Elg i snø.

NAF advarer: Økt antall viltpåkjørsler på norske veier

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har tallet økt med nesten 15 prosent i løpet av to år.

Over 9000 hjortevilt har blitt påkjørt mellom 2022 og 2023, ifølge SSB. De fleste sammenstøtene finner sted i Viken, Innlandet og Trøndelag.

– Det er på høsten det skjer flest viltpåkjørsler. Mørke, tåke og nedbør kan gjøre det ekstra vanskelig å få øye på viltet, sier Jan Harry Svendsen, rådgiver i NAF.

Slik bør du kjøre

Rådgiver Jan Harry Svendsen i NAF.
Jan Harry Svendsen. Foto: NAF

Svendsen oppfordrer til å redusere farten idet du passerer skilt som advarer mot viltfare, og deler disse rådene:

  1. Flere moderne biler har store touch-skjermer som avgir mye lys. Skru ned intensiteten på slike skjermer for å i størst mulig grad bevare nattsynet.
  2. Bruk blikket aktivt når du kjører på veier med stor viltfare. Følg med godt langs veikantene og se etter vilt når du er ute og kjører.

Møter du en annen bil, bør du ikke se inn i lysene. La heller blikket følge veien.

Rådgiver Jan Harry Svendsen i NAF.
Jan Harry Svendsen. Foto: NAF

Redusert fart gir større handlingsrom

Kollisjoner med store dyr fører ofte til alvorlige skader på både personer og dyr samt store materielle skader – spesielt der hastigheten er over 80 kilometer i timen. Viltfareskiltene er satt opp i områder med dyretråkk og der det er økt fare for å treffe vilt. Men ikke glem at du også kan treffe på dyrene andre steder langs veien.

– Dyr kommer fort og i mange tilfeller samlet i flokk. Dette gjelder spesielt hjortevilt, men også elg kan komme i flokk over veien – spesielt på høsten. Ser du ett dyr, er det derfor lurt å tenke at den kan komme flere, sier NAF-rådgiveren.

Senker du hastigheten litt, kan du skaffe den sikkerhetsmarginen du trenger for å unngå en påkjørsel, minner han.

– Lavere fart reduserer også risikoen for følgeulykker, som kan oppstå hvis du må foreta en unnamanøver eller om du kjører på viltet.

Dette må du ikke gjøre hvis uhellet er ute

Har du kjørt på et dyr som går inn mot skogen, skal du ikke følge etter, presiserer Svendsen.

– Dyret er med stor sannsynlighet skadet og kan gå til angrep. Det beste du kan gjøre er å merke stedet der dyret gikk inn i skogen og varsle politiet på 02800, sier han.

Politiet kobler om nødvendig inn viltnemda. Har du markert stedet, blir det enklere å starte søk etter dyret.

Risikerer ikke bonustap

Jan Fleinsjø, bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige.
Jan Fleinsjø

Et skadet dyr vil ofte prøve å gjemme seg, som kan resultere i at det blir liggende i dagevis og lide en smertefull død. Gjensidiges Jan Fleinsjø minner om plikten til å melde fra ved påkjørsel av dyr, enten det er husdyr eller vilt.

«Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra», står det på Statens vegvesen sine nettsider.

– Velger du å bruke forsikringen til å utbedre eventuelle skader på bilen etter sammenstøt med dyr, risikerer du ikke bonustap. Du får også en reduksjon i egenandelen på 2000 kroner, sier Fleinsjø.

Jan Fleinsjø, bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige.
Jan Fleinsjø

– Pass på egen sikkerhet

Vær varsom med hvor du stopper etter en påkjørsel, oppfordrer NAF og minner om hva du skal gjøre videre:

– Pass på din egen sikkerhet. Stopp slik at du ikke er til hinder for annen trafikk og bruk refleksvest. Hvis bilen ikke er kjørbar, er det viktig at du markerer ulykkesstedet ved å sette ut varseltrekant og at du kommer deg vekk fra bilen, sier Jan Harry Svendsen.

Bildet øverst i saken: NAF

Sist oppdatert:

Mer om:

MotorPå veien