Bildet viser en oppgitt mann på hjemmekontor

Dette gjør de ansatte langtidsfriske

Forhold på jobben utgjør over en tredjedel av alt sykefravær. HR Norge mener støtte og oppfølging fra ledere er avgjørende for å redusere høyt sykefravær.

Even Bolstad, leder av HR Norge. Foto: HR Norge.
Even Bolstad. Foto: HR Norge.

Ifølge tall fra Eurostat er Norge på toppen i sykefravær mot andre sammenlignbare land i Europa. STAMI hevder at 35 prosent av sykefraværet i Norge er relatert til trivsel og forhold på arbeidsplassen. 

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, mener mangel på mestring, mening og det å bli sett er faktorer som fører til stress på jobben, noe som kan utvikles til et korttids- eller langtidsfravær.

– Arbeidsplassen er en viktig arena for selvrealisering og sosial kontakt. Det bør være muligheter for å levere på høye, men realistiske forventninger, og på den måten oppleve mestring. Det betyr at ledere kan stille krav, men samtidig må tilby støtte og oppfølging, sier Bolstad.

Even Bolstad, leder av HR Norge. Foto: HR Norge.
Even Bolstad. Foto: HR Norge.

Slik snakker du med de ansatte

Kirsti Sunde Hansen, Psykologspesialist og leder av Favne arbeids- og organisasjonspsykologi. Foto Bjørn Husby
Kirsti Sunde Hansen. Foto: Bjørn Husby

Han oppfordrer ledere til å legge til rette for en åpen og tett dialog med de ansatte. Både for å forebygge sykefravær, men også for å få den ansatte raskere tilbake dersom sykmelding blir et faktum. 

– De som lykkes med lavt sykefravær rapporterer ofte om tett oppfølging. Mye handler om hyppig kontakt, god positiv vilje og det å «se» den sykmeldte – også når vedkommende er ute av syne. Vis omsorg og at du spiller på samme lag, sier Bolstad.

Kirsti Sunde Hansen, psykologspesialist og leder av Favne arbeids- og organisasjonspsykologi, bekrefter viktigheten av en kontinuerlig dialog, og mener arbeidsgivere ikke må være redde for å spørre direkte. 

– Det er viktig at man er nysgjerrig, og spør hvordan det går med den enkelte. Hvis man ser at noen har mye korttidsfravær, bør man spørre om dette er arbeidsrelatert. Som leder er det også viktig at man signaliserer at man er villig til å lytte. Det kan være fint å gi rom for å vise følelser, men den ansatte må samtidig finne en balanse på hvor åpen man ønsker å være, forklarer psykologen.

Kirsti Sunde Hansen, Psykologspesialist og leder av Favne arbeids- og organisasjonspsykologi. Foto Bjørn Husby
Kirsti Sunde Hansen. Foto: Bjørn Husby

Legg til rette for arbeid

Hansen råder også ledere til å være fleksible når det kommer til tilrettelegging for ulike behov hos de ansatte. 

– En uheldig misforståelse er at dersom du ikke er 100 prosent produktiv, er det bedre at du er 100 prosent sykmeldt. Tilrettelegging og gradert sykmelding er som oftest mye bedre enn å være 100 prosent sykmeldt. For noen kan det være fint å bare ha en rutine og være en del av arbeidsmiljøet, men kanskje ikke ha så mange arbeidsoppgaver. Da faller man ikke like fort ut. Er man deprimert eller har angst er det ofte bra å være på jobb - med mindre det er veldig alvorlig, sier hun. 

Ifølge psykologen vil omtrent halvparten av den norske befolkningen oppleve psykiske plager i løpet av livet. Raskere hjelp kan derfor være nøkkelen, mener hun. 

– En annen måte å forebygge fraværet på kan være å benytte seg av behandlingstjenester, hvor bedrifter betaler for et visst antall timer hos for eksempel psykolog eller fysioterapeut. Da trenger man kanskje ikke sykmelde seg, men heller jobbe noe redusert i en periode, avslutter Hansen.

Få hjelp innen ti dager

Anne Grethe Strandos, produktsjef i Gjensidige,
Anne Grethe Strandos

Anne Grethe Strandos, produktsjef i Gjensidige, forteller at flere nordiske studier viser effekt av behandlingsforsikring i kampen mot sykefraværet. 

– Flere arbeidsgivere benytter seg av behandlingsforsikring da det ofte er lange helsekøer i det offentlige. Tjenesten sikrer behandling innen ti dager, og er tilpasset den aktuelle plagen hos den enkelte - enten det er psykolog eller fysioterapeut man har behov for. Dette er et gode som gjør at de ansatte både føler seg ivaretatt av arbeidsgiver og gjør at en raskere kan komme tilbake på jobb, sier Strandos, og legger til: 

– Ansatte med behandlingsforsikring i Gjensidige får også tilgang til Online mental helsehjelp, en nettbasert tjeneste som gjør det lettere å mestre stress på jobben, bekymringer eller depresjon.

Anne Grethe Strandos, produktsjef i Gjensidige,
Anne Grethe Strandos

En rimeligere behandlingsforsikring

I tillegg til den tradisjonelle behandlingsforsikringen tilbyr Gjensidige en annen variant, kalt Behandlingsforsikring Enkel, som er et rimeligere alternativ.

– Behandlingsforsikring Enkel sikrer også behandling i løpet av ti virkedager. Den fungerer slik at den ansatte «spleiser» på kostnaden med bedriften ved å betale en egenandel når en skade meldes. Egenandelen er på nivå med det du betaler i det offentlige, cirka 250 kroner, opplyser Strandos.

Sist oppdatert: