Møte. Kontor.

Har du kommet i gang med årsoppgjøret?

Hvert år gir årsoppgjøret ekstra stress for bedriftsledere landet rundt. Her er det som volder mest hodebry ifølge regnskapsførerne.

Regnskapsfører Idar Jarle Skogli hos Stryn Rekneskapslag
Idar Jarle Skogli

– De fleste bedrifter har god kontroll på det som skal leveres inn. Men det er en hektisk tid, så vi må som regel etterspørre noe. Da gjelder det gjerne opplysninger som må hentes fra mange steder, forteller regnskapsfører Idar Jarle Skogli ved Stryn Rekneskapslag.

Det fremste eksempelet er ifølge Skogli tall og forhold rundt utenlandske fond og aksjer som går utenom aksjonærregisteroppgaven.

– Dette blir opp til den enkelte å få med, og dermed lett å glemme, påpeker han.  

Ellers nevner Skogli tema som firmabiler, lønn, styrehonorar og uttak fra eierne samt virtuell valuta, der gevinst og tap ofte er vanskelig å dokumentere.

– Løsningen er å begynne tidlig – og selvfølgelig å spørre oss hvis noe er uklart. Det er bedre å spørre i begynnelsen av desember enn langt utpå nyåret, sier den erfarne regnskapsføreren med et smil.

Regnskapsfører Idar Jarle Skogli hos Stryn Rekneskapslag
Idar Jarle Skogli

Denne forglemmelsen kan bli dyr for aksjeselskap

Partner Are Berg Hjelle i Athene Group og Athene Accounting
Are Berg Hjelle

Det er Are Berg Hjelle, partner i Athene Group og Athene Accounting, enig i. Også han føler at bedriftene har god kontroll, men at mange i farten kan glemme viktige detaljer.

– Det kan dreie seg om avis, telefon og andre goder man ikke tenker på at må innberettes som en lønnsgode. Andre ting vi ofte ser blir glemt, er innberetning av arbeidsgiveravgift på obligatorisk tjenestepensjon, forsikringer og innrapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende, forteller Hjelle.

Han retter et varsku til alle bedriftsledere i aksjeselskap:

– Mange glemmer hele aksjonærregisteroppgaven. Det kan bli dyrt, sier han.

En slik forglemmelse fører til en dagmulkt på 1199 kroner for hver eneste dag oppgaven ikke er levert. Totalt kan mulkten komme opp i hele 59 950 kroner. Dessuten kan manglende informasjon føre til feil i aksjonærenes private skattemeldinger, opplyser Hjelle.

– Feil i den private skattemeldingen må selvfølgelig rettes opp. I verste fall resulterer det også i gebyrer, påpeker han.

Athene benytter adminflow.no for å sende inn AR-oppgave for sine kunder. Her kan man enkelt registrere kapitalendringer med og uten gründerfradrag, transaksjoner, utbytte og sende inn AR-oppgaven rett til Altinn.

– Noen kunder sender inn AR-oppgaven selv og da er det ekstra viktig å bruke et system som sikrer korrekt rapportering, sier Hjelle. 

Partner Are Berg Hjelle i Athene Group og Athene Accounting
Are Berg Hjelle

Aksjonærregisteroppgaven – hva må med?

  • Alle endringer som har skjedd i løpet av året knyttet til aksjekapitalen i selskapet: endring av antall aksjer, emisjoner, endring av pålydende, aksjesplitt og aksjespleis
  • Informasjon om alle aksjer som er kjøpt/solgt i selskapet
  • Informasjon om utbytte
  • Har aksjonærer tatt ut lån fra selskapet, må dette beskattes som utbytte

Gode råd fra forsikringsselskapet til bedrifter og regnskapsførere

Heidi Elisabeth Grønvold ved Kundesenter Bedrift i Gjensidige
Heidi Elisabeth Grønvold

Forsikring er ikke blant de vanskeligste punktene ved årsoppgjøret. Det gleder Heidi Elisabeth Grønvold ved Kundesenter Bedrift i Gjensidige.

– Vi fokuserer mye på å gjøre kundene selvhjulpne, forteller hun og nevner spesielt tjenesten Din Bedrift.

– Her kan du logge inn og finne fakturaer, bilag for mottatt kundeutbytte, hente ut forsikringsattester og eventuelle lønnsinnberetninger – alt forsikringsrelatert som skal med i årsoppgjøret.

Her kan du også fordele lønnsinnberetningen over 12 måneder. – Det er et godt råd vi gir kundene våre for det kommende året, sier Grønvold.

– Slik blir ikke de ansatte skattlagte for hele fordelen av forsikring og pensjonsgoder i den samme måneden, utdyper hun.

Hun anbefaler også kundene å gi regnskapsføreren tilgang til Din Bedrift på Gjensidige.no slik at han eller hun selv kan hente ut nødvendig informasjon. Det vil spare tid både for dem og bedriftslederne.

Heidi Elisabeth Grønvold ved Kundesenter Bedrift i Gjensidige
Heidi Elisabeth Grønvold

Sjekkliste for årsoppgjøret

I Stryn har Idar Jarle Skogli god erfaring med denne måten å gjøre det på.

– Vi bruker jo en del tid på å hente informasjon, sier han, – men god orden og gode systemer, både hos bedriftene selv og deres ulike leverandører, gjør denne jobben mye enklere, sier han.

Are Berg Hjelle viser til Regnskap Norges sjekkliste på hva du må gjøre innen året er omme. Sjekklisten har punkter som gjelder alle bedrifter – og punkter spesifikke for ulike foretakstyper.

– Det er en grei rettesnor og et praktisk verktøy, sier han.

Er virksomheten riktig forsikret?

Sist oppdatert: