Hender på bordplate. Et ark på midten. PC i bakgrunnen.

Oppsigelse: Slik gir du støtten som gagner begge parter

En av de mest ubehagelige oppgavene for en leder. Enda vanskeligere for medarbeideren.

Vigdis Lamberg, daglig leder i Karriereakademiet.
Vigdis Lamberg. Foto: Karriereakademiet

I oppsigelsesprosesser er det selvsagt å følge arbeidsmiljøloven, men altfor ofte stopper det der, mener Vigdis Lamberg. Hun er daglig leder i Karriereakademiet, og har sammen med teamet sitt hjulpet over 10 000 mennesker over i ny jobb.

– Å avslutte arbeidsforholdet for deretter å gå videre med de ansatte som er igjen, er ikke tilstrekkelig. Vi vet at mangel på profesjonell støtte i en jobbsøkingsprosess er en katastrofe for mange, sier Lamberg.

Hun peker mot forskning som viser at depresjon kan inntreffe allerede seks uker etter en livskrise har oppstått hvis det ikke er noe positivt i sikte.

– Derfor er det viktig å gi den oppsagte medarbeideren noe løfterikt på vei ut døren. Dette gagner også bedriften.

Vigdis Lamberg, daglig leder i Karriereakademiet.
Vigdis Lamberg. Foto: Karriereakademiet

Arbeidsmarkedstiltak er et knapphetsgode

– Det er en misforståelse at NAV alene kan ta hånd om alle som mister jobben. Som mangeårig leverandør av arbeidsmarkedstiltak til NAV har jeg sett at friske folk med utdanning ofte antas å klare seg selv som jobbsøker i minst et halvt år. Arbeidsmarkedstiltak anses som et knapphetsgode, med harde prioriteringer knyttet til hvem som får støtte, sier den daglige lederen.

Størrelsen på dagpenger kommer også som et sjokk for mange. Uansett tidligere inntekt er maksbeløpet for dagpenger 62,4 prosent av 6 G. Per mai 2024 er 1 G 124 028 kroner, som gir et tak på cirka 464 361 kroner.

– Dette kan føre til store økonomiske problemer for mange familier, advarer hun.

Det skjulte arbeidsmarkedet

Den oppsagte møter et arbeidsmarked hvor kun 29 prosent av jobbene lyses ut i stillingsdatabaser på nett, som finn.no, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse fra 2021. Selskapers egne hjemmesider og eget nettverk/bekjentskapskrets er de mest brukte kanalene til å fylle nye stillinger.

– Likevel antar mange at «alle» ledige jobber ligger på finn.no. Kunnskap om dette og hjelp til å endre tankesett fra jobbsøker til kompetanseselger er avgjørende for raskt å skaffe ny jobb. Inkluderes et karriereendringsprogram og mentorstøtte i sluttavtalen, bidrar du til at den oppsagte kommer raskere i ny jobb samtidig som du reduserer støyen rundt oppsigelsesprosessen, sier Lamberg.

Dette bør du gjøre:

  1. La medarbeideren få bruke av arbeidstiden i oppsigelsestiden til å søke nye jobber. Da har hen fortsatt styrefart, og går inn i prosessen med mer energi enn når man er alene hjemme som arbeidsledig.
  2. Legg inn et karriereendringsprogram fra en profesjonell rådgiver i sluttavtalen. I et arbeidsmarked der under 30 prosent av jobbene lyses ut trenger alle hjelp til å bli proffe til å selge seg selv – spesielt inn mot de 70 prosentene som ikke ligger på finn.no
  3. Kan et kurs innen medarbeiderens fagfelt oppdatere kompetansen og gjøre seg godt på CV? Det vil i alle fall gi vedkommende god selvtillit i jobbsøkingsprosessen, og synliggjøre at personen liker å oppdatere seg. En egenskap som verdsettes i arbeidslivet.
  4. Kostnaden til karriereendringsprogrammet er en investering i omdømme. Lite er mer skadelig for en virksomhets omdømme enn misfornøyde, sinte og/eller skuffede eks-ansatte. Husk at Norge er et lite land, og at folk snakker sammen.  Og du vet ikke når du kan få behov for en god relasjon til vedkommende i framtiden.

Få hjelp til å endre tankesettet

Ellen Nordhagen, senior produktutvikler i Gjensidige.
Ellen Nordhagen

Når det skjer en endring i livssituasjonen, kan enkelte ha behov for hjelp til å endre tankesettet. Da er det viktig å ta tak tidlig, slik at situasjonen ikke påvirker den psykiske helsen over lang tid, påminner Ellen Nordhagen, senior produktvikler i Gjensidige.

– Tjenesten Online mental helsehjelp er et selvhjelpsprogram hvor man får ukentlige samtaler med psykolog underveis. Programmet varer mellom fem og syv uker, og gjennomføres digitalt. På den måten kan det gjennomføres når og hvor det passer hver enkelt, sier Nordhagen.

Gjennom et selvhjelpsprogram vil du kunne få:

  • innsikt i hva dine mentale utfordringer er
  • bedre forståelse for sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
  • kunnskap om teknikker for å mestre uønskede tanker og følelser
  • langvarig positiv effekt ved å lære å bli din egen terapeut

Online mental helsehjelp er inkludert i Gjensidiges behandlingsforsikring

Ellen Nordhagen, senior produktutvikler i Gjensidige.
Ellen Nordhagen

Sist oppdatert:

Mer om:

BedriftSMB