Jobbintervju. To stykker intervjuer en dame.

Professor om jobbintervju: – Introverte kan lokke frem ekstroverte sider

Ifølge Gro Ellen Mathisen er det ikke nødvendigvis slik at ekstroverte har bedre forutsetninger i en intervjusituasjon sammenliknet med introverte.

Hun er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Stavanger.

– Det er viktig å skille mellom å være introvert og det å være sjenert, usikker eller ha dårlig selvtillit. En introvert person kan være både selvsikker, klar og god til å snakke for seg, og vil gjerne kunne «lokke frem» den mest ekstroverte siden av seg på et jobbintervju, sier Mathisen og legger til:

– I utgangspunktet tror jeg ikke en ekstrovert har bedre forutsetninger på et intervju.

Kandidat + stilling = match?

Gro Ellen Mathisen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Stavanger.
Gro Ellen Mathisen. Foto: UiS / Elisabeth Tønnessen

Ifølge HR Norge er ekstroverte overrepresenterte blant ledere. Samtidig vet man at de som rekrutterer – som jo ledere ofte gjør – har en tendens til å ansette personer som er mest mulig lik en selv.

– Husk bare at den som sitter på andre siden av bordet også kan være introvert og stille, og kanskje foretrekke at den som intervjues deler samme type egenskaper. I tillegg kan hvor introvert eller ekstrovert vedkommende er spille inn. Det er jo ikke slik at man enten er introvert eller ekstrovert, de aller fleste er et sted imellom. Kanskje gjelder den «gylne middelvei» også her, sier Mathisen.

Det er ingen god taktikk å kamuflere trekk i forsøk på å fremstå som noe helt annet enn den man er, mener professoren. Men skal du intervjues i forbindelse med en selgerstilling, vil det neppe slå heldig ut å fortelle at du er svært introvert heller. Hun peker på god match mellom kandidat og stilling som det viktige.

– Både for trivselen til den ansatte og for hvordan en presterer. Målet med et intervju er at jobbsøker og arbeidsgiver blir klokere på om dette er rette jobb for vedkommende, og da nytter det ikke å sitte og lyve. Litt «pynting» i retning det en tror er ønskelig kan likevel ikke skade.

Gro Ellen Mathisen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Stavanger.
Gro Ellen Mathisen. Foto: UiS / Elisabeth Tønnessen

Tren deg på intervjusituasjonen

Seniorrådgiver Linda Terjesen ved Karrierehuset.
Linda Terjesen. Foto: Karrierehuset

Å «spille en annen» i en intervjusituasjon er ikke hensiktsmessig, istemmer Linda Terjesen, partner og seniorrådgiver ved Karrierehuset.

– En slik presset situasjon vil ofte gjøre en slik forestilling dårlig, og dessuten er det viktig for begge parter i en intervjusituasjon at det riktige bildet kommer frem med tanke på hvem som best kan fylle stillingen av de ulike kandidatene, sier Terjesen.

Gruer du deg veldig til en intervjusituasjon eller har dårlige erfaringer med dette? Da anbefaler hun å trene på intervjusituasjonen. Gjerne med en ekstern som kan reflektere og gi gode og konkrete råd.

– Spesielt kan det å trene på en god presentasjon av seg selv, hvor du også på en fin måte kan få flettet inn styrker og eventuelt utfordringer, ta litt brodden av det du gruer deg til eller tenker kan hemme deg, sier seniorrådgiveren.

Seniorrådgiver Linda Terjesen ved Karrierehuset.
Linda Terjesen. Foto: Karrierehuset

Viktig å innfri forventningene

Heller ikke Terjesen tror fokuset ligger på ekstrovert kontra introvert, men om hvor godt kandidaten får frem et godt og ærlig bilde av seg selv.

– Etter prosessen rundt annonse, CV og søknader har arbeidsgiver dannet seg et sett forventninger til kandidaten som er innkalt til intervju. Det aller viktigste er at kandidaten som kommer inn døren svarer til de forventningene arbeidsgiver har dannet seg i forkant, sier Terjesen.

Hun viser til dette scenarioet: En kandidat av den mer introverte typen kommer inn døra. Dette har arbeidsgiver allerede fått en forventning om basert på CV, søknad og referanser. Da er personen en arbeidsgiver i utgangspunktet mener er både faglig og personlig kvalifisert til stillingen.

– Kandidatens fremtoning i intervjuet vil bli vektet mot eventuelle andre intervjukandidaters fremtoning. Dersom arbeidsgiver, gitt at alle kandidatene er like gode faglig, mener det er en profil med mer tilbakeholdne eller avventende trekk som best fyller rollen, vil denne bli tilbudt stillingen.

Arbeidsgiver bør avveie i forkant

Før ansettelsesprosessen begynner kan arbeidsgiver diskutere i hvilken grad utadvendthet har betydning for jobbsuksess, foreslår Mathisen, og på bakgrunn av dette vurdere hvor mye personlighetstrekket skal vektlegges.   

– Da vil du være mer bevisst på hva du ser etter under intervjuet. Akkurat dette er det viktig å være forberedt på, da vi har lett for å bli lurt av den såkalte «halo-effekten» på et intervju. Observerer vi et positivt trekk hos en person, vil dette smitte over på de andre vurderingene vi gjør av personen, sier Mathisen.

Hun drar frem et eksempel: Når en person er smilende og holder god øyekontakt, kan dette gi tanker om at personen er smart, grundig og analytisk.

– Men det kan selvsagt være helt feil, kontrer professoren.   

Sist oppdatert: