Motorsykkel i sving

Trygg svingteknikk: Lavest fart der du ser minst

Hele tre av fire utforkjøringsulykker på motorsykkel skjer i forbindelse med en sving, ifølge Trygg Trafikk.

Tore Johannessen
Tore Johannessen. Foto: privat.

Ulykkestypen medfører flere hardt skadde og drepte hvert eneste år. Tore Johannessen er faglig rådgiver i Trafikkforum og prosjekteier for kurset «Sikker på MC». Han tror at mangel på selvinnsikt og evne til å se egen kompetanse kan være årsaker til den høye andelen.

– Voksne folk, og kanskje spesielt voksne menn, har ofte en høyere grad av overtro på egne ferdigheter, sier Johannessen.

Tore Johannessen
Tore Johannessen. Foto: privat.

Lavest fart der du ser minst

Han forklarer at en motorsykkel er styrbar ved at den lenes over i et nedbrekk for å svinge, og at utfordringen ligger i at alle har en grense for hvor mye de klarer å legge over.

– Dersom du legger den mer over enn egen grense tillater, vil du kjøre av veien. Du vil fortsatt holde deg på hjul, og være langt unna de fysiske grensene til motorsykkelen. Begrensningene ligger i føreren. Det er derfor utrolig viktig at føreren sørger for riktig fart.

Nylig lanserte Trafikkforum og Norges Automobilforbund (NAF) en film til motorsyklister som viser hvordan man tilpasser hastighet i sving.

– I filmen belyser vi det vi kaller et forsvinningspunkt basert på sikthindring. Dette er et dynamisk punkt, som hele tiden beveger seg når du kjører frem mot en sving, sier Johannessen og fortsetter:

– Når du kjører mot svingen, vil du oppleve at forsvinningspunktet kommer nærmere og nærmere. Du bør redusere farten helt til punktet begynner å bevege seg fra deg igjen – da kan du øke. Resultatet blir at du får lavest fart der du ser minst.

Slik tilpasser du hastigheten

Får du følelsen av at «nå har jeg feilvurdert», vil det alltid være mulig å redusere farten inn i svingen, forklarer han.

– Om man foretar en bevisst handling i forkant, vil fartsreduksjonen være helt kontrollert.

Se filmen her:

 

Store skader med fatale konsekvenser

Espen Johansen i Gjensidige
Espen Johansen i Gjensidige

Seniorkonsulent Espen Johansen i Gjensidige forteller at skadeomfanget blant utforkjøringsulykker er bredt.

– Her er det alt fra småskader på MC’en til store, materielle skader med påfølgende fatale konsekvenser for fører og passasjer. Personskadeandelen ved MC-skader er naturlig nok vesentlig høyere enn på eksempelvis bil. Velt eller utforkjøring fører i svært mange tilfeller til personskader, sier Johansen og fortsetter:

Alle våre MC-forsikringer dekker personskader. Skal man få dekket både personskader og skader på motorsykkelen, må man ha Kasko.

Espen Johansen i Gjensidige
Espen Johansen i Gjensidige

Må spres informasjon

For å se en nedgang i antall ulykker som skyldes for høy hastighet i sving, mener Tore Johannessen at trafikkskoler bør vektlegge fartstilpasning i større grad i MC-opplæringen. I tillegg bør det spres informasjon og fagstoff til motorsyklister der ute.

– Ofte er de med interesse for motorsykler, og kjøring av dem, lydhøre for innspill. Tilsvarende informasjon bør også inngå i førerutviklingskurs. Dette er kurs som er frivillig å delta på for de som allerede har motorsykkellappen, avslutter han.

Sjekk pris på MC-forsikring

Sist oppdatert: