Hopp til innhold

Behandlings­forsikring for bedrifter

Helseforsikring for de ansatte – unngå lange ventetider og få medarbeiderne raskt tilbake på jobb.

Hva er behandlings­forsikring?

Få sykefraværet ned og vis de ansatte at du bryr deg.

Med behandlingsforsikring er de ansatte garantert rask hjelp – enten de trenger legespesialist, operasjon, fysioterapi, psykolog eller annen behandling.

Vi tilbyr to ulike behandlingsforsikringer – Behandling og Behandling Enkel.

Velg den som passer best

Velg den som passer best

Se hva forsikringene dekker. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut hvilken som passer deg og bedriften best.

Behandling

En fleksibel forsikring som lar deg tilpasse dekninger og innhold. Krav om helseerklæring hvis dere skal forsikre fem eller færre personer.

Behandling Enkel (nyhet)

Et rimeligere alternativ med faste dekninger og der de ansatte betaler en egenandel. Ingen krav om helseerklæring uansett hvor mange dere skal forsikre.
150 kroner250 kroner
250 kroner
250 kroner
250 kroner
250 kroner
250 kroner
150 kroner

Velg den som passer best

Se hva forsikringene dekker. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut hvilken som passer deg og bedriften best.

Behandling

En fleksibel forsikring som lar deg tilpasse dekninger og innhold. Krav om helseerklæring hvis dere skal forsikre fem eller færre personer.

Fysikalsk behandling (150 kroner)

Dekker behandling hos fysioterapeut, naprapat, manuell­terapeut, osteopat og kiropraktor.

Behandling har en egenandel på 150 kroner og dekker normalt 12 behandlinger i året. Behandling Enkel har en egenandel på 250 kroner per behandling og dekker opptil 10 behandlinger i året.

Behandling hos psykolog

Sikrer rask behandling hos psykolog etter vi har mottatt henvisning fra lege.

Behandling dekker normalt 10 behandlinger, men dette kan tilpasses. Behandling Enkel dekker opptil 10 behandlinger i året og har en egenandel på 250 kroner per behandlingstime.

Utredning og behandling

Garantert time hos legespesialist for utredning og behandling innen 10 virkedager.

Behandling Enkel har en egenandel på 250 kroner og dekker utrednings- og behandlingsforløp opptil 30 000 kroner.

Røntgen og bildediagnostikk

Dekker røntgen og bildediagnostikk (for eksempel MR eller CT) innen 10 virkedager etter vi har mottatt henvisning fra lege.

Behandling Enkel har en egenandel på 250 kroner og dekker utrednings- og behandlingsforløp opptil 30 000 kroner.

Operasjon

Garantert operasjon på privat sykehus eller klinikk innen 10 virkedager etter vi har mottatt henvisning.

Behandling Enkel har en egenandel på 250 kroner og dekker operasjoner opptil 80 000 kroner.

Etterkontroll

Dekker etterkontroll opptil 6 måneder etter operasjon eller behandling som er bestilt av oss.

Med Behandling Enkel betaler den ansatte en egenandel på 250 kroner.

Online helsetjenester

Online lege gir ansatte tilgang til allmennlege over video – både for seg selv og eventuelle barn under 18 år. Tjenesten er tilgjengelig alle dager i uka. Mer om Online lege.

Online mental helsehjelp er en digital tjeneste som kan hjelpe de ansatte med å håndtere mentale utfordringer – enten det er stress, uro, dårlig søvn eller annet som holder dem tilbake. Tjenesten stiller ingen krav til henvisning. Mer om Online mental helsehjelp.

Med Behandling Enkel betaler den ansatte en egenandel på 150 kroner for bruk av tjenestene.

Rehabilitering

Dekker rehabilitering opptil 3 måneder etter operasjon eller behandling som er bestilt av oss.

Ingen egenandel uansett type behandlingsforsikring.

Reise og opphold

Hvis den ansatte må reise lengre enn 10 mil hver vei for operasjon eller legespesialist, ordner vi med reise og opphold – og dekker utgiftene. Er det medisinsk nødvendig, betaler vi også utgiftene for en ledsager.

Ingen egenandel uansett type behandlingsforsikring.

Psykologisk førstehjelp

Vi dekker opptil 10 timer hos psykolog etter traumatiske opplevelser, uten henvisning fra lege. Det kan for eksempel være ulykker, dødsfall, alvorlig sykdom, overfall eller innbrudd. Ektefelle/samboer og barn i den faste husstanden er også dekket.

Ingen egenandel uansett type behandlingsforsikring.

Ny vurdering hos annen lege

Ved livstruende sykdom/skade eller spesielt risikofylt behandling, dekker vi en ny vurdering fra en annen lege (second opinion).

Behandling Enkel dekker ikke vurdering fra ny lege.

Rusavvenning

Vi dekker rusavvenning etter henvisning fra lege, for eksempel av narkotika-, medisin- eller alkoholmisbruk. Behandling av spillavhengighet er også inkludert.

Behandling Enkel dekker ikke rusavvenning.

Hva er forskjellen?

Behandling

Pris: Litt dyrere enn Behandling Enkel, men konkurransedyktig på både pris og innhold.

Innhold i forsikringen: Du kan velge hvilke dekninger du vil inkludere og hvor mange behandlinger som skal inngå. Det er ingen øvrig grense på utgifter til behandling, med unntak av rusavvenning. Med behandling kan du også inkludere de ansattes familie i forsikringen.

Egenandel: I hovedsak uten egenandeler, med unntak av fysioterapi som har en egenandel på 150 kroner. Egenandelen betales av den ansatte på behandlingsstedet.

Helseerklæring: Er dere fem eller færre personer som skal forsikres, vil vi be dere om helseerklæring.

Behandling Enkel (ny)

Pris: Et rimeligere alternativ, gjerne aktuell for mindre bedrifter.

Innhold i forsikringen: Du slipper å velge – både dekninger, innhold i dekningene og egenandeler er allerede bestemt for deg. Forsikringen dekker alt det samme, unntatt rusavvenning og vurdering fra ny lege. I tillegg har Enkel en øvrig grense på 80 000 kroner ved operasjon.

Egenandel: Fast egenandel på 250 kroner per behandling, 150 kroner ved bruk av de digitale helsetjenestene. Egenandelen betales av den ansatte på behandlingsstedet.

Helseerklæring: Dere trenger ikke levere helseerklæring uansett hvor mange ansatte som skal forsikres.

Inkludert i forsikringen

Online lege

Med behandlingsforsikring hos oss kan både de ansatte og barna deres ta legebesøket over video der du er.

Online mental helsehjelp

Få hjelp til å håndtere mentale utfordringer – enten det er stress, uro, dårlig søvn, eller annet som holder deg tilbake.

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Få hjelp av et tverrfaglig team av til å følge opp ansatte som har vært sykemeldte over tid.

Informer de ansatte om fordelene

De ansatte trenger bedriftens forsikringsnummer

Når du har kjøpt forsikringen, må du gjøre forsikrings­nummeret lett tilgjengelig for de ansatte. For eksempel i personal­håndboken, på intranettet, eller andre steder de ansatte lett finner fram.

Gi dem gjerne snarveien gjensidige.no/blifrisk. Der får de se hva forsikringen dekker, og hvordan de bruker den.

Hvis de ansatte ønsker å gi familien de samme gode fordelene, kan de enkelt kjøpe behandlingsforsikringen selv på nett.

Mer om forsikringen

Hva er ikke dekket av behandlingsforsikring?

Ikke alle typer behandling er dekket av forsikringen. Det gjelder for eksempel

 • utredning og behandling som ikke først er meldt inn og godkjent av Gjensidige
 • behandling av tenner
 • kosmetiske operasjoner
 • synstest, laserkirurgi og -optikk
 • operasjoner som anses som unødvendige
 • øyeblikkelig hjelp
 • offentlige egenandeler

Du finner mer informasjon om hvilke typer behandling som ikke er dekket i forsikringsbeviset.

Hva koster behandlingsforsikring?

Prisen på behandlingsforsikring avhenger av bedriftens størrelse, bransje, hvor mange som skal inngå i ordningen og alderen deres. Det rimeligste alternativet er Behandling Enkel, som har egenandeler ved behandling. 

Sjekk pris på forsikringen for bedriften deres. 

Sjekk pris
Hvem betaler egenandelen?

Den ansatte betaler egenandelen selv på behandlerstedet. Andre kostnader som er dekket av forsikringen, gjør vi opp direkte med behandlerstedet.

Hvem kan være med i forsikringen?

Alle som skal forsikres må være

 • mellom 15 og 70 år
 • medlemmer av folketrygden
 • 100 % arbeidsdyktig når hen blir med i ordningen.

De fleste velger å forsikre alle ansatte under 67 år – både heltidsansatte, deltidsansatte, lærlinger og andre midlertidig ansatte. 

Dere har mulighet til å forsikre en bestemt gruppe ansatte, men da må gruppene være objektive og forutsigbare slik at det ikke er tvil om hvem som er forsikret.

Forsikringen opphører når den ansatte har nådd en viss alder, avhengig av hva dere har valgt.

Hva er fortsettelsesforsikring?

Alle ansatte som ikke lenger har rett på bedriftens kollektive forsikringer, skal få tilbud om å fortsette forsikringsavtalen privat. De vanligste grunnene til at det skjer:

 • Den ansatte slutter i jobben.
 • Bedriften sier opp forsikringen.

Retten til fortsettelsesforsikring gjelder

Bedriften må holde oversikt over hvem som har ansvaret for å tilby den ansatte fortsettelsesforsikring. Ansvaret beskrives i forsikringsbeviset.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.

Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Mer til de ansatte

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje