To biler som har kollidert

Nå får alle nye biler «svart boks»

Hva skjedde egentlig da bilen kolliderte? Svaret ligger sannsynligvis i en liten boks under midtkonsollen.

Simen Huse i Simco
Simen Huse. Foto: Simco

Hvor fort kjørte bilen? Hvordan brukte føreren pedalene? Var det unormale utslag på rattet like før sammenstøtet? Hvor store G-krefter var i sving?

Dette er noe av informasjonen som blir lagret i bilens «svarte boks» – eller kollisjonsstyreenhet, som den egentlig heter. Boksen måler cirka 10x10x5 centimeter, og den er som regel plassert under midtkonsollen. Dette er det best beskyttede stedet i bilen.

– Boksen er sjelden svart, men har blitt «oppkalt» etter den svarte boksen i fly fordi den fungerer på samme måte. I boksen sitter en minnebrikke på størrelse med et frimerke. Det er den som er selve «båndopptakeren» – på fagspråket Event Data Recorder (EDR), forklarer daglig leder Simen Huse i Simco i Østfold.

EDR-enheten samler data fra sensorer som er plassert rundt om i bilen. Informasjonen kan gi et bilde av hendelsesforløpet før, under og like etter en ulykke.

Simen Huse i Simco
Simen Huse. Foto: Simco

Svart boks blir påbudt i alle biler

Innsiden av en «svart boks». Foto: Simco
Innsiden av en «svart boks». Foto: Simco

Fra juli 2024 skal nye biler som selges i EU ha EDR. Dette gjelder også i Norge.

– Mange biler har allerede dette systemet eller tilsvarende løsninger. Nyheten er at EDR blir påbudt i alle nye biler, sier Huse.

Simco har siden 2010 laget EDR-rapporter på oppdrag fra politiet, Statens vegvesen, Havarikommisjonen, forsikringsselskaper og advokater – aktører som har interesse av å kartlegge hendelsesforløpet i forbindelse med en ulykke.

Informasjonen kan brukes til å fastslå skyldspørsmål eller som grunnlag for analyser i det generelle arbeidet med trafikksikkerhet. I tillegg bruker forsikringsselskapene teknologien for å fastslå årsakssammenhenger i skadesaker.

Huse anslår at han har vært sakkyndig vitne i rundt 200 rettssaker.

– I flere saker har vår dokumentasjon av hendelsesforløpet ført til at personer har gått fri fra anklager om uaktsomhet, sier han.

Innsiden av en «svart boks». Foto: Simco
Innsiden av en «svart boks». Foto: Simco

Må følge reglene for personvern

Bruken av EDR er underlagt kravene til personvern. Informasjonen er anonymisert. Det vil si at data bare identifiserer bilmerket, modellen og sikkerhetssystemene som er montert. EDR er ikke knyttet til registreringsnummeret eller bilens eier.

– Videre registrerer EDR data i sykluser på fem sekunder. Informasjon som er eldre enn fem sekunder slettes kontinuerlig – med mindre bilen foretar en manøver som systemet oppfatter som en kollisjon eller ulykke. Da lagres data om det som skjer sekunder før, under og like etter hendelsen, forklarer Huse.

Gjensidige bruker kjøretøydata i skadeoppgjør

Tor Hefre
Tor Hefre i Gjensidige

Fagsjef Tor Hefre i Gjensidige opplyser at de ved behov bruker data fra bilenes sikkerhetssystemer i forbindelse med skadeoppgjør.

– Per nå henter Gjensidige ut informasjon som lagres i styreenheten til airbagene. I likhet med den svarte boksen, lagrer denne enheten data om fart, akselerasjon, pedalbruk, motoreffekt og styrevinkel på hjul etc. Vi kan også hente ut en del informasjon fra bilnøkkelen, for eksempel om når den ble brukt sist. Informasjonen  er svært nyttig sammen med for eksempel skademeldinger, vitnebeskrivelser, bremsespor og opptak fra kameraer i bilen, sier Hefre.

Tor Hefre
Tor Hefre i Gjensidige

Skal varsle bileieren først

Forsikringsavtaleloven slår fast at forsikringstakere skal gi alle opplysninger som er relevante for oppgjøret i skadesaker. Dette går også frem av vilkårene i bilforsikringen.

– Undersøkelser må naturligvis bli utført i tråd med lover og regler. Vi skal for eksempel varsle bilens eier før vi henter ut elektroniske data. Da informerer vi om hensikten med undersøkelsen og hva den kan gi svar på. Hvis bileier vil nekte oss å gjøre dette, må det begrunnes. Da skal vi veie begrunnelsen opp mot vårt behov, sier Hefre.

Han forteller at Gjensidige sjelden opplever at bileiere motsetter seg en slik undersøkelse.

– Alle parter bør være interesserte i korrekte skadeoppgjør, sier Hefre.

Ikke aktuelt med kontinuerlig overvåking

Flere forsikringsselskaper i Norge og utlandet har gjennomført prøveordninger med kontinuerlig overvåking av kjøretøy. Selskapene har priset bilforsikringen individuelt basert på analyser av kundenes kjørestil.

– Dette er noe annet enn undersøkelsene vi utfører i forbindelse med ulykker og skadeoppgjør. Gjensidige har ikke planer om å innføre kontinuerlig overvåking av kundenes kjørestil, sier Hefre.

Sist oppdatert: