Levende lys. Julepynt.

Når det brenner er det forskjell på teori og praksis

Du har sannsynligvis noen tanker om hva du skal gjøre hvis det brenner hjemme. Men vet du egentlig om planene fungerer i praksis? Mai-Britt og Kåre Hatteland fant fort ut at ikke alle tanker er like gode når brannalarmen går.

Brannverninspektør Rune Eikaas holder i et brannslukkingsapparat.
– Vend brannslukkingsapparat opp-ned to til fire ganger i året for å sikre at det fungerer som det skal, sier brannverninspektør Rune Eikaas til Kåre og Mai-Britt Hatteland. Foto: Øyvind Joar Pettersen

– Her ser det meste ut til å være på stell, sier branninspektør Rune Eikaas.

Han ser opp i taket og finner moderne, seriekoblede brannvarslere i Mai-Britt og Kåre Hattelands tre etasjer høye enebolig i Drøbak. I tillegg til seg selv, har de leietakeren i hybelleiligheten i underetasjen å tenke på hvis en brann bryter ut.

Follo Brannvesens utsendte ser rimelig fornøyd ut. Kåre forteller at de håper og tror at det meste er på plass.

– Men det var nettopp brann i sentrum her, og sånt får en jo til å tenke på om en faktisk er godt nok forberedt.

Brannverninspektør Rune Eikaas holder i et brannslukkingsapparat.
– Vend brannslukkingsapparat opp-ned to til fire ganger i året for å sikre at det fungerer som det skal, sier brannverninspektør Rune Eikaas til Kåre og Mai-Britt Hatteland. Foto: Øyvind Joar Pettersen

Sikkerhet gått ut på dato

– Har dere brannslukkingsapparat, spør Eikaas.

– Ja, svarer Kåre og går raskt ut i gangen hvor det henger lett tilgjengelig.

– I tillegg har vi ett i utleiedelen.

– Bra. Og dere vet hva som må til for å holde det ved like?

– Ja, vende det en gang i året, sier Mai-Britt og Kåre nesten i kor.

– Helst litt oftere, retter Eikaas.

– Gjerne to til fire ganger i året. Få en rutine på det, så husker dere det. Så ser han litt nærmere på apparatet.

– Hva betyr denne datoen?

Har du riktig forsikring?


En god bolig- og innbo­forsikring skal gi deg en ekstra trygghet i hverdagen.

Forsikringene Hus Pluss og Innbo Pluss dekker alt som den vanlige bolig- og innbo­forsikringen dekker – og enda mer.

Det kan være lurt å ta en sjekk for å se om forsikringen du har faktisk passer din livssituasjon.

Les mer om husforsikring

Les mer om innboforsikring

Kåre nøler: – Neste kontroll?

– Brannmannen smiler. Nei, heldigvis ikke. Hva står det?

– Juni 2014. Mai-Britt og Kåre ser spørrende på hverandre.

Eikaas forteller at det er datoen for når apparatet sist ble kontrollert. Når det står 2014, så er neste kontroll i 2019.

– Det er ganske vanlig å surre litt med vedlikehold og kontroll av apparatet, slår Eikaas fast. Regelverket krever at et brannslukkingsapparat med pulver skal til kontroll hvert femte år og service hvert tiende år. I tillegg bør du inspisere apparatet på egen hånd en gang i kvartalet.

Har du riktig forsikring?


En god bolig- og innbo­forsikring skal gi deg en ekstra trygghet i hverdagen.

Forsikringene Hus Pluss og Innbo Pluss dekker alt som den vanlige bolig- og innbo­forsikringen dekker – og enda mer.

Det kan være lurt å ta en sjekk for å se om forsikringen du har faktisk passer din livssituasjon.

Les mer om husforsikring

Les mer om innboforsikring

En urealistisk rømningsvei

Fra gangen i huset i Drøbak er veien kort opp til soverommene. Eikaas ser seg rundt.

– Hvis trappen er blokkert, hvor går dere da? Kåre peker ut på en liten balkong. Derfra er det 3,5 meter ned til gressplenen under. Paret satser på at de tør hoppe hvis brannen er nær nok.

– Det er jo utrolig hva en får til når en må, sier Mai-Britt.

Brannmannen nikker.

– Men dere har ikke prøvd?

– Nei, er det kontante svaret han får, idet hunden Emma kommer tuslende.

– Hva med den? Slipper dere hunden ned fra balkongen, spør Eikaas.

– Nei, er du gal, da ville hun jo brekke alt av bein! Nei, da må vi samarbeide, fire henne ned i et laken eller noe.

Det blir tydelig at Mai-Britt og Kåre ikke har tenkt like nøye gjennom alt. Det er heller ikke uvanlig, ifølge den rutinerte brannmannen. Han tar fram en taustige, og paret ser nytten umiddelbart. De fester den enkelt i soveromsvinduet, og så er det bare å klatre. Men er det bare «bare»?

– Prøv først du, sier Kåre til kona med et smil.

Hun ser ut og ned. Det er mørkt og glatt.

– Jeg vil helst slippe.

Prøving og planlegging

Det er viktig å øve på bruk av for eksempel brannstigen. Da er du tryggere den dagen du eventuelt behøver den, er rådet ekteparet Hattestad får. Foto: Øyvind Joar Pettersen
Det er viktig å øve på bruk av for eksempel brannstigen. Da er du tryggere den dagen du eventuelt behøver den, er rådet ekteparet Hattestad får. Foto: Øyvind Joar Pettersen

– Det er nok ikke tiden for å prøve akkurat nå. Men det er viktig å få det gjort. Alt som er tenkt gjennom og prøvd, vil gå lettere den dagen det er alvor, understreker Eikaas.

– Tenk gjennom ulike scenarier: Hva kan skje, hvor kan det ta fyr og hva skal dere gjøre da. Husk at brannrøyken dreper raskt, så det er viktig å bruke minst mulig tid. Bli varslet tidlig, vit hva dere skal og kom dere ut fort.

Eikaas poengterer samtidig at det er viktig å ha en avtalt møteplass, slik at det ikke blir behov for å lete etter noen ved en brann. En spontan rådslagning fører til at hageporten litt unna huset blir valgt.

Det er viktig å øve på bruk av for eksempel brannstigen. Da er du tryggere den dagen du eventuelt behøver den, er rådet ekteparet Hattestad får. Foto: Øyvind Joar Pettersen
Det er viktig å øve på bruk av for eksempel brannstigen. Da er du tryggere den dagen du eventuelt behøver den, er rådet ekteparet Hattestad får. Foto: Øyvind Joar Pettersen

En plan for alle i huset

– Mye å huske på, sier Kåre og blåser opp kinnene.

– Men det er derfor vi har denne gjennomgangen nå, konstaterer Mai-Britt, før turen går ned til leietakeren, Jørgen på 24 år. I en utleieleilighet har begge parter et ansvar for brannsikkerheten.

Huseiers ansvar:

 • Sørge for at det er røykvarslere i boligen. Minst én pr etasje og at de er godt hørbare inne på soverom og oppholdsrom, selv med dørene lukket
 • Se til at boligen har slokkeutstyr som tilfredsstiller lovkravene
 • Se til at rømningsveier tilfredsstiller lovkravene

Leietakers ansvar:

 • Vedlikeholde slokkeutstyr og røykvarslere, for eksempel ved å bytte batteri i varsleren
 • Si ifra til huseier hvis det er noe galt med slokkeutstyret eller røykvarslere
 • Holde rømningsveier frie

I utleieleiligheten er røykvarsler koblet sammen med resten av husets varslere og det er to rømningsveier. Det gleder en brannmanns hjerte. Men brannslukkingsapparatet er modent for kontroll.

– Det skal vi få ordnet i morgen den dag, sier Kåre.

Jørgen nikker. Begge vet at dette er huseierens ansvar. Men Mai-Britt er ikke fornøyd.

– Vi må få ordentlige rutiner på dette. Vi kan vel slå fast med en gang at vi alle skal møtes ved porten om det blir brann. Det er vår møteplass.

– Den er grei, smiler Jørgen.

– Jeg synes vi har lært litt i dag, sier Mai-Britt.

– Nå må vi bare gjøre det hvis det blir alvor.

God brannsikring

 • Varslingsutstyr er påbudt. Monter minst én optisk varsler i hver etasje eller FG-godkjent alarmanlegg
 • I boliger oppført etter 1. juni 2010 skal røykvarslere være tilkoplet strømnettet og dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom
 • Slokkeutstyr er påbudt – vannslange (som rekker inn i alle rom) eller pulverapparat (minimum 6 kilo) skal være lett tilgjengelig
 • Kontroller jevnlig at varslingsutstyret virker – slokkeutstyr skal kontrolleres av kompetent person, se www.rvb.no
 • Vurder brannstige hvis det er langt ned til bakken fra vindu og balkong
 • Følg bruksanvisningen for levende lys, fyrverkeri og brennbare væsker, og reparer eller skift ut feil apparater og installasjoner med én gang

Hvis det brenner

 1. Husk at menneskeliv er langt viktigere enn materielle verdier
 2. Hvis du straks kan lokalisere branntilløpet, kan du gjøre ett ordentlig forsøk på å slukke
 3. Lykkes du ikke umiddelbart, må alle ut av huset med en gang
 4. Røm bort fra røyken, den inneholder kullos, blåsyre og andre giftige gasser som setter deg ut av spill i løpet av sekunder
 5. Varsle brannvesenet på 110 samt andre personer som kan være i fare
 6. Hvis situasjonen tillater det, kan du forsøke å slokke eller hindre brannen fra å spre seg ved hjelp av husbrannslange og/eller brann- slukkingsapparat

Les mer om husforsikring

Les mer om innboforsikring

Sist oppdatert: