Dame som får behandling.

Dette gjør folk fortere friske

Ofte er det ikke mer, men annerledes behandling som skal til.

Fysioterapeut Janicke Magnus ved Norsk idrettsmedisinsk institutt
Janicke Magnus

– Noen pasienter kommer til oss med en henvisning på massasje fra fastlegen sin. Alle studier peker imidlertid på at ren massasje gir svært liten og meget kortvarig effekt, forteller fysioterapeut Janicke Magnus ved Norsk idrettsmedisinsk institutt (Nimi).

Hun sier at pasienter med muskel- og skjelettplager kan forvente bedre resultater om de selv gjør øvelser eller følger et treningsopplegg.

– Målet er å optimalisere bevegelighet, styrke og/eller stabilitet i områdene der skaden eller problemet sitter. Pasienter som tar ansvar for egen helse får rett og slett bedre resultater enn de som legger alt i behandlerens hender. Enkelt sagt er det mye mer effektivt å trene tre ganger i uken på egen hånd enn å basere seg på en halv times massasje hos fysioterapeut annenhver uke, sier hun.

Magnus understreker at behandlingen likevel må skje som et samarbeid mellom pasient og behandler.

– Ingen mennesker eller skader er like. Derfor inngår alltid en grundig kartlegging av den enkeltes situasjon i den første konsultasjonen. På bakgrunn av dette utvikler vi sammen et behandlingsopplegg. Det kan justeres etter hvert som vi høster erfaringer og ser hvordan pasienten responderer på behandlingen, forklarer hun.

Fysioterapeut Janicke Magnus ved Norsk idrettsmedisinsk institutt
Janicke Magnus

En million nordmenn har nakke- og ryggplager

Teddy Jacobsen i Nordic Netcare
Teddy Jacobsen

Folk med plager i rygg, nakke og skuldre utgjør den største andelen av pasienter som oppsøker hjelp gjennom en behandlingsforsikring. Gruppen er også stor når vi ser på Helse-Norge som helhet: Nærmere 700 000 sysselsatte nordmenn har jevnlige plager i nakke og skuldre, ifølge STAMI.

– Det er ikke alltid mer, men riktig behandling som gir best resultat for denne gruppen. Det er grundig dokumentert av både forskning og erfaring, understreker Teddy Jacobsen.

I samarbeid med Jakob Kromann og resten av management-gruppen leder han Nordic Netcare, et selskap som koordinerer behandlingsforløpet og tilbyr online helsehjelp for kunder hos en rekke forsikringsselskaper i Norge, Sverige og Danmark.

– Tradisjonelt har det vært slik at mange pasienter har blitt sluset inn i langvarige løp hvor de mottar passiv behandling. Det vil si at de jevnlig går til fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller andre, men vet for lite om hva de kan og bør gjøre selv for å forbedre situasjonen sin, sier Jacobsen.

Han understreker samtidig at også behandlere har et ansvar. De skal støtte ved å overføre den nyeste kunnskapen til praksis i kundenes hverdag.

– Målet er naturligvis at folk skal kunne vende tilbake til en hverdag som er så god som mulig, så raskt som mulig. Det er bra for den enkelte, arbeidsplassen til vedkommende og samfunnet som helhet, sier Jacobsen.

Teddy Jacobsen i Nordic Netcare
Teddy Jacobsen

Ting tar tid

Forskningen på behandling av rygg- og nakkeproblemer er ikke helt ny. Det er godt kjent at pasienter med slike plager bør være i bevegelse og gjøre øvelser i tillegg til den direkte oppfølgingen hos behandleren. Det tar imidlertid ofte tid å innføre endringer, også i helsevesenet, påpeker Jacobsen.

– Når det gjelder rygg- og nakkepasienter, har oppfølgingen lenge fulgt et mønster hvor passiv behandling, medisinering og kirurgi er viktige elementer. I tillegg viser undersøkelser blant rygg- og nakkepasienter at nærmere 90 prosent vet at egentrening gir best resultater. Andelen som faktisk gjør det er imidlertid langt lavere, sier han.

Jacobsen understreker, i likhet med Magnus, at pasient og behandler må samarbeide.

– Dere må snakke godt sammen. Hva innebærer behandlingen, hva skal være den enkeltes hjemmelekse, og hvilke resultater kan forventes? Det er for eksempel en kjensgjerning at ikke alle blir 100 prosent friske og smertefrie. Veldig mange oppnår likevel et godt og aktivt liv gjennom strategier for smertemestring, sier Jacobsen.

Langvarig effekt

Fysioterapeut Ivar Sundsbø i Gjensidige
Ivar Sundsbø

Ivar Sundsbø, fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige, forteller at forsikringsselskapet ser gode resultater som følge av et tettere samspill mellom behandlerne og kundene som benytter seg av behandlingsforsikringen.

– Gjennom god oppfølging ser vi at behandlingen ikke bare lindrer plager der og da, men faktisk gir effekt på lang sikt, sier han.

Sundsbø viser til Legeforeningens kampanje «Gjør kloke valg» mot overbehandling i helsevesenet, som både fysioterapiforbundet og kiropraktorforbundet har sluttet seg til.

– I Gjensidige vil vi bidra til kloke behandlingsvalg ved å gi kundene våre et tilbud som treffer best mulig med tanke på den aktuelle plagen, sier han.

→ Har bedriften riktig behandlingsforsikring?

Fysioterapeut Ivar Sundsbø i Gjensidige
Ivar Sundsbø