Avfallsrom

Hold avfallsrommet rent og ryddig

Renhold og god orden er viktig for beboernes helse og trivsel. Er det lenge siden det ble vasket hos dere?

Rune Jahnsen i Norsk Gjenvinning
Rune Jahnsen

Greit nok. Avfallsrommet er ikke et sted vi oppholder oss lenger enn nødvendig. Og ja, det er ment for søppel og andre ting vi vil kvitte oss med. Likevel er det viktig at også dette arealet er ryddig, rent og pent, fremholder Rune Jahnsen i Norsk Gjenvinning.

– Vi anbefaler at boligselskaper får vasket avfallsrom eller -systemer fire til seks ganger i året. Da fjernes støv, avrenning fra matavfallsposene og søle og skitt som renovatørene drar med seg utenfra, sier han.

Rune Jahnsen i Norsk Gjenvinning
Rune Jahnsen

Vond lukt fra matavfallet

Når avrenning fra matavfallsposene legger seg i bunnen av avfallsbeholderen, blir det fort vond lukt og bakterievekst. Problemet oppstår selvsagt også hvis folk setter posene rett på gulvet. Det kan skje hvis beholderen er full – eller hvis bare én beboer gjør det først. Da er erfaringen at andre fort gjør det samme, ifølge Jahnsen.

– Hvis avfallsrommet er utett og i tillegg dårlig ventilert, kan lukten sive ut og bli plagsom. I verste fall kan lukt og søl tiltrekke seg skadedyr som rotter, insekter og fugler. Over tid vil avfallsbeholderne dessuten kunne bli ødelagt, eller det blir vanskeligere å holde dem rene. Dette kan forebygges med innersekker i beholderen. Sekkene byttes ved tømming, forteller Jahnsen.

God merking og informasjon

Et rent og ryddig avfallsrom er viktig for folks evne og vilje til å kildesortere, ifølge Norsk Gjenvinnings ekspert.

– Erfaringen er at vi tar sorteringsjobben mer seriøst hvis omgivelsene er tiltalende. God organisering av utstyret og god merking er stikkord her, sier Jahnsen.

Likevel opplever renovatørene at folk setter fra seg utrangerte møbler og sykler og annet som ikke hører hjemme i avfallsrommet. Det kan unngås gjennom å leie en konteiner på «fellesen» et par ganger i året.

Fem tips for et velfungerende avfallsrom eller -anlegg

  1. Få utført hovedvask med desinfisering minst fire ganger i året. Det gjelder også søppelbeholdere som er helt eller delvis nedgravd utendørs.
  2. Slette vegger og et glatt, slitesterkt gulv med sluk forenkler renholdet. Se til at vann, såpe og annet utstyr er lett tilgjengelig.
  3. Gjør det enkelt å sortere. God organisering av beholdere samt merking og skilting er suksesskriterier. Velg et system av piktogrammer og fargekoder som er enkelt å forstå. Gi beboerne opplæring og informasjon – gjerne på flere språk. Renovasjonsselskapet eller kommunen kan bistå med råd og materiell.
  4. Husk sikkerheten. Monter røykvarsler og brannslokkingsutstyr.
  5. Vurder tekniske løsninger som ozonanlegg mot lukt og sensorer som registrerer volum i beholderne. Det utvikles stadig nye tekniske løsninger som effektiviserer avfallshåndteringen.

Legg en plan for vedlikeholdet

Jørn André Johansen
Jørn André Johansen i Gjensidige

Vær og vind tærer på fasaden og uteområdene. I tillegg fører daglig bruk til slitasje – også på tekniske installasjoner som ligger skjult i vegger og tak. Alt sammen trenger jevnlig ettersyn og vedlikehold for å fungere som det skal.

– Det å ta vare på verdiene som beboerne eier sammen, er en av styrets viktigste oppgaver. Det omfatter alt fra ukentlig trappevask og renovasjon til større prosjekter, sier prosess- og fagansvarlig Jørn André Johansen i Gjensidige.

Det å vente til noe går i stykker, er en dårlig strategi. Skippertak og brannslukking blir fort dyrt og kan lett skape dårlig stemning blant beboerne. I tillegg blir verdien på bygningen redusert.

– Et boligselskap som har ting på stell, vil ofte være et trygt og godt sted å bo, fremholder Johansen.

Rådet hans er å lage en plan for vedlikeholdet. Planen lages i samarbeid med en byggeteknisk rådgiver gjennom boligbyggelaget, boligsameiets forvalter eller via et eksternt konsulentfirma.

– Første skritt er å vurdere bygningens tekniske tilstand. Deretter lager man en oversikt over de vedlikeholds- og rehabiliteringsoppgavene som venter på kort og lang sikt, hvor mye jobben vil koste og hvem som skal utføre arbeidet. Planen bør ha en tidshorisont på minst fem år, og den må forankres hos beboerne, sier Johansen.

Jørn André Johansen
Jørn André Johansen i Gjensidige

Mange vannskader kan unngås

Syv av ti forsikringssaker i borettslag og sameier gjelder vannskader, viser tall fra Gjensidige.

– Jevnlig tilsyn og vedlikehold kan forhindre mange skader. I tillegg er det smart å montere vannstopperventil med føler. Dette bør være på plass i rom som har vanninstallasjoner, men ikke sluk, forteller Johansen.

Gjensidige anbefaler også at det hvert femte år gjennomføres en uavhengig kontroll av de elektriske anleggene med termografering i henhold til standarden NEK 405. Hvis det blir gjennomført kontroll med påfølgende utbedring av feil og mangler, gir det rabatt på forsikringen i Gjensidige.

Sist oppdatert: