Sint forelder med barn.

Når har man et sinneproblem?

Studier viser at cirka en av fem norske barn i perioder er redde for foreldrene sine.

Steinar Sunde, psykologspesialist ved familievernkontoret i Molde.
Steinar Sunde

Samtidig vet man at det å være redd over tid er noe av det mest skadelige et barn kan oppleve, forteller Steinar Sunde, psykologspesialist ved familievernkontoret i Molde. De siste 20 årene har han møtt over 1300 foreldre som har ønsket å bli mindre sinte på barna. Foreldre han omtaler som flotte, men med mye dårlig samvittighet.

– Sinne er en normal følelse for både barn og foreldre. Det sinnet foreldrene ber om hjelp til å handtere er når de opplever å «miste seg selv», og kjenner på skam og frykt for at noen har hørt dem. Barn opplever det som skremmende når de ser at foreldre ikke har kontroll over seg selv, sier Sunde. Han legger til:

– Foreldre ønsker barna det beste, og blir bekymret når de opplever at barna vurderer hva som er «trygt» å si og ikke er spontane lenger.

Steinar Sunde, psykologspesialist ved familievernkontoret i Molde.
Steinar Sunde

– Barns behov er ikke tilpasset vårt hektiske liv

Sinne handler overaskende lite om hva barn gjør, men mer om hvordan foreldre fortolker situasjoner, ifølge Sunde.

– På dager hvor vi har overskudd og tid tenker vi at barnet gjør som barn flest og at man er en god nok forelder. På dager hvor vi er mer tynnslitt og har dårlig tid tenker vi at barnet er respektløst og at man ikke strekker til som mor eller far.

Han peker på trassalderen som eksempel. En periode som først og fremst handler om at barnet skal lære mye nytt og ønsker å klare mer selv.

– Foreldre «mister seg selv» nesten utelukkende i overgangssituasjoner med stress og dårlig tid. Barns behov for å lære er ikke tilpasset vårt hektiske liv, og det er hverken barna eller foreldrene sin feil, understreker psykologspesialisten.

Roe seg ned, så hjelpe barnet

Hjernen utvikler seg nedenifra og opp. Frontallappene, som regulerer følelser, er ferdigutviklet først tidlig i 20-årene. Barn er derfor ikke i stand til å regulere seg selv, presiserer Sunde.

– De trenger at vi foreldre roer oss ned, for så å hjelpe dem. Når barn blir krevende for foreldre, skyldes det først og fremst at de er frustrerte over å ikke mestre eller strekke til. Det handler sjelden om at de er respektløse eller uoppdragne.

Foreldre er rollemodeller som lærer barnet hvordan det er lov å snakke til hverandre i hjemmet, påminner han. Hvis du klarer å snakke til barnet slik du ønsker barnet skal snakke til deg, vil du bli overasket over resultatet.

– På Littsint.no finnes det gratis materiell til foreldre som ønsker å jobbe med bedre mestring av sinne, uten å måtte møte på familievernkontoret. Materiellet jobber med å hjelpe foreldre til å bli snillere med seg selv. Når vi klarer det, kommer vennligheten, varmen og tålmodigheten med barna. Vi blir mer som vi ønsker å være som foreldre, sier Sunde.

Derfor er vi utstyrt med følelsene våre

Marlene Blix Røgeberg, psykolog i Dr. Dropin Psykologi.
Marlene Blix Røgeberg

Alle følelser vi mennesker har er livsnødvendige for oss, påminner psykolog Marlene Blix Røgeberg i Dr. Dropin Psykologi. Vi ville rett og slett ikke overlevd uten.

– Redsel har ført til at forfedrene våre har klart å beskytte menneskeheten mot å bli utryddet av rovdyr og andre farer. Skam har ført til at vi følger sosiale normer, slik at vi ikke blir ekskludert og at generasjoner føres videre. Tilsvarende er sinne nødvendig for å sette grenser og beskytte oss selv, verdiene våre og andre mennesker i omgivelsene våre, sier Røgeberg.

Problemet oppstår når sinne tar overhånd og fører til negative konsekvenser for oss, eller når sinne føles overdrevet gitt situasjonen man er i.

– Ved snakk om problematiske følelser er det nyttig å vurdere intensiteten i følelsen. Å bli litt irritert fordi den eldre damen foran deg i køen på butikken bruker lang tid når du skal rekke en avtale trenger ikke nødvendigvis være problematisk. Hvis sinne tar overhånd og resulterer i raseri og en aktivering som ikke slipper den neste timen, er det verre, utdyper psykologen.

Marlene Blix Røgeberg, psykolog i Dr. Dropin Psykologi.
Marlene Blix Røgeberg

Disse spørsmålene kan du stille deg selv

– Kortsiktige løsninger for å regulere et intenst sinne kan være å ta iskaldt vann i ansiktet, trekke seg unna situasjonen, pusteøvelser, mindfulness, anstrengende fysisk aktivitet og å øve seg på å mentalisere – slik at man forstår at den eldre damen på butikken faktisk ikke prøver å irritere deg med hensikt, sier hun videre.

Føles sinnet ditt intenst og overveldende? Forårsaker sinnet fysiske eller psykiske skader på omgivelser eller mennesker rundt deg? Er mennesker rundt deg bekymret for sinnet ditt, eller ødelegger det relasjoner i livet ditt?

Da kan det være du har et sinneproblem.

– I terapi kan man jobbe med å forstå de underliggende faktorene bak sinnet sitt. Det kan være nyttig å få en større forståelse av følelsene dine, hva som trigger deg og forbedre følelsesregulering på kort og lang sikt. Det kan også være nyttig å lære å uttrykke følelser til omgivelsene dine, slik at behovene dine blir møtt, avslutter Røgeberg.

Sist oppdatert: