Bildet viser en oppgitt mann på hjemmekontor

Dette gjør arbeiderne langtidsfriske

Forhold på jobben utgjør over en tredjedel av alt sykefravær. Even Bolstad, leder av HR Norge, mener støtte og oppfølging fra ledere er avgjørende for å redusere et rekordhøyt sykefravær.

Even Bolstad, leder av HR Norge. Foto: HR Norge.
Even Bolstad. Foto: HR Norge.

Ifølge tall fra SSB er Norge på toppen på sykefravær mot andre sammenlignbare land i Europa. I tillegg viser tall fra STAMI at 35 prosent av sykefraværet i Norge er relatert til trivsel og forhold på arbeidsplassen. 

Bolstad mener mangel på mestring, mening, og det å bli sett, er faktorer som fører til stress på jobben, noe som kan utvikles til et korttids- eller langtidsfravær.

– Arbeidsplassen er en viktig arena, ikke bare for å tjene lønnen sin, men også for selvrealisering og sosial kontakt. Det bør være muligheter for å levere på høye, men realistiske forventninger, og på den måten oppleve mestring. Det betyr at ledere kan stille krav, men det må samtidig tilbys støtte og oppfølging, sier Bolstad.

Even Bolstad, leder av HR Norge. Foto: HR Norge.
Even Bolstad. Foto: HR Norge.

Skap en god organisasjonskultur

Bolstad forklarer at en god organisasjonskultur er avgjørende for et godt arbeidsmiljø, noe som innebærer å skape engasjement, stille rimelige forventninger og tilby forutsigbarhet.

– En god organisasjonskultur gjør at man presterer, trives og vokser. En viktig effekt er å hindre alle former for jobbrelatert uhelse. 

En litt mer offensiv tilnærming er ifølge Bolstad å jobbe aktivt og helsefremmende, både fysisk og psykisk. 

– Med dette mener jeg å fremme aktiv deltakelse, gi rom for selvbestemmelse og styrke personlig utvikling. Vi vet at det som skjer i det daglige arbeidet er noe av det viktigste for at medarbeideren skal trives, utvikles og motiveres. Motivasjon kan kokes ned til mening, mestring og autonomi, sier HR-eksperten, før han legger til:

– Danskene snakker om «å plystre på vei til jobb». Det er ingen dårlig indikator.

Slik snakker du med de ansatte

Kirsti Sunde Hansen, Psykologspesialist og leder av Favne arbeids- og organisasjonspsykologi. Foto Bjørn Husby
Kirsti Sunde Hansen. Foto: Bjørn Husby

Bolstad oppfordrer ledere til å legge til rette for en åpen og tett dialog med de ansatte, både for å forebygge sykefravær, men også for å få den ansatte raskere tilbake dersom sykmelding blir et faktum. 

– De som lykkes med lavt sykefravær, rapporterer ofte om tett oppfølging. Mye handler om hyppig kontakt, god positiv vilje og det å «se» den sykmeldte, også når man er ute av syne. Det er viktig å vise omsorg ovenfor den sykmeldte og vise at en spiller på samme lag, det kan fort utgjøre den lille forskjellen, sier Bolstad.

Kirsti Sunde Hansen, Psykologspesialist og leder av Favne arbeids- og organisasjonspsykologi, bekrefter viktigheten av en kontinuerlig dialog, og mener arbeidsgivere ikke må være redde for å spørre direkte. 

– Det er viktig at man er nysgjerrig, og spør hvordan det går med den enkelte. Hvis man ser at noen har mye korttidsfravær, bør man spørre om dette er arbeidsrelatert. Som leder er det også viktig at man signaliserer at man er villig til å lytte. Det kan være fint å gi rom for å vise følelser, men den ansatte må samtidig finne en balanse på hvor åpen man ønsker å være, forklarer psykologen.

Kirsti Sunde Hansen, Psykologspesialist og leder av Favne arbeids- og organisasjonspsykologi. Foto Bjørn Husby
Kirsti Sunde Hansen. Foto: Bjørn Husby

Legg til rette for arbeid

Hansen råder også ledere til å være fleksible når det kommer til tilrettelegging for ulike behov hos de ansatte. 

– En uheldig misforståelse er at dersom du ikke er 100 prosent produktiv, er det bedre at du er 100 prosent sykmeldt. Tilrettelegging og gradert sykmelding er som oftest mye bedre enn å være 100 prosent sykmeldt. For noen kan det være fint å bare ha en rutine og være en del av arbeidsmiljøet, men kanskje ikke ha så mange arbeidsoppgaver. Da faller man ikke like fort ut. Er man deprimert eller har angst er det ofte bra å være på jobb - med mindre det er veldig alvorlig, sier hun. 

Ifølge psykologen vil omtrent halvparten av den norske befolkningen oppleve psykiske plager i løpet av livet. Raskere hjelp kan derfor være nøkkelen, mener hun. 

– En annen måte å forebygge fraværet på kan være å benytte seg av behandlingstjenester, hvor bedrifter betaler for et visst antall timer hos for eksempel psykolog eller fysioterapeut. Da trenger man kanskje ikke sykmelde seg, men heller jobbe noe redusert i en periode, avslutter Hansen.

Få hjelp innen ti dager

Anne Grethe Strandos, produktsjef i Gjensidige,
Anne Grethe Strandos

Anne Grethe Strandos, produktsjef i Gjensidige, forteller at flere nordiske studier viser effekt av behandlingsforsikring i kampen mot sykefraværet. 

– Flere arbeidsgivere benytter seg av behandlingsforsikring da det ofte er lange helsekøer i det offentlige. Tjenesten sikrer behandling innen ti dager, og er tilpasset den aktuelle plagen hos den enkelte - enten det er psykolog eller fysioterapeut man har behov for. Dette er et gode som gjør at de ansatte både føler seg ivaretatt av arbeidsgiver og gjør at en raskere kan komme tilbake på jobb, sier Strandos, og legger til: 

– Ansatte med behandlingsforsikring i Gjensidige får også tilgang til Online mental helsehjelp, en nettbasert tjeneste som gjør det lettere å mestre stress på jobben, bekymringer eller depresjon.

Anne Grethe Strandos, produktsjef i Gjensidige,
Anne Grethe Strandos

Sist oppdatert: