Propanflaske.

Dette er reglene for oppbevaring av gass i hjemmet

Har du en gassflaske i hus? Husk at feil oppbevaring kan koste liv.

Knut Norum, rådgiver i Brannvernforeningen.
Knut Norum. Foto: Brannvernforeningen

Gassgriller pryder terrasser i tusenvis av norske hjem. Salget av gassdrevne pizzaovner har skutt i været de siste årene og flere har tydd til gassoppvarming som følge av de høye strømprisene.

– Jeg vil tro det, svarer Knut Norum på spørsmål om det befinner seg gassbeholdere i flere norske hjem nå sammenliknet med fire til fem år siden.

Norum, som er rådgiver i Brannvernforeningen, bekrefter at det som regel er propangass som benyttes til fritidsbruk.

– Brannvernforeningen får med jevne mellomrom spørsmål knyttet til oppbevaring av gass, gjerne hvor mye man kan ha og hvor det skal stå. Ved feil oppbevaring av gassflasker kan lekkasjer føre til eksplosjon med påfølgende katastrofale følger, advarer Norum.

Knut Norum, rådgiver i Brannvernforeningen.
Knut Norum. Foto: Brannvernforeningen

Reglene for oppbevaring av gass i bolig:

  1. Gassbeholdere skal alltid oppbevares stående på stabilt underlag, slik at de ikke kan velte. Alle propanflasker i Norge er utstyrt med en sikkerhetsventil som kun fungerer etter hensikten hvis beholderen står oppreist.
  2. Sørg for å lagre gassbeholderen på et sted med god lufting. Oppstår det en lekkasje i beholderen, er det viktig at gassen kan sive vekk. Gass kan oppbevares både innen- og utendørs.
  3. Sikre god avstand til brennbare materialer og væsker, som for eksempel tennvæske og bensin.
  4. Gassbeholderen må ikke utsettes for sterk varme. Hvis du oppbevarer gass ute, må beholderen stå i skyggen. Bruker du gass til grillen, må beholderen aldri settes under grillen.
  5. Gass skal aldri oppbevares i kjellere. Propangass er tyngre enn luft. Ved en lekkasje i beholderen vil gassen sive ut og samle seg nede langs gulvet. En liten gnist er nok til å tenne på gassen, som kan forårsake en kraftig eksplosjon.
  6. Gass skal heller ikke oppbevares på loft.
  7. Du kan maksimalt oppbevare to flasker på 11 kilo per boenhet.

Punktene er hentet fra Sikker hverdag

Bor du i leilighet?

Reglene er de samme i borettslag og sameier som for andre boenheter. 11-kilos beholdere kan oppbevares inne eller utendørs på balkong eller veranda.

– Har du en utendørs bod, kan beholderen også plasseres her. Men – i likhet med hus – ikke under bakkenivå.

Slik kvitter du deg med tomme gassbeholdere

Seksjonssjef Brit Skadberg i DSB.
Brit Skadberg. Foto: Morten Harangen, DSB

Når behovet for å bytte en flaske med propan melder seg, oppfatter mange at flasken er «tom». Det vil imidlertid alltid være noe brannfarlig gass igjen i beholderen, forklarer seksjonssjef Brit Skadberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Denne gassen bør du ikke forsøke å fjerne selv, men i stedet overlate flasken til profesjonelle aktører, sier Skadberg og presiserer at hun uttaler seg om re-fyllbare propan/LPG-beholdere til privat bruk.

Virksomheter som fyller eller omsetter propanflasker skal ta imot flasker kostnadsfritt fra forbrukere. Dette gjelder både flasker som ikke kan fylles eller som forbrukere av annen årsak ønsker å levere fra seg.

– Med andre ord kan du som forbruker ta med deg flasken din til et utsalgssted for propanflasker, eller til et anlegg hvor de fyller gass på slike flasker, og kreve å få levert inn flasken, sier Skadberg.

Bildet øverst i saken: Tomas Sjåvik Hånde, Nordmøre interkommunale brann- og redningsvesen

Seksjonssjef Brit Skadberg i DSB.
Brit Skadberg. Foto: Morten Harangen, DSB

Sist oppdatert: