Dette er de vanligste årsakene til sykefravær

Dette er de vanligste årsakene til sykefravær

Ifølge SSB er 6,5 prosent av arbeidsstokken sykmeldt til enhver tid. Psykiske plager er blant hovedårsakene bak sykefraværet, men ikke den lidelsen som holder flest borte fra arbeidsplassen.

Ifølge NAVs oversikt over legemeldt sykefravær er det muskel- og skjelettlidelser som er den vanligste årsaken til sykefravær blant nordmenn. Hos hele 31,7 prosent av mennene og 23,1 prosent av kvinnene som var sykmeldt i andre kvartal 2022 var årsaken nettopp plager i muskler og skjelett.

Gode tiltak på arbeidsplassen kan redusere sykefraværet

Ivar Sundsbø
Ivar Sundsbø

Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø sier årsakene til slike smerter ofte er sammensatte.

– I mange tilfeller kan plagene skyldes belastende eller ensformig arbeid, som å sitte lenge foran PC-en. Men også psykososiale faktorer, som høyt arbeidspress og lav sosial støtte, kan forårsake plager i muskler og skjelett, sier Sundsbø.

Fysioterapeuten er klar på at gode tiltak på arbeidsplassen kan redusere sykefraværet fra muskel- og skjelettlidelser, og gi besparelser for både bedriften og samfunnet.

Ivar Sundsbø
Ivar Sundsbø

Forebyggende tiltak

Sundsbø trekker særlig frem viktigheten av riktig arbeidsstilling for å redusere risikoen for muskel- og skjelettlidelser.

– Det viktigste er å variere arbeidsstilling gjennom dagen. Aller best er det hvis du har mulighet til å arbeide stående med jevne mellomrom. Ta også noen gode pauser for å strekke på kroppen. Her må de ansatte selv ta ansvar, men arbeidsgiver kan bidra med å skape bevissthet rundt viktigheten av bevegelse. Som leder bør du også sørge for at de ansatte har gode stoler og pulter, som kan heves og senkes, sier han.

Fysioterapeuten peker på at det er store helsegevinster ved fysisk aktivitet.

– Å tilrettelegge for trening gjennom bedriftsavtaler på treningssenter, bedriftsidrettslag eller ha egne treningsfasiliteter på arbeidsplassen kan derfor være en god investering.

Mange opplever psykiske plager

Kjartan Olafsson
Kjartan Olafsson

Selv om sykefraværet kan være nødvendig for å bli frisk, mener fastlege og styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin Kjartan Olafsson at arbeidsgiver har et ansvar for å tilrettelegge for at den ansatte kan komme raskere tilbake.

– Snakk med den ansatte om hvordan de har det. Spør hvordan du kan tilrettelegge arbeidshverdagen på best mulig måte. Gradvis opptrapping, samt en fleksibel og/eller redusert arbeidsdag, kan være gode tiltak som får den enkelte raskere tilbake i jobb, sier Olafsson.

Han mener grunnlaget for god dialog gjerne legges før sykdomsforløpet.

– Ansatte som er vant til å møte fleksibilitet og tilrettelegging på arbeidsplassen tenker ofte automatisk at det finnes muligheter som gjør at de raskere kan komme tilbake i arbeid. Når en opplever å bli sett, føle seg viktig og verdsatt, har en også større indre motivasjon for å komme tilbake så fort som mulig, sier Olafsson.

Legen påpeker at sosiale forhold i seg selv ikke gir grunnlag for sykemelding.

– En skilsmisse, sykdom i familien eller konflikter på arbeidsplassen er i utgangspunktet ikke grunnlag for en sykemelding. Likevel hender det at omstendighetene er så belastende at den ansatte blir syk av dem eller får symptomer som kan sidestilles med sykdom. Viktigst er det uansett å tenke på pasienten.

Kjartan Olafsson
Kjartan Olafsson

Bli kvitt plagene

Roy Vedvik
Roy Vedvik

Om de ansatte rammes av ryggplager eller har behov for en operasjon, kan det være avgjørende med rask hjelp for å unngå at sykefraværet blir lengre enn nødvendig, ifølge Roy Vedvik i Gjensidige.

Han viser til studier gjennomført av avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo som viser at sykefraværet er lavere i bedrifter med privat helseforsikring.

– Dette er derfor er en lønnsom investering i nesten alle virksomheter. Med behandlingsforsikring får ansatte blant annet tilgang til online lege. I tillegg er de garantert utredning og behandling hos legespesialist innen ti dager. De får også gratis tilgang til helsetjenester fra blant annet psykolog, fysioterapeut og kiropraktor, sier Vedvik.

Roy Vedvik
Roy Vedvik

I tillegg mener han forsikringen er et gode som kan få de ansatte til å føle seg verdsatt på arbeidsplassen.

– Tilgang til rask og god behandling gir trygget, og er samtidig en fin måte å vise omsorg ovenfor de ansatte på. Arbeidsplasser som tilbyr slike fordeler blir også mer attraktive i en rekrutteringsprosess, avslutter Vedvik.

Foto øverst: Photographee, Shutterstock

Sist oppdatert: