Møte. Kontor.

Dette bør du vite om årsoppgjøret

Hvert år fører årsoppgjøret til ekstra stress for bedriftsledere landet rundt. Her er det som volder mest hodebry, ifølge regnskapsførerne.

Regnskapsfører Idar Jarle Skogli hos Stryn Rekneskapslag
Regnskapsfører Idar Jarle Skogli hos Stryn Rekneskapslag

For norske bedrifter kommer ikke årsoppgjøret som julekvelden på kjerringa. Like fullt er listen over punkter som skal  følges lang, og i en travel hverdag kan ting fort bli glemt.

– De fleste bedrifter har god kontroll på det som skal leveres inn. Men det er en hektisk tid, så vi må som regel etterspørre noe, forteller regnskapsfører Idar Jarle Skogli hos Stryn Rekneskapslag. – Da gjelder det gjerne opplysninger som må hentes fra mange steder.

Regnskapsfører Idar Jarle Skogli hos Stryn Rekneskapslag
Regnskapsfører Idar Jarle Skogli hos Stryn Rekneskapslag

Begynn i tide – og sett av nok tid

Det fremste eksempelet er ifølge Skogli tall og andre forhold rundt fond og utenlandske aksjer, samt virtuell valuta for de som handler med det. En rekke andre tema by på utfordringer, for eksempel firmabiler, styrehonorar og uttak foretatt av eierne, i tillegg til gamle krav og tapsføring sett opp mot regelverket for purrerutiner.

– Løsningen er å begynne tidlig, og selvfølgelig å spørre oss hvis noe er uklart. Det er bedre å spørre i begynnelsen av desember enn i slutten, råder den erfarne regnskapsføreren med et smil.

Det er Are Berg Hjelle, partner i Athene Group og Athene Accounting, enig i. Også han opplever at bedriftene har god kontroll, men at mange i farten kan glemme viktige detaljer.

Denne forglemmelsen kan bli dyr

Partner Are Berg Hjelle i Athene Group og Athene Accounting
Partner Are Berg Hjelle i Athene Group og Athene Accounting

Det kan for eksempel være avis, telefon og andre goder man ikke tenker på å innberette som et lønnsgode.

– Andre ting vi ofte ser blir glemt, er innberetning av arbeidsgiveravgift på obligatorisk tjenestepensjon, forsikringer og innrapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende, forteller Hjelle. Han retter et varsku til alle bedriftsledere i aksjeselskap:

– Mange glemmer hele aksjonærregisteroppgaven, og det kan bli dyrt.

Hjelle forteller at en slik forglemmelse fører til en dagmulkt på 1150 kroner for hver eneste dag oppgaven ikke er levert. Totalt kan mulkten komme opp i hele 57 000 kroner. Dessuten kan manglende informasjon føre til feil i aksjonærenes private skattemeldinger.

– Feil i den private skattemeldingen må selvfølgelig rettes opp, og i verste fall resulterer det også i gebyrer, påpeker han.

Partner Are Berg Hjelle i Athene Group og Athene Accounting
Partner Are Berg Hjelle i Athene Group og Athene Accounting

Aksjonærregisteroppgaven – hva må med?

  • Alle endringer som har skjedd i løpet av året knyttet til aksjekapitalen i selskapet: endring av antall aksjer, emisjoner, endring av pålydende, aksjesplitt og aksjespleis
  • Informasjon om alle aksjer som er kjøpt/solgt i selskapet
  • Informasjon om utbytte
  • Har aksjonærer tatt ut lån fra selskapet, må dette beskattes som utbytte

Hva med forsikringen?

Heidi Elisabeth Grønvold ved Kundesenter Bedrift i Gjensidige
Heidi Elisabeth Grønvold ved Kundesenter Bedrift i Gjensidige

Heidi Elisabeth Grønvold ved Kundesenter Bedrift i Gjensidige beroliger med at forsikring ikke er blant de vanskeligste punktene ved årsoppgjøret.

Hun sier selskapet fokuserer på å gjøre kundene selvhjulpne, og viser til tjenesten Din Bedrift.

– Her kan du logge inn og finne fakturaer, bilag for mottatt kundeutbytte, hente ut forsikringsattester og eventuelle lønnsinnberetninger. Med andre ord alt det som er forsikringsrelatert og skal med i årsoppgjøret, sier hun og fortsetter:

– Her kan du også fordele lønnsinnberetningen over tolv måneder. Slik blir ikke de ansatte skattlagt for hele fordelen av personalordninger i den samme måneden, råder hun.

Hun anbefaler også kundene å gi regnskapsføreren tilgang til Din Bedrift, slik at han eller hun selv kan hente ut nødvendig informasjon. Det vil spare tid både for dem og bedriftslederne.

I Stryn har Idar Jarle Skogli god erfaring med denne måten å gjøre det på.

– Vi bruker en del tid på å hente informasjon. Men jobben blir mye enklere når det er god orden og gode systemer hos både bedriftene og leverandørene deres, sier han.

Heidi Elisabeth Grønvold ved Kundesenter Bedrift i Gjensidige
Heidi Elisabeth Grønvold ved Kundesenter Bedrift i Gjensidige

Fått med deg alt?

Les mer om forsikrings- og pensjonspakker

Regnskap Norge har satt opp en sjekkliste på hva du må gjøre innen året er omme. Sjekklisten har punkter som gjelder alle bedrifter – og punkter spesifikke for ulike foretakstyper.

– Det er en grei rettesnor og et praktisk verktøy, sier Are Berg Hjelle.

Er virksomheten riktig forsikret?

Les mer om forsikrings- og pensjonspakker