Hender på PC-tastatur.

Vurderer du å spare i fond? Dette bør du vite

Rekordmange unge sparer i fond, viser en fersk undersøkelse. Her er rådene til de som vurderer å investere sine første kroner.

Undersøkelsen, som Opinion har gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF), viser at 53 prosent i aldersgruppen 18 til 30 år sparer i aksjefond.  

– Det er gledelig å se at andelen yngre som har penger plassert i aksjefond fortsetter å øke. Det kan tyde på at flere har forstått at det er smart å starte sparingen tidlig, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF, i en pressemelding.

Hvorfor kan investering i fond være en gunstig sparemåte?

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea
Derya Incedursun

Fondssparing kan være gunstig fordi det gir mulighet for diversifisering, potensielt høyere avkastning enn tradisjonelle sparekontoer og mulighet til å dra nytte av langsiktig vekst på aksjemarkedet, forklarer forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. 

– Diversifisering går ut på å spare i en balansert og variert portefølje. Dette betyr at pengene dine ikke bare plasseres i ett enkelt selskap, men heller i flere ulike selskaper og sektorer, sier hun. 

Fordelen? Det kan bidra til å redusere risikoen, gjennom at tap fra ett område kan kompenseres av gevinst i et annet. 

– I tillegg kan det gi jevnere og mer stabil avkastning over tid, supplerer Incedursun. 

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea
Derya Incedursun

Hva bør jeg gjøre med penger til overs nå?

Prisvekst, svak krone og rentehopp har den siste tiden ført til mer presset privatøkonomi for folk flest. Hvorvidt man bør plassere penger man har til overs i fond eller prioritere nedbetaling av lån avhenger av din økonomiske situasjon og mål, mener forbrukerøkonomen. 

– Gitt den nåværende situasjonen med høy inflasjon og økende renter kan det være lurt å prioritere å nedbetale dyr gjeld først, for eksempel billån eller kredittkort/forbruksgjeld. Deretter kan man vurdere en balanse mellom å investere i fond og å nedbetale gjeld som studielån og boliglån, sier hun og legger til: 

– Prioriteringen avhenger av renten på lånene dine, potensiell avkastning i fond og dine langsiktige mål. 

Aksjefond i forhold til enkeltaksjer og sparekonto

I aksjefond investerer du i flere forskjellige selskaper samtidig, mens i enkeltaksjer investerer du i kun ett selskap, forklarer Incedursun. 

– Aksjefond kan redusere risikoen, da du ikke er avhengig av at det går bra med bare ett selskap.  

Sammenliknet med en sparekonto, som vanligvis har lavere avkastning, har aksjefond høyere forventet avkastning. 

– Men også høyere risiko på grunn av svingninger i aksjemarkedet. 

Hvordan komme i gang med fondssparing?

Investeringsanalytiker Bendik Liland Wisløff i Gjensidige.
Bendik Liland Wisløff

Punkt nummer én er å velge en finansinstitusjon som tilbyr fond, som for eksempel Gjensidige. På nettsidene kan du enkelt opprette en fondskonto og deretter velge fondene du vil investere i, forteller investeringsanalytiker Bendik Liland Wisløff i Gjensidige Pensjonsforsikring. 

– På den måten avgjør du selv hvilken risiko du ønsker for sparepengene dine. Er du ung, skal du sannsynligvis sitte lenger på investeringene sine. Da tåler du svingningsrisikoen i aksjefond i større grad enn hvis det er kort tid igjen til du skal begynne å ta pengene ut. En ung person med lang investeringshorisont er derfor som hovedregel tjent med å ha en høyere aksjeandel i porteføljen sin. 

Om du ikke vil plukke fond selv, kan du overlate forvaltningsbiten til Gjensidiges analytikere og velge en ferdig profil. 

– Du kan når som helst bytte mellom fond og profiler under sparetiden, uten at det utløser skatt underveis. Og hele eller deler av sparebeløpet kan tas ut akkurat når du ønsker, sier Wisløff. 

Investeringsanalytiker Bendik Liland Wisløff i Gjensidige.
Bendik Liland Wisløff

Slik gjør du det i banken

Eller du kan velge å spare i fond via banken din. Deretter kan du opprette en aksjesparekonto i nett- eller mobilbank og kjøpe fond.  

– Sparer du aksjer eller i fond med mer enn 80 prosent aksjer, er det lurt å ha en aksjesparekonto. Da kan du kjøpe, selge og bytte aksjefond og aksjer uten at det utløser skatt underveis. Skatten betales først når du tar ut gevinsten fra kontoen. Du kan ta ut beløpet du har investert fra kontoen skattefritt, sier Incedursun. 

Det er ingen nedre grense for fondssparing, og selv små beløp kan vokse over tid. Forbrukerøkonomen viser til ordtaket «alle monner drar», men samtidig at høyere innskudd kan føre til raskere vekst. 

– Du kan starte med 100 kroner for å prøve deg frem. Det kan også være lurt å opprette månedlig spareavtale, da går sparingen helt av seg selv. 

Hvilke fond bør jeg velge og hvor mange?

Derya Incedursuns råd lyder som følger: Velg fond som passer dine mål og risikotoleranse. Se på fondets historiske avkastning og gebyrer. 

– For høye gebyrer kan spise opp en del av avkastningen, så unngå dette, oppfordrer hun. 

Ett fond eller flere? 

– Å investere i flere fond kan spre risikoen ytterligere. 

Hvor lang sparehorisont bør jeg ha?

Jo lengre, jo bedre. Det skyldes at en lang sparehorisont bidrar til å redusere risikoen for tap. 

– En lengre sparehorisont, for eksempel på minst fem til seks år, gir tid for markedssvingninger å jevne seg ut, utbroderer forbrukerøkonomen. 

Se for deg dette: Du har planer om å kjøpe bolig om cirka ett til to år, og lurer på hva du skal gjøre med pengene du har. 

– Da kan en sparekonto eller boligsparing for ungdom (BSU) være tryggere alternativer enn aksjefond med tanke på markedsrisiko. 

Hvor mye må man skatte av avkastningen?

Du kan selge fondsandeler når du vil. Men når du gjør dette, får du noe som kalles et skjermingsfradrag for hvert år du har eid andelene. 

– Skjermingsfradrag innebærer at en del av avkastningen blir «skjermet» for beskatning for hvert år du eier andelene. Gevinst blir skattlagt med 37,84 prosent etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag, sier Incedursun. 

Tap er derimot fradragsberettiget. Dersom du skal selge et fond med tap, kan tapet trekkes fra på skatten. 

– Ved negativ avkastning på sparing i aksjesparekonto, må kontoen avsluttes for å få fradrag for tap. 

Sist oppdatert: