Reise Pluss

Reiseforsikringen Reise Pluss er en av markedets beste og gjelder hele året på alle små og store turer, både i inn- og utland.

Du må kjøpe forsikringen før du drar for at den skal være gyldig på turen.

Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Se hva reiseforsikringen dekker i forbindelse med koronasituasjonen

Default

Reise Pluss er en av markedets beste reiseforsikringer

Reiseforsikringen gjelder på alle turer som varer i inntil 10 uker. Du kan kjøpe forsikringen for kun deg selv, eller for deg og familien. Forsikringen gjelder i ett år, og fornyes automatisk.

Fordeler med forsikringen

 • Personlig assistanse hvis du blir syk eller skades på reise
 • Tilgang til Online lege når du er på ferie i utlandet
 • Ved avbestilling av reise og opphold, dekkes også billetter til arrangementer
 • Svært god dekning ved forsinkelse
 • Med unntak av skade eller tyveri av mobiltelefon, betaler du ingen egenandel ved skade

Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Dekninger i Reise Pluss

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Du får fullstendige vilkår etter at du har beregnet pris

Reisegods

Maks utbetaling per person

Skadet eller stjålet reisegods, og innsjekket bagasje som går tapt underveis i transporten

Ubegrenset

 

Verdigjenstander som for eksempel foto-, video- og datautstyr, annet elektronisk/optisk utstyr, klokker og smykker

40 000 kr samlet per skade/sikret

Andre enkeltgjenstander

40 000 kr per gjenstand

Tyveri eller skade på sykkel, sykkeltilhenger, elsykkel, Airwheel, Segway, Classywalk og el-sparkesykkel dekkes på reise utenfor Norge

30 000 kr

Tyveri/ran av penger

5 000 kr

Ved tap eller skade på sports- og fritidsutstyr du leier mens du er på reise, erstattes kravet fra utleier

10 000 kr per skade

 

Mobiltelefon

Ny dekning fra april i år

Egenandel

Ved plutselig og uforutsett skade som inntreffer på reise.

 • ved knust skjerm byttes eller repareres skjermen.
 • ved tyveri får du en erstatningsenhet som er en tilsvarende mobiltelefon som du hadde.

Vi samarbeider med Elcare Nordic for et mer bærekraftig skadeoppgjør. Les mer.

Egenandelen er 1000 kroner ved alle skader

Utgifter ved sykdom eller skade

Maks utbetaling per person

Utgifter til lege, sykehus o.l.

Ubegrenset

Hjemtransport

Ubegrenset

Tilkallelse av familie

Dekker besøk av 2 personer

Avbrutt ferie

 

Ved fremskyndet hjemreise på grunn av alvorlig sykdom eller skade
 

Inntil 1 500 kr per døgn
Maks 100 000 kr

Dersom du blir akutt syk eller skades og legges inn på sykehus eller må holde sengen som følge av behandling hos lege 

750 kr per dag i inntil 10 dager

Forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter

Dekkes innenfor maks forsikringssum for avbrutt reise

Heltids ulykkesforsikring

Maks utbetaling per person

Skader som fører til varig medisinsk invaliditet

300 000 kr for voksen
500 000 kr for barn

Dødsfall som følge av ulykkeskade

100 000 kr for voksen
100 000 kr for barn

Behandlingsutgifter

15 000 kr for voksen
25 000 kr for barn

Forsinkelse

Maks erstatnings­beløp

Forsinket bagasje

5 000 kr

Forsinket transportmiddel

Om transportmidlet ditt blir mer enn 1.5 time forsinket på grunn av værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding, dekkes merutgifter til reise/opphold.

 

Innhenting av forhåndsbetalt reiserute

25 000 kr per sikret

Endring av forhåndsbetalt leiebilavtale

10 000 kr per reise

Om ankomsten til reisemålet er forsinket med 8 timer eller mer, dekkes ett forhåndsbetalt arrangement og/eller en overnatting.

5 000 kr per sikret

Evakuering

Maks utbetaling

Om UD eller lokale myndigheter anbefaler evakuering etter at du har reist inn i området

Ubegrenset

Tapte feriedager på på grunn av evakueringen

Erstattes med inntil kr 1 500 per dag og 15 000 kr per sikret

Avbestilling

Maks utbetaling

Forhåndsbetalte utgifter til reise, opphold og arrangementer på den avbestilte reisen

 

Avbestillingskostnader på grunn av akutt sykdom, ulykke eller død som rammer

 • deg, din eneste medreisende eller deres nærmeste familie 1)

 • nøkkelperson som du er avhengig av for å kunne reise (barnevakt, avløser e.l.), eller for å kunne gjennomføre reisen (reiseleder, skipper e.l.)

Ubegrenset

 Avbestillingskostnader på grunn av skade på egen bolig

 Ubegrenset

Avbestillingskostnader på grunn av terror eller andre alvorlige hendelser på reisemålet

Ubegrenset

1)  Med nærmeste familie menes ektefelle, samboer, barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, svigerinner, svogere, besteforeldre, barnebarn, oldeforeldre og oldebarn.

Leiebil

Maks utbetaling

Leiebil på feriereise

På feriereiser med minst en overnatting dekkes egenandelen ved tyveri eller skade. Leasingbil, helårs privatleiet bil, og bil leid gjennom bildelingstjenester omfattes ikke.

100 000 kr per skadetilfelle

Ansvar og rettshjelp utenfor Norden

Maks utbetaling

Ansvar

15 mill. kr

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner ved tvistesaker

100 000 kr

Istedenfor dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge å løse tvisten ved å benytte mekling. Vi dekker alle kostnader forbundet med mekling hos Mekle. Meklerne er upartisk og uavhengig av partene og har kompetanse innen rettsområdet. Når mekling benyttes betaler du ingen egenandel. For å benytte deg av mekling må du fylle inn en skademelding for rettshjelp og huke av for at du ønsker mekling.

Om du velger å avslutte meklingen, eller dersom tvisten ikke løses gjennom mekling, vil den ordinære rettshjelpdekningen gjelde som normalt.

 

Egenandel

Med unntak av skade eller tyveri av mobiltelefon, betaler du ingen egenandel ved skade.

Videokonsultasjon med Online lege

Er du på reise utenfor Norge og opplever mindre alvorlige tilfeller av sykdom eller skade, får du rask tilgang til videokonsultasjon med norsktalende lege via appen – uten å betale egenandel.

Online lege kan for eksempel hjelpe deg med råd eller veiledning for

 • egenbehandling ved soleksem 
 • stell av mindre sår
 • utslett og allergi
 • forkjølelse og influensa

Les mer om Online lege.

Ikke dekket av reiseforsikringen

 • Kansellerte og innstilte reiser som skyldes streik, mangel på personale eller fly
 • Enkeltreiser som varer lengre enn 10 uker, dersom du ikke utvider forsikringen
 • Skader som skjer i eget hjem eller på arbeids- eller studiested, i barnehage eller lignende.
 • Reiser som har begynt før du har kjøpt reiseforsikringen
 • Ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Himalaya (opphold i over 4 500 meters høyde) eller Grønland (kryssing av grønlandsisen)
 • Reiser til krigsområder
 • Skader som skyldes luftsport, dersom du ikke utvider forsikringen
 • Skader som skyldes boksing, dykking dypere enn 40 meter, eller basehopp

Hvem er dekket av reiseforsikringen?

Du kan velge å kjøpe reiseforsikring for deg alene eller for deg og din familie.

En familieforsikring dekker deg og ektefelle, samboer med felles adresse i folkeregisteret eller registrert partner, samt barn. Egne barn, stebarn og fosterbarn – er dekket inntil første hovedforfall etter at de har fylt 20 år. De er dekket uavhengig av hvem de reiser med. Det er ingen begrensning for antall barn, men barna må ha bosted i Norge. Den gjelder også for barnebarn og oldebarn (under 20 år) som reiser alene sammen med forsikrede.

Vi tilbyr også reiseforsikringer som er spesialtilpasset unge:

 • Reise Ung som tilsvarer Reise Pluss, vår beste årsreiseforsikring.
 • Student i utlandet som blant annet inkluderer reiseforsikring, innbo- og heltids ulykkesforsikring.
Reise Ung koster 113 kr i måneden, enten du betaler hver måned eller forhånds­betaler total­beløpet for ett år

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Slik påvirker du prisen for reiseforsikring

Reiseforsikringskort

Husk å ta med reiseforsikringskortet på reisen. Slik har du telefonnumre og all nødvendig informasjon lett tilgjengelig.

Har du samtykket til å motta elektroniske dokumenter fra oss, kan du logge inn og laste ned ditt digitale reisekort, eller hente det i Gjensidige-appen . Når du har gjort dette, vil reisekortet og all nødvendig informasjon knyttet til reiseforsikringen være tilgjengelig i Gjensidige-appen, eller innlogget på gjensidige.no. Har du reiseforsikring for hele familien, kan du videresende reisekortet til familiemedlemmene. Foretrekker du papirversjonen, finner du den i dokumentarkivet ditt.

Har du reiseforsikring gjennom jobben og kjenner forsikringsnummeret, kan du logge inn via appen eller som privatkunde på gjensidige.no og hente reisekortet ditt. Du kan også legge til familiemedlemmer om de også er dekket av forsikringen.

Har du ikke samtykket til å motta elektroniske dokumenter, får du tilsendt reiseforsikringskortet i posten som en sort-hvitt utskrift sammen med forsikringsdokumentene dine når du kjøper reiseforsikringen eller fornyer den. Har du reiseforsikring for hele familien kan du selv kopiere kortet til de andre familiemedlemmene.

Utvidelser og ekstra dekninger

Reiseforsikringen Reise Pluss har omfattende dekninger som passer de aller fleste. Har du likevel behov for mer, kan du utvide forsikringen med:

 • Dekning for enkeltreiser som varer lenger enn 10 uker.
 • Dekning av skader som skjer under utøvelse av luftsport.

Ønsker du å endre reiseforsikringen må du logge inn, klikke på reiseforsikring under "Forsikringene dine" og velge "Endre forsikring".

Logg inn og endre forsikringen.

Alarmen vår

Hjelp ved skade

Alarmen vår er bemannet med språkkyndig personale, som sikrer deg rask og effektiv assistanse når uhellet er ute, døgnet rundt, 365 dager i året. Dette gjøres blant annet i samarbeid med vårt legekorps, og uansett hvor i verden det er behov for hjelp. Vi har kontorer i alle de nordiske landene, og vår alarmsentral ligger i København.

Trygghet på reisen

Alarmsentralen fokuserer på kompetent og personlig betjening. I størst mulig grad er det den samme servicekoordinatoren som følger saken fra begynnelse til slutt. Dette gir stor trygghet for den tilskadekomne, og for familien hjemme, som også kan behøve støtte og hjelp.

I tillegg til servicemedarbeiderne på alarmsentralen, har vi egne leger og sykepleiere som er klare til å hjelpe deg dersom det skulle oppstå behov for det. De kan rådgi både deg som kunde og dine nærmeste pårørende.

Kontakt

Ring vår døgnåpne alarmsentral på telefon +45 88 24 73 00 hvis du trenger umiddelbar hjelp. Ellers kan du enkelt og raskt melde saken på nett. Les mer om å melde skade.