Frost. Vinter. Boligblokk.

Styret kan bli erstatningsansvarlig ved fall på is

En person faller på isen rett utenfor en boligblokk. Kan noen holdes ansvarlig for skader eller økonomisk tap som følge av fallet?

Svaret fra Norske Boligbyggelag (NBBL) lyder som følger: Eier av eiendommen kan bli ansvarlig. Og i borettslag og sameier er det styret som forvalter dette ansvaret.

Ansvar for fellesarealer ute – og muligens mer

På boligselskapets fellesarealer utendørs er det styrets ansvar å sørge for tilstrekkelig vedlikehold og drift. Dette innebærer tilstrekkelig brøyting og strøing under vinterhalvåret, i henhold til vedlikeholdsplikten som utføres av styret på boligselskapets vegne.

På fortau utenfor boligselskapets eiendom kan man også ha et ansvar. I mange kommuner har nemlig politivedtektene bestemmelser om at eieren av en eiendom er ansvarlig for å rydde fortauet for snø, og å strø fortau utenfor egen eiendom. Disse reglene bør man sjekke opp og være kjent med. Brudd på vedtektene kan medføre bøter, opplyser NBBL.

Kan ende opp med erstatningsansvar

Advokat Line C. B. Bjerkek i Norske Boligbyggelag (NBBL).
Line C. B. Bjerkek. Foto: Nadia Frantsen

Dersom noen faller på isen og opplever et økonomisk tap som følge av fallet kan eier altså risikere å bli erstatningsansvarlig. Et helt sentralt spørsmål vil være om eieren av eiendommen kan klandres for at man falt, opplyser advokat Line C. B. Bjerkek i NBBL.

– Dette må til for at det skal foreligge et erstatningsansvar. Har man ikke rutiner for måking og strøing av fellesarealene eller ikke har fulgt politivedtektene, vil man vanligvis kunne klandres, sier Bjerkek.

Gode rutiner for snørydding og strøing, for eksempel en fast avtale med et firma, vil antakeligvis være tilstrekkelig for å unngå erstatningsansvar, mener advokaten. Men selv med gode rutiner for salting og strøing kan et plutselig væromslag med underkjølt regn føre til at salt og sand skylles vekk.

Resultatet: Glatt igjen i løpet av svært kort tid.

– Hvis noen faller og skader seg før det blir strødd på nytt, vil ikke eier alltid kunne klandres. Norge er et vinterland, og vi må være forberedt på mulighetene for snø og glatt føre i vintermånedene. Det kan ikke være strødd til enhver tid, og kravene til strøing må avpasses etter det som er rimelig og praktisk gjennomførbart, sier Bjerkek.

Advokat Line C. B. Bjerkek i Norske Boligbyggelag (NBBL).
Line C. B. Bjerkek. Foto: Nadia Frantsen

Vurderer skyld

Er man selv skyld i fallet, kan boligselskapets ansvar falle bort, ifølge NBBL.

– Den som ser at det er glatt, men likevel velger å spurte til bussen, har selv en stor del av skylden for å falle. Hvis egen uaktsomhet er hovedårsaken til at man faller, vil mulighetene for å få erstatning vanligvis falle bort. I andre tilfeller kan den bli redusert, sier Bjerkek.

Hun presiserer at det uansett er viktig at eier har gode rutiner for strøing og snørydding.

– I borettslag og sameier bør styret sørge for å ha en god driftsavtale, for å sikre at det blir strødd innen rimelig tid når det blir glatt.

Forsikring beskytter de som sitter i styret

Anne Marie Landsverk, produktsjef i Gjensidige.
Anne Marie Landsverk

Produktsjef Anne Marie Landsverk i Gjensidige anbefaler alle boligselskaper å tegne en ansvarsdekning. Hvis noen skader seg på boligselskapets område og dere som huseier blir rettslig erstatningspliktig, vil en ansvarsforsikring gi stor trygghet.

– Styreansvarsforsikring beskytter de som sitter i boligsammenslutningens styre. Styremedlemmer skal arbeide for å ivareta boligsammenslutningens interesser, men kan holdes personlig ansvarlig dersom syret kan holdes rettslig erstatningsansvarlig for et økonomisk tap, sier Landsverk og fortsetter:

– Har styret en styreansvarsforsikring, vil forsikringsselskapet kunne håndtere saken og kan dekke ansvaret opptil ti millioner kroner, informerer Landsverk.

Sjekk pris på borettslag- og sameieforsikring

Anne Marie Landsverk, produktsjef i Gjensidige.
Anne Marie Landsverk

Sist oppdatert: