Hei, trenger du hjelp med å kjøpe denne forsikringen?

Chat med oss

Cyberforsikring

Forsikringen hjelper deg hvis bedriften utsettes for datakriminalitet som for eksempel hackere, virus eller andre data­angrep. Bedriften får erstatning og hjelp av IT-eksperter, slik at skade­virkningene av et data­angrep blir minst mulig.

Les mer om Cyberforsikring

Hva dekker forsikringen?

 

Teknisk bistand til å kartlegge omfang

Bedriften din får hjelp av IT-eksperter til å kartlegge årsaken til og omfanget av datainnbruddet.
Du må ikke betale egenandel for å få hjelp til å kartlegge om det har skjedd et datainnbrudd.

Rekonstruering av data- og programvare

Bedriften din får dekket kostnader til å re-installere og gjenopprette data og programvare.

Driftstap

Vi dekker det eventuelle driftstapet som bedriften din blir påført på grunn av datainnbruddet.

Kriminalitet

Dekker bedriftens direkte økonomiske tap når dette har oppstått som følge  av datainnbruddet. 

Erstatningsansvar overfor tredjepart

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret som bedriften din kan holdes ansvarlig for dersom en tredjepart blir påført et direkte økonomisk tap.

Tap av sensitive opplysninger

  • Hvis bedriften din blir utsatt for ID-tyveri som følge av datainnbruddet, vil du få veiledning i hvordan bedriften kan forebygge og begrense skadevirkningene. Ved behov tilbyr vi også juridisk assistanse.

  • Hvis personopplysninger som bedriften din  har ansvar for har kommet på avveie som følge av et datainnbrudd, dekker forsikringen bedriftens kostnader knyttet til å oppfylle den lovpålagte plikten til å varsle Datatilsynet. Vi hjelper også til med en konkret vurdering av om det er nødvendig å varsle andre enn Datatilsynet.

 

Relatert innhold

Hva dekker forsikringen?

 

Teknisk bistand til å kartlegge omfang

Bedriften din får hjelp av IT-eksperter til å kartlegge årsaken til og omfanget av datainnbruddet.
Du må ikke betale egenandel for å få hjelp til å kartlegge om det har skjedd et datainnbrudd.

Rekonstruering av data- og programvare

Bedriften din får dekket kostnader til å re-installere og gjenopprette data og programvare.

Driftstap

Vi dekker det eventuelle driftstapet som bedriften din blir påført på grunn av datainnbruddet.

Kriminalitet

Dekker bedriftens direkte økonomiske tap når dette har oppstått som følge  av datainnbruddet. 

Erstatningsansvar overfor tredjepart

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret som bedriften din kan holdes ansvarlig for dersom en tredjepart blir påført et direkte økonomisk tap.

Tap av sensitive opplysninger

  • Hvis bedriften din blir utsatt for ID-tyveri som følge av datainnbruddet, vil du få veiledning i hvordan bedriften kan forebygge og begrense skadevirkningene. Ved behov tilbyr vi også juridisk assistanse.

  • Hvis personopplysninger som bedriften din  har ansvar for har kommet på avveie som følge av et datainnbrudd, dekker forsikringen bedriftens kostnader knyttet til å oppfylle den lovpålagte plikten til å varsle Datatilsynet. Vi hjelper også til med en konkret vurdering av om det er nødvendig å varsle andre enn Datatilsynet.

 

{ "title": "Sjekk pris og kjøp", "ingress": "<p>Hver dekning i denne forsikringen har en standard forsikringssum på 1 million kroner.</p>", "alertBedriftOnObsList": "Cyberforsikring kan ikke kjøpes på nett for bedrifter i din bransje. Ring oss på telefon 915 03100 eller legg igjen telefonnummeret ditt i boksen nederst på siden, så hjelper vi deg.", "alertBedriftOmsetningAboveThreshold": "Cyberforsikring kan ikke kjøpes på nett grunn av virksomhetens omsetning. Ring oss på telefon 915 03100 eller legg igjen telefonnummeret ditt i boksen nederst på siden, så hjelper vi deg.", "alertNaringsregister": "Vi henter informasjon om bedriftens bransje og omsetningstall fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.", "alertPriceCalculationFailed": "Beklager, vi opplever noen tekniske problemer. Ring oss på telefon 915 03100 eller legg igjen telefonnummeret ditt i boksen nederst på siden, så hjelper vi deg.", "buttonNext": "Gå videre", "vilkaar": { "url": "/_attachment/212803", "text": "Last ned vilkårene (pdf)" }, "disclaimerText": "", "form": { "title": "Bestill forsikring", "submitButton": "Bekreft kjøp", "pageLink": "form", "mappingLabels": { "orgNavn": "Organisasjonsnavn", "orgNr": "Organisasjonsnummer", "bransjenavn": "Bransjenavn", "pris": "Pris" } }, "receipt": { "title": "Takk for kjøpet!" }, "analytics": { "appFull": "kalkulator_cyberforsikring", "appShort": "cyberforsikring", "appPath": "cyberforsikring" } }