Mann. Verktøy i bakgrunnen. PC på bordet foran seg.

Er bedriften din riktig forsikret?

Mer enn halvparten av små og mellomstore bedrifter der ute vet ikke om de er det. Et alvorlig høyt tall, mener SMB Norge.

Administrerende direktør Jørund H. Rytman i SMB Norge.
Jørund H. Rytman. Foto: SMB Norge

I en undersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av Gjensidige kommer det frem at tre av fem beslutningstakere innenfor SMB-segmentet er usikre på om bedriften er godt nok forsikret.

– At hele tre av fem små og mellomstore bedrifter er usikre på om de er godt nok forsikret er et alvorlig høyt tall. Det er helt avgjørende at alle bedrifter har gode forsikringer. Derfor forhandler SMB Norge hvert år både priser og vilkår med forsikringsselskapene, sier Jørund H. Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Administrerende direktør Jørund H. Rytman i SMB Norge.
Jørund H. Rytman. Foto: SMB Norge

Forsikring streifer ikke tankene i det daglige

Petter Hole, underwriter i Gjensidige
Petter Hole

Underwriter Petter Hole i Gjensidige er også overrasket over det høye antallet. Samtidig peker han på at forsikring er noe de fleste ikke tenker over i hverdagen, og kanskje spesielt ikke bedriftseiere i små bedrifter, som har «hundre baller i lufta» til enhver tid.

– De har en travel hverdag der fokus ligger på driften, og ikke sikring av bedriften. Norge har mange små bedrifter i privat næringsliv. Nesten 145 000 bedrifter har færre enn ti ansatte. Det betyr at en del av administrasjonen og planleggingen av driften foregår på fritiden. Mange bedriftseiere har veldig lange dager, sier Hole.

Petter Hole, underwriter i Gjensidige
Petter Hole

Skade kan føre til konkurs

Arbeid med anbud, regnskap, innkjøp, kartlegging av neste års trender og hva som skal satses på er blant det som preger dagene til mange av dem. Samtidig jobbes det hardt for å ta vare på de ansatte.

– Da vil ikke forsikring stå høyt på agendaen, spesielt når bedriften aldri har vært utsatt for en ulykke.

Driver du en liten bedrift, kan en stor skade føre til at bedriften går konkurs, advarer underwriteren.

– Driver du et enkeltpersonforetak, har du et ubegrenset personlig ansvar. Da kan et erstatningskrav i verste fall føre til en personlig konkurs, sier Hole og viser til tryggheten i å ha ansvarsforsikring. Avhengig av hvilken type bedriften velger kan den dekke skader på personer, eiendeler og produkter og økonomiske tap for kunder og leverandører.

Dette er lovpålagt

Tallet vitner også om at det kan være vanskelig å spore opp informasjon rundt bedriftsforsikring, mener produktsjef Vivi Thorkildsen i Gjensidige. Hun minner om at alle arbeidsgivere plikter til å kjøpe yrkesskadeforsikring for alle ansatte – også seg selv dersom man er ansatt i eget AS.

– Som selvstendig næringsdrivende er du ikke omfattet av lovkravet. Det betyr at du ikke må tegne yrkesskadeforsikring for deg selv. Men har du ansatte i enkeltpersonforetaket, regnes du som arbeidsgiver og må ha yrkesskadeforsikring for de ansatte, opplyser Thorkildsen.

Vivi Thorkildsen, produktsjef i Gjensidige.
Vivi Thorkildsen

De fleste arbeidsgivere i privat sektor plikter også til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) sikrer pensjonssparing til de ansatte utover folketrygden. For næringsbiler og andre registrerte kjøretøy eller arbeidsmaskiner er det i tillegg lovpålagt med ansvarsforsikring på disse.

– Utover dette står bedriften fritt til å velge hvilke forsikringer som eventuelt skal tegnes. Små bedrifter er ofte enda mer avhengige av hver enkelt ansatt, og derfor mer sårbare ved sykemeldinger over lengre perioder. I slike tilfeller er det fordelaktig å ha behandlingsforsikring, som sikrer rask tilgang på behandling og øker sannsynlighet for at den ansatte kommer raskere tilbake på jobb – det er selvsagt positivt for bedriften.

Vivi Thorkildsen, produktsjef i Gjensidige.
Vivi Thorkildsen

Usikker på hva bedriften trenger?

Er du usikker på hvilke forsikringer bedriften din trenger, råder både Petter Hole og Vivi Thorkildsen til å prøve Gjensidiges forsikringsveileder. Basert på informasjon fra offentlige registre og den du selv fyller inn gir den råd til hvilke bedriftsforsikringer du bør ha.

– Dersom veilederen ikke gir deg svarene du trenger, settes du i kontakt med en rådgiver. De vil guide deg videre, sier Hole.

Les mer om forsikringer for små og mellomstore bedrifter

Sist oppdatert:

Mer om:

BedriftSMB