Spar smartere til barna

Spar smartere til barna

– Spar i eget navn, ikke barnets. Og putt for all del pengene i riktig spareform. Her er Hallgeir Kvadsheims råd til deg som vil hjelpe barn og barnebarn økonomisk.

Av Hallgeir Kvadsheim

Spare selv eller opprette en konto i barnets navn? Det er dilemmaet mange foreldre og besteforeldre står overfor. For noen år siden kom det endringer som angår alle som sparer til barn og barnebarn:

1) Arveavgiften ble avskaffet i 2014. Dermed slipper barna å betale avgift hvis du overfører penger du har spart i ditt navn.

2) Hvis barnets midler overstiger 2 G (grunnbeløpet i folketrygden), kan fylkesmannen blir involvert i forvaltningen av midlene. I så fall blir pengene plassert på en bankkonto. Basta!

Fordeler og ulemper

Det er særlig bortfallet av arveavgiften som gjør det enda mer gunstig å spare i eget navn enn før. Alternativet har flere fordeler og én ulempe.

Fordeler:

 • Hvis barnets formue overstiger 428 861 kroner (2020), kuttes stipendet fra Lånekassen. Det unngår dere ved å spare i eget navn og heller overføre pengene etter at studiene er avsluttet – eller før formuegrensen i Lånekassen er nådd.
   
 • Har barnet mer enn 2 G i egen formue, skal fylkesmannen være med på å bestemme hvordan pengene spares. Men hvis dere i et skriftlig og datert gavebrev skriver at de ikke skal forvalte midlene, kan dette unngås. Det kan også bestemmes at reglene for forvaltning og regnskapsføring av midler ikke skal gjelde.
   
 • Hvis sparingen skjer i barnets navn, er det lite som hindrer 18-åringen i å ta ut alle pengene og svi det av på tidenes bursdagsfeiring. Du kan riktig nok også her bestemme i gavebrev at du skal ha kontroll med mottakerens bruk av pengene frem til en viss alder, for eksempel 25 år. Sparer du i eget navn, kan du se an den håpefulles «modenhetsnivå» og vente med å overføre pengene, for eksempel til hun eller han skal kjøpe bolig. Dette vil kunne oppleves som en bedre løsning enn å ha gitt bort pengene.

Ulempen er at sparepengene inngår i boet ved foreldres skilsmisse, død eller konkurs. Som regel løser dette seg greit. Ifølge flere familieterapeuter jeg har forhørt meg med, er det svært uvanlig at den ene ektefellen vil forfordele barna i forbindelse med et samlivsbrudd.

Spar i aksjer!

Hvis du har mulighet til å sette av penger til barnas fremtid, må du også bestemme deg for hvordan du sparer. For de fleste står valget mellom enten tradisjonell høyrentekonto i bank eller fond. Fordelen med banksparing er at det er sikkert som banken, bokstavelig talt. Risikoen for å tape penger er lik null. Men vent litt! De siste årene har det lave rentenivået ført til at penger på konto i bank, la oss si til 1 prosent rente, faktisk blir mindre verdt når vi justerer for skatt og inflasjon.

Sparing til barn skjer ofte over en periode på over 20 år. Med en så lang tidshorisont, bør sparing skje i aksjefond. Jo da, aksjer er mer risikabelt enn banksparing. Men på lang sikt «skal» aksjefondene i snitt ligge to til fire prosentpoeng over sparerenten i bank. «Regelen» er at nedturene på børsen er kortere og svakere enn den langsiktige oppturen. Og selv små prosenter blir store penger takket være effekten av rentes rente.

Eksempel:

Dere setter av 1 000 kroner hver måned i 20 år. Vi forutsetter at bankrenten på sikt stiger til et mer «normalt» leie.

 • Med tre prosent årlig snittrente i banken, vil barnet etter 20 år få 328 000 kroner.
   
 • I et aksjefond som gir seks prosent avkastning, vil beløpet bli 462 000 kroner i løpet av tilsvarende mange år.

Den «lille» forskjellen på tre prosentpoeng utgjør hele 134 000 kroner før skatt.

Utsetter skatten

Hvis sparepengene står i banken, må dere som foreldre betale skatt av renteinntektene hvert år. I et aksjefond betales det ikke skatt av gevinsten før andelene selges. Det gir en betydelig skattekreditt.

Et smart skattetips

Til slutt skal du få et smart, men lite kjent skatteråd: Sparing i aksjefond vil forhåpentlig gi solid gevinst. Den skal beskattes. Hvis dere overfører fondet til barnet, slipper dere å skatte av gevinsten. Barnet overtar skatteforpliktelsen. Da kan det være smart at barnet selger fondsandelene sine i en periode hvor det har lav inntekt, for eksempel i studietiden. Da blir gevinsten nemlig skattefri!

Slik henger det sammen: Personer over 17 år kan ha inntil 51 300 kroner samlet i kapitalinntekter i året (tilsvarende personfradraget) uten at det utløser skatt på gevinsten. Hvis det er gevinster på aksjer eller aksjefond, er fribeløpet litt mindre: 35 600 kroner. Du sparer dermed inntil 12 440 kroner i skatt. (Alle beløpene er basert på 2020-satser.)

Forutsetningen er at lønnsinntekten ikke er høyere enn minstefradraget på 31 800 kroner det samme året.

For øvrig skal aksjefondsgevinster ut over det såkalte skjermingsfradraget, over personfradragsgrensen, beskattes med 31,68 prosent (i 2020). Skatten på renteinntekter er 22 prosent.

Sist oppdatert: