Robten AV1.

Roboten AV1 er øyne og ører for syke barn

– Syke barn kan bli raskere friske hvis de får delta på det som foregår på skolen og i vennegjengen, sier No Isolation-gründer Karen Dolva.

I klasserommet på barneskolen sitter helt vanlige norske jenter og gutter på pulten sin. De følger med på det læreren forklarer på tavla, før de går sammen i grupper for å løse oppgaver.

Én elev skiller seg ut. “Eleven” er ikke stor av vekst, er helt hvit, og har blinkende lys i et vennlig «ansikt». Et kamera og en mikrofon fanger opp det som skjer og sender det til en skjerm i et hus ikke langt unna. Og slik kan et sykt barn følge undervisningen og delta i gruppearbeidet sammen med klassekameratene sine.

Får med seg det som skjer

Gründer og leder av selskapet No Isolation, Karen Dolva
Gründer og leder av selskapet No Isolation, Karen Dolva

– AV1 er en robot som fungerer som øyne og ører for barn som ikke kan være tilstede i sin egen hverdag. Sykdom eller skade kan føre til at de må oppholde seg hjemme eller på institusjon over lang tid. Gjennom lyd og video kan de likevel få med seg det som skjer på skolen og i vennegjengen, sier Karen Dolva. Hun er gründer og leder av No Isolation, selskapet som står bak AV1.

Dolva hadde ideen om at en robot kan fungere som stedfortreder for syke barn. Og i dag er cirka 400 eksemplarer utstasjonert i en rekke land, deriblant Norge, Sverige, Storbritannia og Sveits.

Gründer og leder av selskapet No Isolation, Karen Dolva
Gründer og leder av selskapet No Isolation, Karen Dolva

6000 langtidssyke barn i Norge

Tall fra No Isolation viser at det til enhver tid er det rundt 6000 barn i Norge som har langtidsfravær fra skole og aktiviteter på grunn av sykdom. Dolva påpeker at mange av disse barna mister kontakten med det sosiale nettverket sitt.

– I tillegg til at de må leve med diagnosen sin, står disse barna i fare for å bli isolert fra omverdenen. Å ikke kunne delta på sosiale møteplasser kan innebære en stor merbelastning. Samtidig kan det også være tøft for vennene å oppleve at en kamerat «forsvinner», sier gründeren.

Barnet bestemmer

AV1 har toveiskommunikasjon, men det er kun det syke barnet som kan se video av det som skjer i den andre enden. Det er også barnet som bestemmer når roboten skal være slått på. Da varsler AV1 omgivelsene sine ved å løfte hodet og tenne lysene. I tillegg kan den blant annet «rekke opp hånden» i klasserommet.

– AV1 gir barn muligheten til å følge med på skolen og få med seg det som skjer i vennegjengen. Vi tror det kan bidra positivt med tanke på å bli frisk – og at det blir lettere å komme tilbake til hverdagen igjen. Det er enklere å ta opp tråden med venner når man er oppdatert på “hva som er greia nå” – og at man ikke har blitt «glemt» mens man har vært borte, sier Dolva.

AV1 i barneforsikringen

Kundebehandler og AV1-koordinator Marianne Bakklund i Gjensidige.
Kundebehandler og AV1-koordinator Marianne Bakklund i Gjensidige.

Etter et vellykket prøveprosjekt valgte Gjensidige å inkludere AV1 i barneforsikringen. Det betyr at familier og barn som kan ha nytte av roboten, vil kunne låne et eksemplar uten kostnad.

– Vi er svært glade for å kunne gi denne gruppen barn og unge et så godt tilbud. AV1 kan utgjøre en stor forskjell for langtidssyke eller kronisk syke barn som er tvunget til å være hjemme eller på institusjon over lengre tidsrom, sier kundebehandler og AV1-koordinator Marianne Bakklund i Gjensidige.

– Roboten er blitt veldig populær. Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra barn og foreldre som har brukt den. Stadig flere barn kommer til å få dette tilbudet gjennom barneforsikringen de har hos oss, sier Bakklund.

Les mer om barneforsikring

Kundebehandler og AV1-koordinator Marianne Bakklund i Gjensidige.
Kundebehandler og AV1-koordinator Marianne Bakklund i Gjensidige.

Sist oppdatert: