Bildet viser en ung mann/gutt som sitter hjemme og drikker

Flere unge drikker for å håndtere pandemien

Én av fem unge som drikker alkohol har gjort det for å få tankene bort fra koronasituasjonen, og unge har i større grad enn eldre endret alkoholvaner under pandemien.

Generalsekretæren i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud. Foto: Av-og-til
Randi Hagen Eriksrud. Foto: Av-og-til

Det viser en undersøkelse gjennomført av Av-og-til. Generalsekretæren i alkovettorganisasjonen, Randi Hagen Eriksrud, forteller at mens 21 prosent av unge mellom 18 og 24 år drikker for å håndtere krisen, ligger snittet for resten av befolkningen på syv prosent. 

– Samtidig viser undersøkelsen at det også er flere i denne aldersgruppen som drikker mindre, noe som betyr at det har blitt en økt polarisering knyttet til alkoholvaner blant unge, sier Eriksrud.  

Hun mener dette henger sammen med at unges sosiale liv i stor grad har endret seg under pandemien. 

– Unge er vanligvis mye på fester og ute på byen. Det har det vært mye mindre av det siste året, og derfor er det naturlig at mange drikker mindre. Samtidig vet vi at mange unge bruker alkohol for å håndtere det som er vanskelig, og at det kan forklare hvorfor noen drikker mer, forklarer Generalsekretæren.

Generalsekretæren i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud. Foto: Av-og-til
Randi Hagen Eriksrud. Foto: Av-og-til

Færre konsekvenser

Forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), Jørgen G. Bramness. Foto: ROP.
Jørgen G. Bramness. Foto: ROP.

Forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), Jørgen G. Bramness, har tall som viser den samme utviklingen. 

– Færre anledninger gjør at mange unge drikker mindre, mens mindre rammer i hverdagen og mangel på sosial regulering gjør at enkelte drikker mer. Når unge er mer hjemme går ikke alkoholbruket utover skole og fritidsaktiviteter på samme måte som før, og det får derfor færre konsekvenser. Mange oppga også at de synes de fortjente noe godt, forklarer Bramnes. 

Han mener det er viktig å understreke at det ikke er snakk om store endringer. 

– Ifølge vår undersøkelse er det flere av de som har drukket mindre enn de som drakk mer, men de som bruker å drikke mye har økt sin drikking såpass mye at totalkonsumet omtrent ligger på det samme som før pandemien, sier forskeren.

Forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), Jørgen G. Bramness. Foto: ROP.
Jørgen G. Bramness. Foto: ROP.

Noen prøver sterkere rusmidler

Helsesykepleier ved Ullern videregående, Helene Trengereid Tempero,
Helene Trengereid Tempero

Helsesykepleier på videregående skole i Oslo kommune, Helene Trengereid Tempero, har ikke erfart endringer når det kommer til alkoholbruk blant unge, men hun har opplevd at cannabisbruken har endret seg noe som følge av at hasj har blitt dyrere og vanskeligere å få tak i.  

– Stengte grenser gjorde at det i en periode var hasjtørke. Det førte til at enkelte unge forsøkte sterkere rusmidler, mens andre sluttet, sier Tempero.

Helsesykepleier ved Ullern videregående, Helene Trengereid Tempero,
Helene Trengereid Tempero

Rus gir en kortvarig effekt

Eriksrud i Av-og-til forteller at alkohol dessverre er en utbredt strategi for å håndtere vanskelige perioder, for alle aldersgrupper. 

– Unge er spesielt hardt rammet av koronapandemien og smittevernsrestriksjonene. Tall fra helsedirektoratet viser at halvparten av unge mellom 16 og 24 år har fått dårligere psykisk helse under pandemien. Vi vet at rus kan få problemer til å forsvinne i en kort periode – men det er en farlig løsning på sikt, sier Eriksrud.

Hun forklarer videre at alkohol forsterker de følelsene du allerede har. 

– Selv om du kan oppleve en kortsiktig positiv effekt av alkohol, vil det på sikt bidra til å opprettholde eller forsterke de problemene du står i. For noen kan de ekstra glassene også bli starten på et drikkemønster som er vanskelig å bryte, sier Eriksrud, og forklarer at avhengighet oppstår over tid. 

– Et glass vin for å sovne etter en spesielt vanskelig dag, kan fort bli til en fast sovemedisin. Dager der ett glass var nok, blir til dager der du trenger flere glass for å koble ut.

Vær åpen om problemene


Rustelefonen:
915 08 588

Hjelpetelefonen til Metal helse:
116 123

Selv om vi nå er i gang med gjenåpningen av samfunnet og hverdagen for mange er i ferd med å normaliseres, kan noen ha kommet inn i et dårlig mønster knyttet til rusmidler, ifølge helsesykepleier Tempero. 

– Det hjelper ofte å snakke med noen. Foreldre har vært unge en gang de også, og kan være til hjelp. Ellers er helsesykepleier på skolen eller ved helsestasjon for ungdom (HFU) et godt alternativ. Helsesykepleierne er lett tilgjengelig og har taushetsplikt, og mange opplever god hjelp ved å prate om bekymringene sine med oss, sier Trengereid.

Eriksrud mener det er viktig å erstatte rusen med andre aktiviteter. 

– Fortell noen du stoler på at du sliter. Det er lettere å drikke mindre hvis de rundt deg vet at det har blitt litt for mye, litt for ofte i det siste, sier hun, og legger til: 

– Dersom det er vanskelig å få kontroll over drikkingen på egenhånd kan du også ta kontakt med fastlegen eller en av de mange hjelpetelefonene som er tilgjengelig.


Rustelefonen:
915 08 588

Hjelpetelefonen til Metal helse:
116 123

Det er hjelp å få

Ann-Mari Tollefsrud Boge i Gjensidige
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Ann-Mari Tollefsrud Boge i Gjensidige opplyser om at alle over 16 år med barneforsikring i Gjensidige har tilgang til online psykolog.  

– Psykologen kan hjelpe deg med alt fra ensomhet, angst og depresjon til problemer knyttet til rus. Gjennom å snakke med en psykolog kan du få hjelp til å undersøke de bakenforliggende årsakene til problemene, sier Boge, før hun avslutter: 

– Alle kan ha vanskelige perioder i livet, og da er det viktig å vite at du ikke er alene og at det er god hjelp å få.

Ann-Mari Tollefsrud Boge i Gjensidige
Ann-Mari Tollefsrud Boge

Sist oppdatert: