En laptop på en kafé

Slik sikrer du bedriften mot datainnbrudd

Faren for å bli rammet av virus, hacking og andre dataangrep øker. Hvor godt forberedt er din bedrift?

Mørketallsundersøkelsen 2018, utført av Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), viste at over en tredjerdedel (37 prosent) av norske virksomheter hadde opplevd uønskede sikkerhetshendelser det siste året.

– Et datainnbrudd kan bli både kostbart og ubehagelig, sier datasikkerhetsekspert Paul Mathias Fiskaaen i IT-selskapet CGI.

Han forteller at de som utfører slike angrep gjerne er internasjonale aktører.

Hjelp ved datainnbrudd

Hacking og virusangrep er en økende trussel mot norske bedrifter.

Nå kan du kjøpe forsikring som hjelper deg hvis bedriften utsettes for dataangrep.

– De er ute etter å presse virksomheter for penger og ser etter enhver informasjon de kan bruke til å manipulere seg inn i virksomhetenes nettverk og digitale tjenester. Klarer de det, kan de påføre stor skade, understreker Fiskaaen, og peker på noen typiske eksempler.

– Mange opplever at viktig informasjon og tjenester blir gjort utilgjengelige. Det kan føre til driftsstans og inntektstap. Andre opplever at konfidensiell eller sensitiv informasjon kommer på avveie eller endres. I tillegg kan selve oppryddingen etter et datainnbrudd være omfattende og ressurskrevende. Uten forsikring vil denne oppryddingen kunne koste bedriften store summer.

Heldigvis er det mye bedrifter selv kan gjøre for å forebygge datainnbrudd. Det aller viktigste er, ifølge Fiskaaen, å bygge en god sikkerhetskultur.

– Bedriften bør ha et tydelig regelverk for håndtering av informasjon, som alle ansatte må få opplæring i. En god start på dette arbeidet er å tenke igjennom bedriftens risikobilde og etablere forholdsregler basert på de truslene og sårbarhetene dere avdekker, sier han.

Tips for å forebygge datainnbrudd

  1. ag retningslinjer for bruk av internett og gjør de ansatte kjent med disse.
  2. Ta sikkerhetskopi (backup) av viktige data.
  3. Sørg for å ha et antivirusprogram installert og oppdatert.
  4. Oppdater infrastruktur og maskinens programvare (fra kjente leverandører) kontinuerlig.
  5. Ha et bevisst forhold til bruk av passord. Ikke bruk samme brukernavn og passord på alle tjenester.
  6. Vær bevisst på hvor du logger inn med brukernavn/passord (og husk å logge ut). Det finnes mange falske sider.
  7. Vær forsiktig med hvor du legger igjen kredittkortinformasjon. Det er mange falske sider som lokker med supertilbud og konkurranser for å få tak i dine sensitive opplysninger.

Les mer om cyberforsikring

Sist oppdatert: