokaler rett ved Norges største flyplass, sammen med samarbeidspartneren Per Gunnar Ottoson.

Hotellet har 85 ansatte og 53 millioner kroner i omsetning. Virksomheten betaler nå 335 000 kroner i årlig forsikringspremie.

– Vi har vært kunder i Gjensidige i mange år, siden 1995 om jeg husker riktig. Både kompanjongen min og jeg har hatt forsikringer i Gjensidige for virksomhetene og selskapene vi drevet, men også privat. Så vi kjenner Gjensidige fra gammelt av, sier eier og styreleder Jan Otto Svendsen.

Unik forsikringsordning

Slik fungerer kundeutbytte


 En fordel man oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige.

  • Hvert år selskapet går i pluss, videreformidler Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, hele aksjeutbyttet sitt til kundene
  • De siste elleve årene har selskapet utbetalt 17 milliarder kroner til norske forsikringskunder
  • Det holder at bedriften er kunde i Gjensidige for å få del av overskuddet, og kundeutbyttet deles ut uavhengig av skadeoppgjør
  • Gjensidige er det eneste forsikringsselskapet i Norge som deler overskuddet med kundene

Les mer om Kundeutbytte

Gardermoen Airport Hotel har de siste årene nytt godt av Gjensidiges unike kundeutbytteordning. De siste ni årene har nemlig Gjensidige, som eneste norske forsikringsselskap, delt utbyttet med kundene sine.

Kundeutbytte-ordningen fungerer så enkelt som at Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, deler overskuddet sitt med kundene når selskapet går i pluss.

Sjekk hvor mye bedriften din ville fått i utbytte her

Slik fungerer kundeutbytte


 En fordel man oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige.

  • Hvert år selskapet går i pluss, videreformidler Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, hele aksjeutbyttet sitt til kundene
  • De siste elleve årene har selskapet utbetalt 17 milliarder kroner til norske forsikringskunder
  • Det holder at bedriften er kunde i Gjensidige for å få del av overskuddet, og kundeutbyttet deles ut uavhengig av skadeoppgjør
  • Gjensidige er det eneste forsikringsselskapet i Norge som deler overskuddet med kundene

Les mer om Kundeutbytte

Har fått tilbake 400.000 kroner

Alle som er kunder hos Gjensidige, drar nytte av denne ordningen, og de siste ni årene har kundene i snitt fått tilbake 13 prosent av det de har betalt i forsikringspremie til Gjensidige.

Gardermoen Airport Hotel har vært kunde alle disse årene. Virksomheten har i løpet av denne tiden fått utbetalt 400.000 kroner via kundeutbytte-ordningen – uten å eie en eneste aksje.

– Da denne ordningen ble lansert, ble det en ytelse som vi tok inn i vår vurdering av forsikringsselskap, sier Svendsen – og legger til:

– Kundeutbytte er en veldig fin ordning, men for oss blir det en del av et kynisk regnestykke. Vi budsjetterer med at vi får tilbake deler av forsikringspremien.

Mener Gjensidige er mest gunstig

Mener Gjensidige er mest gunstig

Han påpeker at det ikke bare er pris som avgjør hvilket forsikringsselskap han velger å bruke.

– Godt samarbeid med leverandør, god dialog og konstruktive forslag til løsninger fra forsikringsselskapet, og at det ikke blir noe diskusjon om forsikringsdekning når det først oppstår en skade, veier vel så tungt. Og vi har vært veldig fornøyde med samarbeidet med Gjensidige.

– Vi sjekker forsikringene våre hvert andre eller tredje år, og da henter vi inn tilbud fra Gjensidiges konkurrenter. Før kundeutbytte-ordningen var det noen andre selskaper som var hakket billigere, men ikke nevneverdig. Når man tar med kundeutbytte i beregningen, har Gjensidige også vært det rimeligste alternativet, sier Svendsen – og legger til:

– Ut ifra en totalvurdering bidrar kundeutbytte til at vi mener Gjensidige er Norges mest gunstige forsikringsselskap, sier hotelleieren.

– Vi ser også på det med positive øyne. Kompanjongen min og jeg er aktive i Høvik Idrettsforening, og vi fikk tilskudd til et prosjekt i klubben fra Gjensidigestiftelsen. Det bidrar positivt, selv om det ikke er derfor vi har valgt å forsikre oss gjennom Gjensidige.

– Nei, vi har ikke øremerket dette til noe. Det går inn i driftsregnskapet og reduserer forsikringsutgiftene våre, sier Svendsen.

Les mer om Kundeutbytte her

Sist oppdatert: