Rød traktor foran låve og vedstabel.

Nå må uregistrerte motorkjøretøy forsikres

Med noen få unntak skal alle motorvogner ansvarsforsikres selv om de ikke har skilt. Endringen i bilansvarsloven angår mange i både landbruket og bygg og anlegg.

Stein Plogvoll
Stein Plogvoll i Gjensidige

1. januar 2021 ble det innført endringer i bilansvarsloven. Nå må alle typer uregistrerte kjøretøy som kan gå fortere enn ti kilometer i timen ha ansvarsforsikring.

– Næringsdrivende som eier slike kjøretøy må være oppmerksomme på at en bedriftsansvarsforsikring ikke lenger er tilstrekkelig. Kjøretøyene må nå være dekket av en bilansvarsforsikring. Det gjelder biler, ATV-er og arbeidsmaskiner – også de som bare blir brukt på lukket område, sier fagsjef Stein Plogvoll i Gjensidige. 

Bakgrunnen for endringene i bilansvarsloven er utviklingen i rettspraksisen ved EU-domstolen og en tilpasning til EUs motorvognforsikringsdirektiv (2009/103/EF) – artikkel 3. Det sier at erstatningsansvar som kan oppstå ved bruk av motorvogn, skal være forsikret.

– Endringen omfatter først og fremst bransjer som bygg og anlegg og landbruket. Men privatpersoner som eier for eksempel en uregistrert bil eller en ATV blir også berørt, påpeker Plogvoll.

Stein Plogvoll
Stein Plogvoll i Gjensidige

Øker ansvarsgrensen fra 10 til 100 millioner

Andreas Blydt i Nye Veier
Andreas Blydt

I tillegg økes ansvarssummen på tingskader fra 10 til 100 millioner kroner. Når det gjelder personskader, er det ingen beløpsbegrensning.

– Hovedregelen i loven om motorvogner er objektivt ansvar, det vil si ansvar uten hensyn til skyld. Kjøretøy må derfor forsikres for dette ansvaret, opplyser Andreas Blydt, fagansvarlig for forsikring og sikkerhet i Nye Veier. Han legger til at endringen kan føre til store konsekvenser for eiere av uforsikrede kjøretøy.

– Hvis man er uheldig og forvolder skade eller i verste fall en persons død, slår det objektive ansvaret inn. Det kan medføre et erstatningskrav som er så stort at et firma kan gå overende, advarer Blydt.

Andreas Blydt i Nye Veier
Andreas Blydt

Kommer overraskende på mange

Mange av de store selskapene har allerede forsikringer som dekker endringene i bilansvarsloven, ifølge Blydt. Det siste året har Nye Veier fulgt opp mindre entreprenører for å forvisse seg om at de ivaretar forsikringsplikten.

Stein Plogvoll forteller at Gjensidige har kontaktet sine kunder. De har til sammen 6 000 kjøretøy som omfattes av de nye reglene.

– Loven gir noen unntak, for eksempel for kjøretøy som går under ti kilometer i timen. Ansvarsforsikring er heller ikke lovpålagt på kjøretøy som «ikke er i bruk». Dette begrepet trenger imidlertid en presisering. Det er nemlig slik at du kan bli erstatningspliktig hvis for eksempel en bil som ikke er i daglig bruk triller av gårde og forvolder skade, forklarer fagsjefen.

– I utgangspunktet anbefaler vi derfor at alle uregistrerte motorkjøretøy blir forsikret, uansett om de er i bruk eller ikke. Ansvarsforsikringen koster uansett ikke mange hundrelappene i året. For øvrig ber vi kunder om å ta kontakt hvis de er i tvil om hvorvidt de må forsikre et uregistrert kjøretøy, sier Plogvoll.

Les også om landbruksforsikringen for traktor og andre typer arbeidsmaskiner

Sist oppdatert: