Biler og campingvogner på vei.

Campingvognregelen redder deg

Har du førerkort klasse B og behov for å trekke tung last? Campingvognregelen kommer deg til unnsetning.

Jan Fleinsjø
Jan Fleinsjø i Gjensidige

Du har førerkort klasse B og en vanlig personbil. Nå skal du trekke en campingvogn eller frakte noe med en vanlig hagehenger. Hvor tung kan den være? 

– Reglene sier at du kan trekke en tilhenger med maksimal tillatt totalvekt på 750 kilo. Med tillatt totalvekt menes hengerens egenvekt pluss last, forklarer bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige.

Mange campingvogner, småbåthengere og vanlige hagehengere er innenfor 750-kiloskravet.

– Samtidig er det klart at det skal ikke veldig mye til før 750 kilo blir for lite. Og da kommer campingvognregelen inn i bildet, sier Fleinsjø. 

Jan Fleinsjø
Jan Fleinsjø i Gjensidige

Bilprodusenten står over myndighetene

Dette er campingvognregelen: Du kan trekke tilhenger som er tyngre enn 750 kilo med førerkort klasse B så lenge tillatt totalvekt (egenvekt og last) på bil og henger til sammen ikke overstiger 3 500 kilo.

– Jeg har en gammel Toyota Avensis. Den har en tillatt totalvekt på 1970 kilo. Hvis jeg bare forholder meg til campingvognregelen, åpner den for at bilen kan trekke 1 530 kilo fordelt på hengerens egenvekt og last, sier Fleinsjø.

Men: Fleinsjø kan ikke bare forholde seg til campingvognregelen. Han må også ta hensyn til aktuell hengervekt. Det er den vekten bilen kan trekke, hilsen bilprodusenten.

– I mitt tilfelle har Toyota satt 1 400 kilo som øvre grense. Det betyr at Avensisen og tilhengeren min kan ha en samlet tillatt totalvekt på maks 3 370 kilo. Vekten som produsenten tillater trumfer altså campingvognregelens maksgrense på 3 500 kilo, sier han.

Henger-regelen som hjelper eiere av elbil

Mange elbileiere har begrenset glede av campingvognregelen. På grunn av den tunge batteripakken, skal det lite til før grensen på 3 500 kilo samlet totalvekt overstiges. 

Fleinsjø illustrerer med et eksempel: En Tesla Model 90X har tillatt totalvekt på 3 021 kilo. Det betyr at det ikke blir igjen mer enn knappe 480 kilo hengervekt før maksgrensen på 3 500 kilo er nådd. Det hjelper ikke at Tesla tillater en hengervekt på hele 2 250 kilo. Problemstillingen gjelder også andre tunge elbiler. 

Men regelverket kommer eierne av slike biler i møte gjennom følgende regel:

Når hengeren har en tillatt totalvekt (egenvekt og last) på maks 750 kilo, kan samlet totalvekt på bil og henger overstige 3 500 kilo.

– Regelen for førerkort klasse B er at vogntoget – bil og henger – kan veie opptil 4 250 kilo når hengeren har en tillatt totalvekt på maks 750 kilo, sier han. 

For noen elbileiere er problemet at bilen har så lav tillatt hengervekt at den i praksis ikke kan bære stort mer enn et sykkelstativ på kroken. Den lave hengervekten trumfer altså både campingvognregelen og «elbilregelen».

Mer hengervekt med klasse BE eller B96

Vil du utnytte bilens tillatte aktuelle hengervekt utover reglene over, er løsningen å ta førerkort klasse BE eller B96.

– Med førerkort klasse B96 kan du trekke et vogntog med tillatt totalvekt på inntil 4 250 kilo, selv om hengeren veier mer enn 750 kilo, forklarer Fleinsjø.

Med førerkort klasse BE får du enda større muligheter. Nå gjelder kun to begrensninger: For det første må tilhengerens tillatte totalvekt være maks 3 500 kilo. For det andre kan bilens tillatte totalvekt ikke være høyere enn 3 500 kilo.

Anbefaler hengerkalkulator fra Statens vegvesen

Synes du regelverket er innfløkt, får du full støtte av Gjensidiges ekspert. Han anbefaler Statens vegvesens tilhengerkalkulator.

– Tast inn førerkortklasse og registreringsnummer på bil og tilhenger. Så får du vite om de to er kompatible og hvor mye last du eventuelt kan trekke på hengeren. Kalkulatoren er gull verdt når du for eksempel skal leie henger på bensinstasjonen og er usikker på hvor mye du kan frakte på lovlig vis, sier Fleinsjø.

Kjører du med en henger (eller et vogntog) som er tyngre enn det førerkortet tillater, er det jevngodt med å kjøre uten lappen. Blir du stanset av politiet, risikerer du bot eller førerkortbeslag.

– I tillegg kan forsikringsselskapet redusere erstatningen etter et uhell. Det kan skje hvis det slås fast at det er en klar sammenheng mellom uhellet og det at hengeren eller vogntoget veide for mye, sier Fleinsjø.

Sist oppdatert: