iPhone som viser Statens vegvesens nettsider for avregistrering.

Midlertidig avregistrert et kjøretøy? Her går flere «i fella»

Kun via noen tastetrykk får du nå avregistrert et kjøretøy. Husk at påregistreringen er like enkel, og at konsekvensene kan bli store ved å glemme det.

Seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen.
Heidi Øwre

Toppfoto: Kimm Saatvedt, Statens vegvesen

Fra september 2022 ble det enklere å midlertidig avregistrere kjøretøy, da Statens vegvesen åpnet for av- og påregistrering via nett. Før dette måtte man møte på trafikkstasjonen for å få gjennomført samme ærend, og samtidig levere inn skiltene.

– Det var en betydelig økning i antall midlertidige avregistreringer høsten 2022 sammenliknet med årene før. Da ble nesten 220 000 kjøretøy frivillig avregistrert, mot snaut 100 000 i 2021, sier Heidi Øwre, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Også hittil i 2023 har antallet ligget over det som har vært vanlig de siste årene, kan hun fortelle. Antall påregistreringer har imidlertid ikke vært like høyt som høstens avregistreringer skulle tilsi.

– Vi har sett en liten økning i antall avregistrerte kjøretøy som benyttes i trafikken, noe som tyder på at ikke alle husker å påregistrere kjøretøyet sitt. Statens vegvesen jobber med tiltak for å stanse denne økningen, sier Øwre.

Seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen.
Heidi Øwre

Kan få store konsekvenser

Hun understreker: Glem ikke å påregistrere motorsykkelen, bobilen eller et annet kjøretøy før du tar det i bruk.

– Selv om skiltene er på er det ulovlig å kjøre med et avregistrert kjøretøy, og det kan få store konsekvenser for deg.

Bruker du et avregistrert kjøretøy får du et gebyr på 5 000 kroner og skiltene inndratt, opplyser Statens vegvesen.

Les om forsikring mot skader av selve kjøretøyet under lagringen

 

Kjøring uten forsikring kan koste dyrt

Produktforvalter Lisa Skarvatun i Gjensidige.
Lisa Skarvatun

Husk også at forsikringen tilknyttet kjøretøyet annulleres når du avregistrerer det, og at bruk av et uforsikret kjøretøy er forbundet med høy risiko. Ifølge Trafikkforsikringsforeningen (TFF) er 26 553 kjøretøy uforsikret i Norge i dag.

– Hvis du kjører på noen, kan du bli økonomisk ansvarlig for ulykken. Det vil si at du må dekke skader på både andre og deg selv av egen lomme. Erstatningsplikten omfatter både materielle skader og personskader. Ved omfattende skader og personskader kan beløpene strekke seg til flere millioner kroner, advarer produktforvalter Lisa Skarvatun i Gjensidige.

Hun oppfordrer ettertrykkelig: Har du avregistrert en motorsykkelbobil eller et annet kjøretøy, er det svært viktig at du tegner ny forsikring med én gang kjøretøyet skal brukes igjen.

– Vi opplever at de fleste husker på dette. Noe som derimot går i glemmeboken for enkelte er å påregistrere kjøretøyet etter ny forsikringsavtale er inngått, sier Skarvatun.

Produktforvalter Lisa Skarvatun i Gjensidige.
Lisa Skarvatun

Først kjøpe, så påregistrere

For å kunne påregistrere et kjøretøy, er du nødt til å ha forsikring på plass. Men for at forsikringen skal være gyldig, må kjøretøyet være påregistrert.

– Har du tegnet ny forsikring, men glemmer å påregistrere hos Statens vegvesen, kjører du i praksis rundt med et uforsikret kjøretøy, sier Skarvatun og oppsummerer stegene i prosessen:

  1. Kontakt først forsikringsselskapet for å kjøpe ny forsikring til kjøretøyet
  2. Gå deretter inn på Statens vegvesens nettsider for å påregistrere kjøretøyet

Oppsummering av hva som skjer ved avregistrering

  • Kjøretøyet skal ikke brukes fra det øyeblikket det er avregistrert
  • Når kjøretøyet avregistreres, blir det automatisk uforsikret
  • Bruk av uforsikret kjøretøy kan medføre gebyr eller sanksjoner og eier/fører kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade
  • Kjøring med avregistrert kjøretøy medfører gebyr på 5 000 kroner. Fører og eier er solidarisk ansvarlig
  • Kjøretøyet må plasseres forsvarlig og låst, og kan ikke stå på gate eller vei, en plass eller andre steder som er tilgjengelig for folk flest
  • Alle som avregistrerer kjøretøyene sine må informere andre som også har tilgang på kjøretøyet om at det er avregistrert og ikke kan benyttes
  • Statens vegvesen anbefaler at skiltene tas av kjøretøyet og lagres på egnet sted, slik at ingen ubevisst benytter det

Her kan du sjekke registreringsstatus på kjøretøyet

 

Sist oppdatert: