Personalmøte

Dette må bedriften vite om pensjonskonto

I 2021 blir pensjonskonto innført for dine ansatte. Hva innebærer det for deg som leder?

Stefi Kierulf Prytz
Stefi Kierulf Prytz

– Pensjonskonto blir innført for å gjøre det lettere for den enkelte å ta ansvar for sin egen pensjon. Ordningen får også en del konsekvenser for arbeidsgiverne. De skal du blant annet informere de ansatte om pensjonskontoen og hva den innebærer for dem, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge.

Det er Stortinget som har bestemt at alle som har innskuddspensjon gjennom jobben skal få egen pensjonskonto. Det overordnede målet er at folk skal få mest mulig å leve av etter yrkeskarrieren. Det skal skje gjennom reduserte kostnader til administrasjon og forvaltning – og ved at de ansatte får bedre oversikt og større eierskap til tjenestepensjonen.

­­– Ordningen med pensjonskonto omfatter omlag 1,4 millioner arbeidstakere, det vil si de fleste som jobber i privat sektor. Ansatte i kommune eller stat, folk som flytter til utlandet, pensjonister og arbeidsledige blir ikke påvirket, opplyser Prytz.

Med innføringen av pensjonskonto forsvinner regelen om at man må være ansatt i minimum tolv måneder for å tjene opp pensjon. Det betyr at ansatte som slutter vil få med seg innskuddspensjonen i form av et pensjonskapitalbevis uavhengig av varigheten på arbeidsforholdet.

Stefi Kierulf Prytz
Stefi Kierulf Prytz

Dette blir samlet på pensjonskonto

Den nye ordningen innebærer at all opptjent innskuddspensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) blir samlet på ett sted. Hvis man har IPS-avtaler inngått før 2017 og IPA-avtaler, kan også disse overføres til pensjonskontoen.

– Pensjonskontoen for virksomhetens ansatte blir opprettet hos pensjonsleverandøren dere har valgt. De ansatte kan imidlertid reservere seg mot dette og heller samle innskuddspensjonen hos en annen leverandør. I så fall vil både den nåværende avtalen og tidligere sparing, altså pensjonskapitalbevis og andre avtaler, bli overført, forklarer Prytz.

Slik fordeles kostnadene ved pensjonskonto

Pensjonsleverandørene tar seg betalt for henholdsvis forvaltning og administrasjon. Slik blir kostnadene fordelt på arbeidsgiver og arbeidstaker:

Arbeidsgiver skal betale for forvaltning av den løpende sparingen – som i dag. I tillegg skal dere betale for administrasjon av både den løpende og den tidligere sparingen. Den ansatte skal betale for forvaltningen av tidligere sparing.

Hvis den ansatte velger å flytte avtalene sine til en selvvalgt leverandør, skal vedkommende betale både forvaltning og administrasjon av løpende og tidligere sparing.

Som arbeidsgiver skal dere imidlertid gi den ansatte en økonomisk kompensasjon. Den skal dekke den ansattes forvaltningskostnader på den løpende sparingen hos den selvvalgte leverandøren. Resten må  vedkommende altså betale selv.

– Regjeringen har foreslått at den ansatte skal kunne få samme pris på forvaltningen av midlene som den bedriften har forhandlet frem. Denne prisen vil som oftest være mer gunstig enn det arbeidstakeren kan oppnå på egen hånd, sier Prytz.

Vil informere om pensjonskonto

Berit Bjones i Gjensidige
Berit Bjones i Gjensidige

Reglene om egen pensjonskonto trer sannsynligvis i kraft 1. januar 2021. Deretter vil det ta noe tid før alt er på plass, opplyser produktsjef Berit Bjones i Gjensidige.

– Utpå nyåret vil de ansatte få informasjon om eventuelle pensjonskapitalbevis som kan flyttes. Deretter har de tre måneder på å bestemme seg for om de vil reservere seg mot dette. I motsatt fall vil pensjonskapitalbevisene samles på pensjonskontoen uten at bedriften eller arbeidstakeren trenger å gjøre noe. Dette skjer trolig i løpet av første halvdel av 2021, sier Bjones.

Arbeidsgiver har plikt til å informere de ansatte om pensjonskonto. Det skal blant annet opplyses om kostnader og investeringsvalg gjennom bedriftens innskuddspensjon. På bakgrunn av dette skal den enkelte kunne ta et velfundert valg om hvor hun eller han vil ha pensjonskontoen sin.

– Vi vil bidra til at overgangen til pensjonskonto blir så enkel som mulig. Både bedriften og de ansatte vil motta informasjon fra Gjensidige både før, under og etter at ordningen blir innført, sier Bjones.

Berit Bjones i Gjensidige
Berit Bjones i Gjensidige