Familie på flyplass.

Nye regler for pass og ID-kort til barn

Har du et barn som trenger nytt pass i nær fremtid? Husk at reglene er endret fra 1. november.

Tidligere måtte du ha med et skriftlig samtykkeskjema (fullmakt) fra den andre foresatte for å søke om pass og ID-kort til barn under 18 år.

Nå må begge foreldre møte opp personlig ved et pass- eller ID-kontor for å gi sitt samtykke. Slik lyder informasjonen fra politiet.

– Formålet med forskriftsbestemmelsen er å ytterligere styrke sikkerheten ved utstedelse av pass og nasjonalt ID-kort. Det vil også bli enklere for foresatte ved at man nå kan gi et varig samtykke, og slipper å gjøre det ved hver fornyelse av pass eller ID-kort for barn, sier seniorrådgiver Unni Norum i ID-seksjonen i politidirektoratet.

Slik fungerer den nye ordningen

Dere er imidlertid ikke nødt til å møte samtidig eller på samme pass- og ID-kontor. Og barnet trenger ikke å være med hvis du kun skal gi samtykke, opplyser politiet. Dette sier reglene videre:

  • Du må ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort for å gi samtykke.
  • Samtykket kan gis når du møter til passtimen sammen med barnet eller på et annet tidspunkt.
  • Møter du uten barnet, kan du stille på et hvilket som helst pass- eller ID-kontor for å gi samtykke. Du trenger ikke å bestille time i forkant når du kun skal gi samtykke.

Hva hvis foresatt ikke er bosatt i Norge?

Nei, vedkommende må ikke reise hit for å stille personlig ved et pass- eller ID-kontor for å få gitt samtykke.

– Foresatte som er bosatt i utlandet kan møte på en utenriksstasjon med passmyndighet, ambassade eller generalkonsulat og gi sitt samtykke der, opplyser Norum.

Begge foresatte må gi samtykke for at barnet skal få pass eller nasjonalt ID-kort dersom begge har foreldreansvar for barnet. Hvis den ene parten nekter, vil vedkommende bli gitt en frist til å reise sak for domstolen om utreiseforbud, informerer seniorrådgiveren.

– Dersom sak ikke reises innen fristen kan det utstedes et pass eller nasjonalt ID-kort der gyldighetstiden beregnes til den tiden som er nødvendig for å gjennomføre den aktuelle reisen, sier hun.

Samtykkets varighet er valgfritt

Hvor lenge samtykket skal vare er opp til deg. Du kan:

  • Gi samtykke til én enkelt søknad om pass og ID-kort, som varer i tre måneder
  • Gi et varig samtykke til alle søknader frem til barnet er 18 år

For å trekke et samtykke, må du møte opp personlig på et pass- eller ID-kontor.

Sist oppdatert: