Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Reise Pluss

Reiseforsikringen Reise Pluss er en av markedets beste og gjelder hele året på alle små og store turer, både i inn- og utland.

Du må kjøpe forsikringen før du drar for at den skal være gyldig på turen.

Sjekk pris og kjøp reiseforsikring

Dekninger i Reise Pluss

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. Du får fullstendige vilkår etter at du har beregnet pris.

Reisegods

Maks utbetaling per person

Skade på - eller tyveri av - reisegods 
1) samlet sum verdigjenstander
2) maksimal sum enkeltgjenstand

Ubegrenset

Tyveri fra låst skap på jobb eller skole

5 000 kr

Tyveri/ran av penger

5 000 kr

Tyveri av sykkel, elsykkel, sykkeltilhenger utenfor kommunene du bor, studerer eller jobber i

30 000 kr per skadetilfelle

1) Verdigjenstander (foto-, video- og datautstyr, annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, smartklokker/klokker og smykker) erstattes samlet med 40 000 kroner per sikret

2) Andre enkeltgjenstander erstattes med maksimalt 40 000 kroner per stykk

Utgifter ved sykdom eller skade

Maks utbetaling per person

Utgifter til lege, sykehus o.l.

Ubegrenset

Hjemtransport

Ubegrenset

Tilkallelse av familie

Dekker besøk av 2 personer

Avbrutt feriereise

1 500 kr per døgn
Maks 100 000 kr

Forhåndsbetalte billetter til arrangementer og utflukter

Dekkes innenfor maks forsikringssum for avbrutt reise

Heltids ulykkesforsikring

Maks utbetaling per person

Skader som fører til varig medisinsk invaliditet

300 000 kr for voksen
500 000 kr for barn

Dødsfall som følge av ulykkeskade

100 000 kr for voksen
100 000 kr for barn

Behandlingsutgifter

15 000 kr for voksen
25 000 kr for barn

Forsinkelse og evakuering

Maks utbetaling per person

Forsinket bagasje

5 000 kr

Innhenting av forhåndsbetalt reiserute:

Hvis transportmidlet ditt blir mer enn 1,5 time forsinket på grunn av værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding, dekkes merutgifter til reise/opphold.

25 000 kr

Evakuering iverksatt eller beordret av UD eller lokale myndigheter

Ubegrenset

Tapte feriedager på pga evakueringen erstattes med inntil kr 1 500 per dag og 15 000 kr per sikret

Avbestilling

Maks utbetaling

Avbestilling pga. akutt sykdom, ulykke eller død som rammer deg, din eneste medreisende eller deres nærmeste familie 1)

Ubegrenset

Forhåndsbetalte utgifter til reise, opphold og arrangementer på den avbestilte reisen

Ubegrenset

1)  Med nærmeste familie menes ektefelle, samboer, barn, stebarn, fosterbarn, svigerbarn, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, svigerinner, svogere, besteforeldre, barnebarn, oldeforeldre og oldebarn.

Leiebil

Maks utbetaling

Dekker egenandel for skader på leiebil ved feriereiser med minst én overnatting

15 000 kr per skadetilfelle

Feriebolig

Maks utbetaling

Tapt depositum etter skade på leid feriebolig

Kr 15 000 per skadetilfelle

Ansvar og rettshjelp utenfor Norden

Maks utbetaling

Ansvar

15 mill. kr

Rettshjelp

100 000 kr

Uten egenandel

Med Reise Pluss betaler du ingen egenandel ved skade.

Utvidelser og ekstra dekninger

Reiseforsikringen Reise Pluss har omfattende dekninger som passer de aller fleste. Har du likevel behov for mer, kan du utvide forsikringen med:

  • Dekning for enkeltreiser som varer lenger enn 10 uker
  • Dekning av skader som skjer under utøvelse av luftsport

Kontakt oss for å endre reiseforsikringen din.

Ikke dekket av reiseforsikringen

  • Enkeltreiser som varer lengre enn 10 uker, dersom du ikke utvider forsikringen
  • Skader som skjer i eget hjem eller på arbeids- eller studiested, i barnehage eller lignende.
  • Reiser som har begynt før du har kjøpt reiseforsikringen
  • Ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Himalaya (opphold i over 4 500 meters høyde) eller Grønland (kryssing av grønlandsisen)
  • Reiser til krigsområder
  • Skader som skyldes luftsport eller boksing
  • Barn etter de har fylt 20 år – de er ikke dekket av familieforsikringen og må derfor ha en egen forsikring

Hvem er dekket av reiseforsikringen?

Du kan velge å kjøpe reiseforsikring for deg alene eller for deg og din familie.

En familieforsikring dekker deg og ektefelle, samboer med felles adresse i folkeregisteret eller registrert partner, samt barn. Egne barn, stebarn og fosterbarn – er dekket inntil første hovedforfall etter de har fylt 20 år. De er dekket uavhengig av hvem de reiser med. Det er ingen begrensning for antall barn, men barna må ha bosted i Norge. Den gjelder også for barnebarn og oldebarn (under 20 år) som reiser alene sammen med forsikrede.

Vi tilbyr også forsikringer for unge – Reise Ung , Innbo Ung  og Student i utlandet – spesialtilpasset unge voksne, og disse gunstige pakkene inkluderer blant annet en omfattende reiseforsikring og en god ulykkesforsikring

Reise Ung koster 99 kr i måneden, enten du betaler hver måned eller forhånds­betaler total­beløpet for ett år

Reiseforsikringskort

Husk å ta med reiseforsikringskortet på reisen. Slik har du telefonnumre og all nødvendig informasjon lett tilgjengelig.

Har du samtykket til å motta elektroniske dokumenter fra oss, kan du logge inn og laste ned ditt digitale reisekort, eller hente det i Gjensidige-appen . Når du har gjort dette, vil reisekortet og all nødvendig informasjon knyttet til reiseforsikringen være tilgjengelig i Gjensidige-appen, eller innlogget på gjensidige.no. Har du reiseforsikring for hele familien, kan du videresende reisekortet til familiemedlemmene. Foretrekker du papirversjonen, finner du den i dokumentarkivet ditt.

Har du reiseforsikring gjennom jobben og kjenner forsikringsnummeret, kan du logge inn via appen eller som privatkunde på gjensidige.no og hente reisekortet ditt. Du kan også legge til familiemedlemmer om de også er dekket av forsikringen.

Har du ikke samtykket til å motta elektroniske dokumenter, får du tilsendt reiseforsikringskortet i posten som en sort-hvitt utskrift sammen med forsikringsdokumentene dine når du kjøper reiseforsikringen eller fornyer den. Har du reiseforsikring for hele familien kan du selv kopiere kortet til de andre familiemedlemmene.

Hjelp ved skade

Vis reiseforsikringskortet eller europeisk helsetrygdkort til sykehus/lege. Ring SOS International på telefon (+45) 70 10 50 50. hvis du trenger umiddelbar hjelp. Ellers kan du enkelt og raskt melde saken på nett.

Meld skade
Se spørsmål og svar om skade

Få 10 % nettrabatt

Hvis du kjøper reiseforsikring på nett får du 10 % rabatt. Nettrabatten kommer i tillegg til andre rabatter du har krav på.