Lastebil. Dekk. Vinter.

Strenge dekkrav gjør vinterveiene tryggere

Tunge kjøretøy er involvert i mange dødsulykker. Bedre dekk skal øke trafikksikkerheten på norske veier.

Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.
Kjetil Wigdel. Foto: Torstein Paulsen

Mellom 2014 og 2018 var tunge kjøretøy involvert i 140 dødsulykker. I 75 prosent av ulykkene satt det en norsk sjåfør bak rattet i tungbilen. I november 2020 ble det innført regler for vinterdekk for disse kjøretøyene.

– Vi mener dette bidrar til enda tryggere vinterveier, sier Kjetil Wigdel, leder for utekontroll i Statens vegvesen.

Reglene innebærer at dekk på styrende foraksel og drivhjul på tunge kjøretøy nå må være merket 3PMSF, bedre kjent som alpesymbolet. Løpehjul og tilhenger vil fortsatt ha et minstekrav om M+S-merking (mud and snow). Krav til mønsterdybde er det samme; minimum 5 millimeter på samtlige hjul.

Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.
Kjetil Wigdel. Foto: Torstein Paulsen

Bidrar til tryggere vinterveier

Markedsdirektør Kjell Olafsrud i Norsk Lastebileier-Forbund.
Kjell Olafsrud. Foto: NLF

Markedsdirektør Kjell Olafsrud i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) sier transportbransjen er godt fornøyd med de skjerpede kravene.

– Dette er et viktig tiltak. Alt som kan bidra til at det blir sikrere å kjøre på vinterveiene våre er av det gode – selv om denne merkingen fortsatt ikke er en garanti for at det er gode vinterdekk, sier Olafsrud og legger til:

– Vi ser fortsatt eksempler på dekk som er riktig merket, men som ikke egner seg som vinterdekk på norske forhold.

Markedsdirektør Kjell Olafsrud i Norsk Lastebileier-Forbund.
Kjell Olafsrud. Foto: NLF

Gode dekk er ingen garanti

Gode dekk er viktig, men løser ikke alle utfordringene på norske vinterveier, understreker Wigdel og Olafsrud.

– Det er ingen garanti mot at vi også i år vil oppleve at trafikken står fordi vogntog ikke kommer seg verken frem eller tilbake, sier Kjetil Wigdel.

Han understreker hovedregelen, som er at sjåføren til enhver tid må sørge for at kjøretøyet er riktig skodd. Videre skal farten avpasses etter forholdene. I ekstra utfordrende vær- og føreforhold må man vurdere å vente med å kjøre.

I vinterhalvåret er det påbudt å ha med kjetting. Men de må være tilpasset hjulene. Man kan ikke bare låne «hva som helst». Dessuten må man vite når og hvordan kjettingene skal på

– Med litt øvelse tar det ikke så lang tid å legge på kjettingen når det er nødvendig. Og den dagen kommer, det vet vi, slår Kjell Olafsrud fast. Han legger til at NLF har laget en egen kjettingveileder.

Lover mange dekkontroller

Statens vegvesen vil også i år gjennomføre mange kontroller i hele landet for å sjekke vinterutrustningen på tunge kjøretøy. Kjetil Wigdel understreker at de fleste tunge kjøretøy som går på norske veger er i god stand.

– Vi ser at tilstanden på dekkene har blitt bedre i takt med at reglene for vinterdekk gradvis er skjerpet de siste årene. Samtidig er det et lite mindretall som slurver eller som prøver å lure seg unna. Vi er avhengig av kontroller langs vegen for å avsløre både dette og andre feil og mangler som kan skape farlige situasjoner i trafikken, sier han.

Kjell Olafsrud understreker at også gummikvaliteten er avgjørende for kjøreegenskapene.

– Et dekk med steinhard gummi tåler ekstremt mange mil på kontinentet, men er livsfarlig å bruke på vinterføre i Norge. Så også på dette området er det avgjørende med økt og bedre kontrollinnsats, sier han.

Håper på færre ulykker

Ingrid Blydt i Gjensidige
Ingrid Blydt

Produktsjef Ingrid Blydt i Gjensidige hilser de nye dekkreglene velkommen.

– Alle tiltak som fører til tryggere veier er bra. Gode dekk er avgjørende for trafikksikkerheten – ikke minst når vi snakker om tunge kjøretøy. Forhåpentlig vil reglene som kom i 2020 bidra til at færre mister livet eller blir skadd, sier Blydt med henvisning til de mange ulykkene hvor tungbiler er involvert.

Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter bygger på lovverket, herunder bilansvarsloven. Hvis dekk som ikke tilfredsstiller lovens krav er årsaken til en ulykke, kan det få økonomiske konsekvenser for eieren og/eller føreren av kjøretøyet i et forsikringsoppgjør, opplyser Blydt.

– Hvis det blir påvist en årsakssammenheng mellom brudd på sikkerhetsforskriftene og hendelsen, kan erstatningen bli redusert, sier hun.

Meld skade raskt og enkelt på nettet

Ingrid Blydt i Gjensidige
Ingrid Blydt