To menn jobber med PCer og notatblokk

Norske bedrifter bruker 22 milliarder i året på forsikring

Forsikring er en stor utgiftspost, men alternativet er mye dyrere, mener advokat.

– Forsikringer er en billig investering for å unngå en potensielt stor konsekvens for bedriften. Å tenke forsikring er å være forut, sier Stine Louise Windingstad. Hun er advokat i Advokatfirmaet Magnus Legal AS.

Lovpålagte forsikringer

Advokat og ekspert i erstatningsrett Stine Louise Windingstad
Stine Louise Windingstad

Advokaten sier det er to forsikringer alle bedrifter med ansatte må ha; yrkesskadeforsikring og pensjon.

– Utover disse finnes det en rekke forsikringer å velge mellom til ulike priser, sier Windingstad.

Men hvordan vet innkjøper at bedriften er godt nok forsikret?

– Man må kartlegge hva slags risiko og ansvar selskapet har, og ta en kost-nyttevurdering. Ta en telefon til forsikringsselskapet og still mange spørsmål. Da sitter man igjen med mye informasjon, sier hun, og legger til:

– Det er jo sånn med forsikringer at man helst ikke vil at det blir nødvendig å bruke forsikringen, men det kan skje.

Gjennom en rekke erstatningssaker har Windingstad sett hvor viktig det kan være at en bedrift er riktig forsikret.

– De fleste bedrifter er tjent med å ha flere forsikringer enn de lovpålagte, sier advokaten og trekker frem fire tips til innkjøpere av bedriftsforsikringer:

Advokat og ekspert i erstatningsrett Stine Louise Windingstad
Stine Louise Windingstad

1. Husk dataene

Ifølge en undersøkelse fra Næringslivets sikkerhetsråd har cybertrusselen mot norske virksomheter økt kraftig de siste årene, og angrepet mot Telenor i oktober 2020 er bare ett av mange eksempler.

– Når man vurderer bedriftens verdier, er det kanskje enklere å komme på hva en har i varelageret og innbo på kontorene. Men stadig flere bedrifter har også verdifull informasjon lagret på servere eller i skyen. Det kan få store økonomiske konsekvenser om det skjer en skade eller en lekkasje. En cyberforsikring kan derfor være lurt, forteller erstatningsretteksperten.

2. Unngå dobbeltforsikring

For å ivareta bedriftens økonomi, er det viktig at innkjøperen påser at bedriften ikke er overforsikret.

– Det kan være lurt å samle alle bedriftsforsikringene i ett selskap, da er det enklere å ha oversikt. En bør også sette av tid til å ta en gjennomgang av forsikringene med forsikringsselskapet med jevne mellomrom.

3. Sikre de som har styreverv

Windingstad forteller at hun og flere advokatkollegaer har inntrykk av at mange ikke er klar over risikoen man utsetter seg for ved å påta seg styreverv.

– Et styreverv er personlig, og folk som påtar seg slike roller virker ikke alltid å være klare over hva slags ansvar de har etter aksjeloven. Et verv kan være både lærerikt og nyttig, men man utsetter seg også for en betydelig økonomisk risiko, forteller hun.

En av de viktigste funksjonene et styre har er å ha kontroll på selskapets økonomi. I de tilfeller selskapet opplever økonomiske problemer har styret plikt til å finne løsninger.

– Hvis styret i stedet velger å forholde seg passivt, risikerer du som styremedlem å sitte igjen med regningen fra kreditor. Da kan det være greit å ha styreansvarsforsikring.

4. Still spørsmål

Advokaten anbefaler jevnlig dialog med forsikringsselskapet. Det fører til færre misforståelser hvis uhellet er ute.

– Mitt inntrykk er at flere ikke helt vet hva slags forsikringer de har og hvilke tjenester disse gir. Som kunde bør man sette seg inn i det man kjøper. Still alle spørsmål, vær nøye og spør spesielt om det er unntak ved forsikringen, råder hun.

Tre ting å vurdere

Kunderådgiver i Gjensidige, Heidi Krogsrud Hauge
Heidi Krogsrud Hauge

Kunderådgiver i Gjensidige, Heidi Krogsrud Hauge, sier at mange spør om hva slags forsikring som er vanlig. Etter mange år i bransjen vet hun imidlertid at det ikke finnes noen «vanlig forsikring»: Skreddersøm er nøkkelordet.

– Vi har ingen tabeller å gå etter. Forsikringer må tilpasses den enkelte bedrift, sier hun, og trekker frem tre ting innkjøpere bør vurdere:

Kunderådgiver i Gjensidige, Heidi Krogsrud Hauge
Heidi Krogsrud Hauge

1. Får du god rådgivning?

– Prøv å få et inntrykk av de du snakker med i forsikringsselskapet. Er det noen som tar seg tid til å sette seg inn i bedriftens situasjon, og gir dere råd basert på deres situasjon? Det handler om å finne riktig løsning for den enkelte bedrift.

2. Hvordan er de på skadeoppgjør?

Hauge ville ikke bare sett på prisen på forsikringene, men også hvor dyktige selskapet er på skadeoppgjør.

– Det bør være enkelt å melde skade på nett, og å få kontakt med forsikringsselskapet raskt hvis uhellet er ute. Det er et begrep i bransjen som heter at forsikringen har en pris før og etter skade, og man bør definitivt ikke undervurdere verdien av et effektivt og godt skadeoppgjør, understreker hun.

3. Har selskapet gode kundefordeler?

Rådgiveren anbefaler også innkjøperen å se om det ligger mer til forsikringsavtalen.

– I Gjensidige er vi stolte av å være det eneste forsikringsselskapet i Norge som har kundeutbytte. I fjor ble det utbetalt mer enn 950 millioner kroner til bedriftskundene våre, sier Hauge.

Hun viser til at selskapets største eier, Gjensidigestiftelsen, for sekstende år på rad videreformidler sin andel av aksjeutbytte fra selskapet til kundene.

–  Tilbakemeldingene vi får er et at kundeutbyttet kommer svært godt med for mange av bedriftskundene våre. For noen blir det en del av den økonomiske driften, mens andre bruker utbyttet til å gjøre noe hyggelig for de ansatte avslutter Hauge.

Sist oppdatert: