Reise Pluss

Reiseforsikringen Reise Pluss er en av markedets beste og gjelder hele året på alle små og store turer, både i inn- og utland.

Du må kjøpe forsikringen før du drar for at den skal være gyldig på turen.

Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Default

Reise Pluss er en av markedets beste reiseforsikringer

Reiseforsikringen gjelder på alle turer som varer i inntil 10 uker. Du kan kjøpe forsikringen for kun deg selv, eller for deg og familien. Forsikringen gjelder i ett år, og fornyes automatisk.

Fordeler med forsikringen

 • Praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom på ferie
 • Fri tilgang til Eyr Online lege – videosamtale med norsktalende lege når du er på ferie i utlandet
 • Svært god dekning ved forsinkelse
 • Dekker kostnader til reise, opphold og arrangementer ved avbestilling
 • Du betaler ingen egenandel ved skade

Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Dekninger i Reise Pluss

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Du får fullstendige vilkår etter at du har beregnet pris

Vi anbefaler at du følger Utenriksdepartementets reiseråd. Kjøper du ny reiseforsikring nå må du være forberedt på at tap og skader i forbindelse med koronasituasjonen ikke vil bli dekket.

Reisegods

Maks utbetaling per person

Skade på - eller tyveri av - reisegods 

Ubegrenset

 

1) verdigjenstander
2) enkeltgjenstand
40 000 kr per sikret
40 000 kr per stykk
3) Leid sports- og fritidsutstyr på feriereise 10 000 kr per skade

Tyveri/ran av penger

5 000 kr

Tyveri eller skade på sykkel, sykkeltilhenger, elsykkel, Airwheel, Segway, Classywalk og el-sparkesykkel dekkes på reise utenfor Norge

30 000 kr

1) Verdigjenstander (foto-, video- og datautstyr, annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, klokker og smykker) erstattes samlet med 40 000 kroner per sikret

2) Andre enkeltgjenstander erstattes med maksimalt 40 000 kroner per stykk

3) Ved tap eller skade på sports- og fritidsutstyr du leier mens du er på reise, erstattes kravet fra utleier med inntil 10.000 kroner

Utgifter ved sykdom eller skade

Maks utbetaling per person

Utgifter til lege, sykehus o.l.

Ubegrenset

Hjemtransport

Ubegrenset

Tilkallelse av familie

Dekker besøk av 2 personer

Avbrutt ferie

 

Ved fremskyndet hjemreise på grunn av alvorlig sykdom eller skade
 

Inntil 1 500 kr per døgn
Maks 100 000 kr

Dersom du blir innlagt på sykehus eller må holde sengen/holde deg i ro 

750 kr per dag i inntil 10 dager

Forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter

Dekkes innenfor maks forsikringssum for avbrutt reise

Heltids ulykkesforsikring

Maks utbetaling per person

Skader som fører til varig medisinsk invaliditet

300 000 kr for voksen
500 000 kr for barn

Dødsfall som følge av ulykkeskade

100 000 kr for voksen
100 000 kr for barn

Behandlingsutgifter

15 000 kr for voksen
25 000 kr for barn

Forsinkelse

Maks utbetaling per person

Forsinket bagasje

5 000 kr

Innhenting av forhåndsbetalt reiserute:

Hvis transportmidlet ditt blir mer enn 1,5 time forsinket på grunn av værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding, dekkes merutgifter til reise/opphold.

25 000 kr

Evakuering Maks utbetaling
Evakuering beordret av UD eller lokale myndigheter, dekkes for situasjoner som oppstår etter at du har reist inn i området Ubegrenset
Tapte feriedager på pga. evakueringen Erstattes med inntil kr 1 500 per dag og 15 000 kr per sikret

Avbestilling

Maks utbetaling

Avbestillingskostnader på grunn av skade på egen bolig

Ubegrenset

 Avbestillingskostnader på grunn av akutt sykdom, ulykke eller død som rammer

 • deg, din eneste medreisende eller deres nærmeste familie 1)
 • nøkkelperson som du er avhengig av for å kunne reise (barnevakt, avløser e.l.), eller for å kunne gjennomføre reisen (reiseleder, skipper e.l.)
 Ubegrenset

Forhåndsbetalte utgifter til reise, opphold og arrangementer på den avbestilte reisen

Ubegrenset

1)  Med nærmeste familie menes ektefelle, samboer, barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, svigerinner, svogere, besteforeldre, barnebarn, oldeforeldre og oldebarn.

Leiebil

Maks utbetaling

Leiebil på feriereise

På feriereiser med minst en overnatting dekkes egenandelen ved tyveri eller skade. Egenandel ved skade dekkes ikke for leasingbil, helårs privatleiet bil og bil leid gjennom bildelingstjenester

15 000 kr per skadetilfelle

Ansvar og rettshjelp utenfor Norden

Maks utbetaling

Ansvar

15 mill. kr

Rettshjelp

100 000 kr

Egenandel

Med Reise Pluss betaler du ingen egenandel ved skade.

Videokonsultasjon med Eyr Online lege

Er du på reise utenfor Norge og opplever mindre alvorlige tilfeller av sykdom eller skade, får du rask tilgang til videokonsultasjon med norsktalende lege via appen Eyr – uten å betale egenandel.

Eyr Online lege kan for eksempel hjelpe deg med råd eller veiledning for

 • egenbehandling ved soleksem 
 • stell av mindre sår
 • utslett og allergi
 • forkjølelse og influensa

Les mer om Eyr Online lege.

Ikke dekket av reiseforsikringen

 • Enkeltreiser som varer lengre enn 10 uker, dersom du ikke utvider forsikringen
 • Skader som skjer i eget hjem eller på arbeids- eller studiested, i barnehage eller lignende.
 • Reiser som har begynt før du har kjøpt reiseforsikringen
 • Ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Himalaya (opphold i over 4 500 meters høyde) eller Grønland (kryssing av grønlandsisen)
 • Reiser til krigsområder
 • Skader som skyldes luftsport eller boksing

Hvem er dekket av reiseforsikringen?

Du kan velge å kjøpe reiseforsikring for deg alene eller for deg og din familie.

En familieforsikring dekker deg og ektefelle, samboer med felles adresse i folkeregisteret eller registrert partner, samt barn. Egne barn, stebarn og fosterbarn – er dekket inntil første hovedforfall etter at de har fylt 20 år. De er dekket uavhengig av hvem de reiser med. Det er ingen begrensning for antall barn, men barna må ha bosted i Norge. Den gjelder også for barnebarn og oldebarn (under 20 år) som reiser alene sammen med forsikrede.

Vi tilbyr også reiseforsikringer som er spesialtilpasset unge:

 • Reise Ung som tilsvarer Reise Pluss, vår beste årsreiseforsikring.
 • Student i utlandet som blant annet inkluderer reiseforsikring, innbo- og heltids ulykkesforsikring.
Reise Ung koster 110 kr i måneden, enten du betaler hver måned eller forhånds­betaler total­beløpet for ett år

Slik påvirker du prisen for reiseforsikring

Reiseforsikringskort

Husk å ta med reiseforsikringskortet på reisen. Slik har du telefonnumre og all nødvendig informasjon lett tilgjengelig.

Har du samtykket til å motta elektroniske dokumenter fra oss, kan du logge inn og laste ned ditt digitale reisekort, eller hente det i Gjensidige-appen . Når du har gjort dette, vil reisekortet og all nødvendig informasjon knyttet til reiseforsikringen være tilgjengelig i Gjensidige-appen, eller innlogget på gjensidige.no. Har du reiseforsikring for hele familien, kan du videresende reisekortet til familiemedlemmene. Foretrekker du papirversjonen, finner du den i dokumentarkivet ditt.

Har du reiseforsikring gjennom jobben og kjenner forsikringsnummeret, kan du logge inn via appen eller som privatkunde på gjensidige.no og hente reisekortet ditt. Du kan også legge til familiemedlemmer om de også er dekket av forsikringen.

Har du ikke samtykket til å motta elektroniske dokumenter, får du tilsendt reiseforsikringskortet i posten som en sort-hvitt utskrift sammen med forsikringsdokumentene dine når du kjøper reiseforsikringen eller fornyer den. Har du reiseforsikring for hele familien kan du selv kopiere kortet til de andre familiemedlemmene.

Utvidelser og ekstra dekninger

Reiseforsikringen Reise Pluss har omfattende dekninger som passer de aller fleste. Har du likevel behov for mer, kan du utvide forsikringen med:

 • Dekning for enkeltreiser som varer lenger enn 10 uker. Som følge av koronaviruset tilbyr vi ikke utvidet varighet per nå.
 • Dekning av skader som skjer under utøvelse av luftsport.

Ønsker du å endre reiseforsikringen må du logge inn, klikke på reiseforsikring under "Forsikringene dine" og velge "Endre forsikring".

Logg inn og endre forsikringen.

Hjelp ved skade

Vis reiseforsikringskortet eller europeisk helsetrygdkort til sykehus/lege. Ring vår døgnåpne alarmsentral på telefon +45 88 24 73 00 hvis du trenger umiddelbar hjelp. Ellers kan du enkelt og raskt melde saken på nett. Les mer om å melde skade