Mann i samtale med butikkmedarbeider om kjøp av mobiltelefon.

Nå har du flere rettigheter som forbruker

Du har fått lengre klagefrist og kan kreve digitale oppdateringer. Og det er slutt på å selge varer «slik de er».

Den 1. januar trådte flere viktige endringer i forbrukerkjøpsloven i kraft. Det betyr at du har enda bedre rettigheter enn før når du kjøper et produkt av en profesjonell forhandler som butikk, netthandel og lignende.

Digital oppdatering

Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet
Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

Når du kjøper varer som trenger digitalt innhold og programvare for å fungere, for eksempel telefon, PC, smart-TV, smartklokke og bil, har du nå rett på oppdateringer i hele produktets levetid – og minst i fem år. Det gjelder også sikkerhetsoppdateringer for biler.

– Du kan klage til selger hvis produktet slutter å fungere som følge av programvarerelaterte problemer, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet
Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

Ett forsøk på å rette feil

Dersom det er feil på produktet du kjøper, skal selger reparere denne feilen. Tidligere hadde selger rett på to reparasjonsforsøk per mangel, men nå er dette i hovedsak begrenset til ett forsøk per produkt. Etter dette kan du i utgangspunktet kreve prisavslag eller heve kjøpet.

Men i mange tilfeller vil det være rimelig at selger får prøve én gang til, opplyser Iversen.

– Grensen for når forbrukeren kan nekte å ta imot flere reparasjonsforsøk er flytende. I første omgang bør du ta kontakt med selger og gi beskjed om at du ikke ønsker flere forsøk. Kravet vil stå sterkere hvis første reparasjonsforsøk tok lang tid, eller hvis reparasjonen ikke var i tråd med faglig standard, sier han. 

Utvidet klagefrist og endret bevisbyrde

Hvis varen du kjøper har en feil eller mangel, er dette selgers ansvar, selv om du først oppdager mangelen på et senere tidspunkt. Før hadde du en frist på seks måneder til å melde inn feil. Nå er fristen utvidet til to år.

– Ingen produkter har kortere klagefrist enn to år. Alle produkter som ved vanlig bruk er ment å vare over tre og et halvt år har fem års klagefrist, sier Iversen.

I tillegg er det ikke lenger opp til deg å bevise at feilen er selgers ansvar. Det er selger som må bevise at dét ikke er tilfellet. Dette gjelder de første to årene etter kjøp.

­– Selger har ikke ansvar hvis feilen beviselig skyldes for eksempel normal slitasje, feilbruk, uhell eller ulykke. Hvis produktet ditt slutter å fungere, bør du først sjekke om det trenger vedlikehold. Hvis det ikke løser problemet, kan du ta kontakt med selger, råder Iversen. 

Det er ingen formkrav for å klage på en vare, men det kan være smart å gjøre det skriftlig. Beskriv feilen helt nøkternt, og legg ved bilder eller video hvis det er relevant.

Forbudt å selge ting «som de er»

Det er ikke lenger lov til å selge ting «som de er». Dette legger et større ansvar på selger for å undersøke og opplyse om tilstanden, for eksempel ved salg av en bruktbil, forklarer Iversen.

– Hvis selger ønsker å ta forbehold om tingens stand, må det gjøres klart og tydelig. Det betyr at du må lese både annonse og kontrakt nøye – for eksempel ved kjøp av brukte biler, båter eller motorsykler, understreker han. 

Rettighetene dine er fremdeles knyttet til den standarden som kan forventes av en bil med en viss alder og bruk. Men selger vil nå ha et større ansvar for feil som dukker opp frem i tid.

Gjelder ikke ved private kjøp

Forbrukerkjøpsloven gjelder kun når du som privatperson kjøper noe fra en bedrift eller en selger som driver med salg som en del av sin næringsvirksomhet.

Hvis du kjøper noe av en annen privatperson, gjelder kjøpsloven. Den har andre bestemmelser om blant annet reparasjonsforsøk og bevisbyrde ved feil. I tillegg kan privatpersoner fremdeles selge ting «som de er».

Mer bærekraftig forbruk

Lovendringene skal ikke bare øke forbrukernes rettigheter. De er også ment å bidra til et mer bærekraftig forbruk.

– Kravet om programvareoppdateringer i hele produktets levetid bør sikre at færre produkter blir byttet ut for tidig. De strengere kravene for reparasjon av feil kan føre til mer holdbare produkter, og at reparasjonene som selger gjør faktisk løser problemet på første forsøk. Det samme gjelder selgers utvidede ansvar for feil som viser seg de to første årene, sier Iversen.

I tillegg vil forbudet mot generelle forbehold på sikt føre til en tryggere brukthandel, mener han.

– Vi ser allerede at næringslivet ikke lenger annonserer biler «som de er» på Finn.no, noe som er veldig bra.

De nye reglene gjelder for kjøp gjort fra og med 1. januar 2024. For kjøp før denne datoen, gjelder de gamle reglene.

Sist oppdatert: