Forsikring for borettslag og sameier

En god forsikring gir dere som eier en boligbygning sammen ekstra trygghet i hverdagen. Hos oss får dere en solid forsikring og et godt støtteapparat i ryggen hvis noe skulle skje.

Sjekk pris og kjøp

Default

En forsikring tilpasset deres behov

Med vår omfattende forsikringspakke kan alle i borettslaget eller sameiet deres føle seg trygge på at det viktigste av felles verdier, liv og helse er sikret.

Forsikringen vår dekker blant annet

 • Skade på bygningen, eiendeler og uteområder, som for eksempel brann og vannlekkasje
 • Følgeskader etter håndverkerfeil og utett bygning
 • Bekjempelse av mus eller rotter innvendig og alle arter skadeinsekter
 • Skader forårsaket av skadedyr
 • Ansvarsforsikring som huseier og styreansvar
 • Ulykker ved dugnad eller barn som leker

Default

Sjekk pris og kjøp

1/3 av alle borettslag og sameier i Norge er forsikret hos oss
Icon-tip

Få oversikten dere trenger

For å se hvilke dekninger borettslaget eller sameiet ditt har, kan du logge inn og se forsikringsvilkåret deres. Dersom du er beboer og ikke har tilgang til å logge inn, kan du kontakte styret deres for informasjon om forsikringen dere har valgt.

Dette kan du gjøre når du logger inn

 • få oversikt over forsikringer, hente dokumenter, finne forsikringsnummer og se skadehistorikk
 • se betalinger og faktura
 • melde skade og følge med på skadestatus 
 • gjøre endringer
 • administrere hvem fra styret som skal ha mulighet til å logge seg inn
 • oppdatere navn og kontaktinformasjon, slik at fakturaer og dokumentasjon går til de rette personene

Råd og tips til styret

Styret i et borettslag eller sameie har ansvar for mye. Dere skal sørge for naboenes trivsel og sikkerhet, og ivareta felles verdier. Det aller beste er å jobbe aktivt med skadeforebygging og ha gode rutiner på plass for vedlikehold av bygningen, fellesarealer og de enkelte boenhetene.

Styreleder eller -medlem?

Her finner du nyttig informasjon og noen praktiske råd fra oss.

Av alle skader som meldes fra borettslag og sameier, gjelder hele syv av ti vannskader
Icon-tip

Bo trygt sammen

Bo trygt sammen

- en huskeliste for å ta vare på hjemmet

For å gjøre det litt enklere å ta vare på borettslaget eller sameiet deres, har vi samlet de viktigste vedlikeholdoppgavene beboerne bør gjøre på egenhånd i en kort huskeliste.

Del den med beboerne dine for å forebygge skader som kan oppstå i hjemmet – som også kan påvirke naboen.

Melde skade

Skulle det begynne å brenne, skje en vannskade eller et innbrudd, er det viktig å ha satt seg inn i hva man skal gjøre.

Du får raskt og enkelt hjelp av oss ved å logge deg inn og melde skadesaken digitalt, eller ved å ringe oss.

Fordeler ved å melde skade til oss på nett:

 • Du slipper telefonkø og trenger ikke forholde deg til åpningstider.
 • Leverandører for reparasjon bestilles automatisk når skaden blir registrert.
 • Du får informasjon om skadenummer, dekning og egenandel med en gang.
 • Du får en direkte kanal til skadebehandler og kan laste opp dokumenter ved behov. 
 • Alle i borettslaget eller sameiet kan melde skade ved å logge inn eller bruke en alternativ skademelding

Miljøutbytte

Skulle det verste skje og bygningen blir totalskadet, gir vi miljøutbytte dersom dere velger å gjenoppbygge bygningen med BREEAM-NOR-sertifisering.

Fra grått til grønt bygg etter skade

Hvis dere oppnår miljøsertifisering på bygget etter en skade som krever gjenoppbygging, kan dere motta et miljøutbytte. Lykkes dere med å oppnå BREEAM-NOR-sertifisering i klassen "Very Good" eller bedre på bygget, vil dere motta en ytterligere utbetaling fra oss. Utbetalingen tilsvarer 5 % av erstatningen dere opprinnelig fikk å bygge for. Dette kaller vi miljøutbytte.

Har dere forsikring for borettslag eller sameie hos oss, fikk dere automatisk utvidet forsikringen med miljøutbytte da forsikringen ble fornyet juni 2020.

Hvilke fordeler gir et miljøsertifisert bygg?

 • Høyere markedsverdi
 • Høyere leieinntekter
 • Større belegg
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finansiell risiko

 

Se mer på byggalliansen.no