Illustrasjon. Vikeplikt

Hvem har vikeplikt her?

Illustrasjonen på denne siden viser en situasjon mange bilførere og syklister opplever hver dag. Men hvem har vikeplikt? Det er det veldig få som vet.

Mange dødsulykker

La oss like godt starte med fasiten. På illustrasjonen over er det syklisten som har vikeplikt og skal vente med å krysse veien til bilen har passert. Grunnen er at syklisten skal krysse en annen vei fra gang- og sykkelvei (eller fortau).

Visste du dette, tilhører du en eksklusiv gruppe trafikanter. Det er nemlig vanlig å tro at myke trafikanter alltid har rang over harde trafikanter, også i veikryss. Det bekreftes i ulykkesstatistikken, som viser at 14 prosent av dødsulykkene som involverte syklister mellom 2005 og 2012 skjedde da syklisten skulle rett frem der en bil svingte til høyre.

Vanskelig vikeplikt

Elin Fykerud Johannesen
Elin Fykerud Johannesen

Reglene om vikeplikt kan være vanskelige å forstå. Det er Statens vegvesen og Syklistenes Landsforening enige om. For i eksempelet vårt skal syklisten vike. Men hva om han ikke kom fra sykkelvei, men befant seg i veibanen?

– Da skulle bilføreren ventet med å svinge til syklisten hadde passert krysset. Og det samme ville vært tilfellet hvis veien som skulle krysses var privat eller en avkjørsel: Bilføreren har vikeplikt.

– Dette er det ikke så mange som er klar over, sier prosjektleder Elin Fykerud Johannessen i vegvesenets kampanje Del veien.

Elin Fykerud Johannesen
Elin Fykerud Johannesen

Farlige situasjoner

Johannessen støttes av generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening. Han mener både bilførere og syklister har grunn til å være forvirret, og peker på flere forhold som kan skape farlige situasjoner:

  • Er veien en avkjørsel eller en offentlig vei? Dette må både bilfører og syklist avgjøre i løpet av sekunder. Det er ikke sikkert at de konkluderer likt.
  • Hvis syklisten går av sykkelen og leier den over fotgjengerovergangen, er det bilføreren som har vikeplikt. Men overgangen fra syklist til fotgjenger skjer ofte i fart inn mot krysset, noe som kan skape en uavklart situasjon mellom trafikantene.

For mye ansvar for barn

Ifølge Andersson legger dagens regelverk for mye ansvar på syklistene, ikke minst fordi de ofte er barn.

– Som gruppe er syklister både unge og eldre med forskjellige ferdigheter og ulik grad av trafikkopplæring. Derfor bør ansvaret heller ligge hos bilføreren. Dette er alltid er en voksen person som har fått trafikkopplæring og sitter i et kjøretøy som utgjør en stor fare for syklisten ved en påkjørsel, fremhever Andersson.

Han opplyser at Syklistenes Landsforening går inn for at reglene endres slik at vikeplikten alltid legges på bilføreren.

Søk blikkontakt

Hvordan bør du oppføre deg for å være så trygg som mulig i trafikken? Vær varsom og vis hensyn, enten du kjører på to eller fire hjul, oppfordrer Johannessen og Andersson.

– Som syklist må du være årvåken og forsiktig. Husk at der noen bilførere slipper deg frem, vil andre stå på retten sin. I tillegg anbefaler vi alle å ha en hyggelig innstilling overfor medtrafikanter, enten de kjører bil, sykler eller går, sier Andersson.

Johannesen understreker viktigheten av blikkontakt. Hun mener det er enda viktigere enn å kunne vikepliktsreglene som syklist.

– Får du blikkontakt med bilister i veikryss, vet du at du er sett. Da er faren som regel over, sier hun.

Les mer om smart sykling og bilkjøring hos Syklistene

8 gode sykkelråd til syklister og bilister

1. Søk blikkontakt
Se og bli sett, så er faren over. Smil gjerne også. Det kan løse opp i frustrasjoner og hindre aggressiv kjøring.

2. Gi tydelig tegn
Som bilist må du ikke slurve med blinklyset. I dødvinkelen kan du ha en syklist som skal rett frem. Som syklist rekker du ut armen når du skal svinge, særlig når du svinger til venstre og krysser veien.

3. Hold deg unna blindsoner
De er større enn du tror! Som syklist kjører du aldri opp på høyre side av kassebiler og store lastebiler i veikryss. Sjåføren har ikke mulighet til å se deg der.

4. Bruk lys og refleks
Det er påbudt å bruke hvitt lys foran og rødt lys bak på sykkelen ved dårlig sikt og i mørke. Bruk gjerne lys og refleks også på dagtid, da er det lettere å se deg i lav sol og motlys.

5. Se deg over høyre skulder
Som bilist må du alltid se deg over høyre skulder før du svinger til høyre i kryss eller rundkjøring. Det kan være en syklist i dødvinkelen.

6. Ikke mer enn to i bredden
Hvis det er lite og oversiktlig trafikk, kan dere sykle to i bredden. Det gir kortere forbikjøringsstrekning for bilister.

7. Slipp bilister forbi
Vær oppmerksom på bilister som ligger bak. Gi tegn og slipp dem forbi ved første anledning.

8. Kjør forbi med god margin
På grunn av dragsuget må du ha større avstand når du kjører forbi en syklist enn en annen bil. Sett på blinklyset og legg deg helst over i det andre kjørefeltet.

(Kilde: Statens vegvesen)

Sjekk om du har riktig bil- og/eller sykkelforsikring

Sist oppdatert: