Mange får fødselsdepresjon uten at de vet det

Mange får fødselsdepresjon uten at de vet det

Fødselsdepresjon rammer mange kvinner, men også menn. Her er gode råd til deg som sliter.

Det å få ansvaret for et nyfødt barn kan være noe av det mest emosjonelle, utmattende og vanskelige du opplever. Likevel kan de første dagene og månedene etter en fødsel være en av de lykkeligste og mest givende periodene i livet, til tross for bleieskift, tårer og søvnløse netter.

Men hva om det å bli forelder ikke er så fantastisk som «alle» sier det skal være? Hva om følelsene for det lille barnet ikke er som du forventet?

«Johanne Busch peker på at menns fødselsdepresjon ofte arter seg forskjellig fra kvinners.»

Opptil 20 prosent opplever fødselsdepresjon

Sykepleier Johanne Busch i SOS International
Sykepleier Johanne Busch i SOS International

– Tall fra Norge og USA viser at mellom 10 og 20 prosent av kvinner opplever angst eller en depressiv reaksjon i forbindelse med graviditet og/eller fødsel. Tilstanden omtales ofte som fødselsdepresjon, opplyser Johanne Busch.

Busch er sykepleier i SOS International, som driver Barne- og ungdomstelefonen på vegne av Gjensidige. Hit kommer det mange henvendelser fra nybakte foreldre, og noen av samtalene dreier seg som fødselsdepresjon.

– Det hender også at vi får spørsmål om helt andre ting. I løpet av samtalen kan det likevel komme frem at innringeren har symptomer på fødselsdepresjon. Hun har bare ikke klart å sette ord på det selv, forteller Busch.

Hun legger til at fødselsdepresjon ikke er forbeholdt nybakte foreldre. Mange får symptomer i løpet av svangerskapet.

Sykepleier Johanne Busch i SOS International
Sykepleier Johanne Busch i SOS International

Rammer også menn

Psykolog og gründer av Braive, Henrik Haaland Jahren
Psykolog og gründer av Braive, Henrik Haaland Jahren

Fedre kan også lide av fødselsdepresjon. Studier viser at én av ti blivende eller nybakte fedre rammes av depresjon, ifølge psykolog Henrik Haaland Jahren i Braive.

– Førstegangsfedre er mest sårbare. I tillegg er det påvist at fedre under 25 år er mer sårbare enn den eldre garde. Vi snakker også om en smitteeffekt. Noen studier viser at opptil halvparten av mennene som blir deprimerte har en partner med fødselsdepresjon, sier psykologen.

Johanne Busch peker på at menns fødselsdepresjon ofte arter seg forskjellig fra kvinners.

– Kvinner kan oppleve at de faller ned i et mørkt og trist hull. Menn reagerer oftere med oppfarenhet, irritasjon, stress og angst, sier hun.

Psykolog og gründer av Braive, Henrik Haaland Jahren
Psykolog og gründer av Braive, Henrik Haaland Jahren

Hva er fødselsdepresjon?

Tiden før og etter fødsel er utfordrende for enhver nybakt forelder. Hormonelle endringer kan bidra til at du føler deg skjør, og det kan virke vanskelig å skulle håndtere den store omveltningen.

Busch forteller at mange kvinner opplever barseltårer etter fødselen. Da er de ekstra følsomme og lettrørte, i tillegg til at de gjennomgår brå humørsvingninger og begynner å gråte tilsynelatende uten grunn.

– Barseltårer varer vanligvis bare i noen dager og er ikke det samme som fødselsdepresjon. Men hvis symptomene er mer alvorlige og vedvarer i et par uker eller mer, kan de være tegn på en depresjon, sier hun.

Vanlige symptomer på fødselsdepresjon:

 • En følelse av skjørhet
 • Søvnvansker (også når du har muligheten til å sove)
 • Dårlig appetitt
 • Mangel på glede eller interesse for ting du pleide å sette pris på
 • Du er lei deg eller sint, gråter lett og føler at alt er vanskelig, meningsløst og trist
 • En følelse av håpløshet, tomhet eller verdiløshet
 • Vonde tanker og fantasier om å miste kontrollen og skade deg selv eller barnet ditt

– Blant foreldre med fødselsdepresjon er det ganske vanlig å føle likegyldighet og til og med avsky overfor den lille. For de fleste er slike følelser skambelagte og vanskelig å snakke om, sier Busch.

Jahren påpeker at press fra omgivelsene kan gjøre ting verre. Men andres forventninger om at alt skal være perfekt, skal ikke være din bekymring.

– Det er kun din opplevelse som betyr noe. Og en fødselsdepresjon innebærer ikke at du er uegnet som forelder eller ikke glad i barnet ditt, selv om det kan oppleves sånn, understreker psykologen.

Får ikke behandling

Jahren deler Busch´ erfaring om at det kan være vanskelig å oppdage eller sette ord på vonde følelser. Trolig er det store mørketall knyttet til fødselsdepresjon.

– Det antas at 30–50 prosent av kvinner som oppfyller kriteriene for fødselsdepresjon ikke får diagnosen og derfor heller ikke får behandling. Dette antas å gjelde også for menn, sier han.

Hvorfor er det slik? Psykologen minner om at det å bli foreldre uansett er overveldende og utfordrende. Det skjer endringer i hormonnivået hos både kvinner og menn. Søvnmangel er nesten uunngåelig, og midt oppi alt dette har du ansvaret for et hjelpeløst barn.

– Det kan være svært vanskelig å skille mellom normale endringer i humør, energi og relasjoner og det som kan være tegn på en fødselsdepresjon. Å forstå at man bør oppsøke hjelp, eller å finne kreftene til å gjøre det, er ikke alltid så enkelt. Å innrømme overfor seg selv og andre at det å bli forelder ikke ble slik man hadde tenkt seg, sitter gjerne langt inne, sier Jahren.

– I tillegg er det nok mange som tenker at dette skal jeg/vi klare på egen hånd, eller at problemene snart går over av seg selv, mener han.

Busch opplyser at en fødselsdepresjon kan vare i inntil seks måneder. Enkelte er deprimert i opptil ett år.

– Selv om det som regel går over av seg selv, er ikke det et argument mot å oppsøke hjelp, understreker hun.

Slik kan du forebygge selv

Det er flere ting du kan gjøre selv for å redusere risikoen for en depressiv reaksjon i forbindelse med svangerskap og fødsel.

 • Skaff deg kunnskap. Få kunnskap og forståelse for hvordan helse og velvære kan påvirkes av en graviditet og et nytt tilskudd til familien. Skaff dere oversikt over hvor det er hjelp å få.
 • Søk støtte i nettverket ditt. Hold kontakt med og be om hjelp fra dem som kjenner deg godt. Familie og venner vil være glade får å få muligheten til å bidra. Det vil få deg til å føle deg mindre ensom og alene. Snakk med partneren din om forventninger og hvordan dere kan støtte hverandre.
 • En sunn livsstil. Selv små endringer i livsstil kan ha stor innvirkning på både den fysiske og mentale helsen. Forskning viser at kun noen få timer med trening eller fysisk aktivitet i uken kan være like effektivt som antidepressiva i behandling av depresjon. Tilstrekkelig hvile, et sunt og variert kosthold samt redusert inntak av tobakk, alkohol og koffein kan gi helsetilstanden og humøret en boost. Avspenningsøvelser som yoga, mindfullness eller pusteøvelser kan hjelpe deg i møtet med stress. Fokuserer på at du kan sette av tid til deg selv og fortsatt gjøre morsomme og fine ting på egen hånd selv etter at babyen er kommet
 • Vær forberedt. Det å ha en klar strategi er den beste måten å forberede seg på før krevende perioder. Hvis du i tillegg kjenner ditt eget reaksjonsmønster i møte med utfordringer, er en stor del av kampen vunnet allerede.

– Hvis du har en historie med mentale lidelser, er det anbefalt at du så tidlig som mulig snakker med fastlegen, jordmor eller annet helsepersonell som du er i kontakt med. Slik vil du kunne få god hjelp på et tidlig tidspunkt hvis behovet oppstår, sier Jahren.

Det er hjelp å få

Hvis du tror du har fødselsdepresjon, finnes det flere alternativer for behandling.

– Du kan få medisiner gjennom fastlegen, og kanskje blir du anbefalt å prøve et selvhjelpsprogram og/eller terapi. På mange måter er fødselsdepresjon lik vanlig depresjon. Symptomene er stort sett de samme, og derfor er behandlingen også ofte lik, forklarer psykologen.

Han opplyser at kognitiv atferdsterapi er en vanlig og effektiv behandlingsmetode for fødselsdepresjon hos kvinner og menn.

– De fleste vil oppleve at symptomene letter når de begynner med behandling, sier Jahren.

For deg som er Gjensidige-kunde

Barne- og ungdomstelefonen er et lavterskeltilbud som kunder med barne- eller spedbarnforsikring kan benytte kostnadsfritt. Telefonen er betjent av kvalifisert helsepersonell, som kan vise deg videre til spesialisttjenester ved behov.

Braive tilbyr et nettbasert program med personlig oppfølging av en terapeut. Her kan du lære å gjenkjenne og håndtere symptomer på fødselsdepresjon. Programmet, som har en varighet på åtte uker, begynner med en mental helsesjekk. Denne er gratis for alle, mens det påfølgende programmet er kostnadsfritt for deg som har barneforsikring, privat uføreforsikring eller privat uførepensjon.

Sist oppdatert: