Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige

#Mangfold#Pride

– Den digitale markeringen av Pride i Norge denne måneden er en god anledning til å reflektere over hvordan vi praktiserer åpenhet, aksept og inkludering.

Av Helge Leiro Baastad, konsernsjef Gjensidige

Mangfold er viktig for Gjensidige. I et selskap med over 3500 ansatte er det viktig at alle har rom for å være den de er, og at de blir vurdert ut fra sine faglige prestasjoner. I tillegg handler mangfold om å styrke oss i konkurransen om attraktiv arbeidskraft, og om å styrke vårt omdømme i samfunnet.   

Jeg håper og tror at vi har en kultur som er åpen og inkluderende. Men, vi må være bevisst på at det ikke alltid har vært sånn. Mange av oss har vokst opp i en tid da mangfold ikke sto høyt på agendaen, for å si det på den måten. 

Det er lett å være blind for andres såre punkter. Derfor dreier mangfold seg om mer enn en tydelig og godt kommunisert holdning fra selskapet man jobber for. Det dreier seg også om at hver enkelt tar hensyn til sine kolleger. 

Denne uka har jeg oppfordret alle i selskapet til å tenke over hvordan hver og en av oss kan bidra til aksept og åpenhet i et arbeidsmiljø som ikke er homogent, og som heller ikke skal være homogent. 

I Gjensidige skal vi ha en kultur der hver enkelt skal ha rett til å være inkludert, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, legning, eller alder, for å nevne noe. Derfor støtter vi også Pride.

Sist oppdatert: