Uvær. Ødelagt trampoline tatt av vinden.

Når trampolinen skader naboens bil

Hus- og innboforsikringen kan dekke skader på boligen og tingene dine. Men hva om du blir ansvarlig for skader på andres eiendom?

Livet som boligeier medfører en del forpliktelser mange vanligvis ikke tenker over. For eksempel at man kan bli holdt økonomisk ansvarlig for skader på andre personer eller på andres eiendom. Dette har imidlertid forsikringsselskapene tenkt på. I vilkårene for bolig- og innboforsikringen din kan du lese at forsikringen dekker rettslig ansvar. Hva betyr det, egentlig?

– Tenk deg at familiens trampoline eller hagemøbler blir tatt av et vindkast, flyr av gårde og lander på naboens bil. Dersom skadene fører til økonomisk tap for naboen, kan du bli gjort ansvarlig hvis en rettslig vurdering konkluderer med at du kan klandres for skaden, forklarer fagsjef Per Oddvar Pallum i Gjensidige.

En slik situasjon kan for eksempel oppstå hvis dårlig sikring var grunnen til trampolinens flyvetur. Og det er her punktet om ansvar i forsikringen kommer inn i bildet: Den vil dekke erstatningsansvaret man har for skaden på naboens bil.

Skal ikke tape bilbonus

Hva så med naboens bilforsikring? Vil det ikke være naturlig at den dekker skaden? Loven sier at hvis det skadde objektet er forsikret, skal denne uansett brukes. Men naboen må uansett ut med en egenandel. Den kan han deretter få dekket av din ansvarsforsikring, med fratrekk av din egen egenandel. Naboen får heller ikke bonustap, forklarer Pallum.

– Hvis naboens bil ikke hadde kaskoforsikring, vil ansvarsforsikringen din dekke skaden. Da må du betale egenandel til selskapet ditt, legger han til.

Barns ansvar

Skadeserstatningsloven har regler om at barn kan bli erstatningsansvarlige for skader på andres eiendom: «Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.»

– Barnets alder betyr mye når det skal vurderes om det kan klandres for en skade. Man forventer mer forsiktighet fra et barn på tolv år enn fra et barn på åtte, sier Flattum.

Hva med fireåringen som «tegner» på naboens bil? Fagsjefen viser til at barn under skolealder ikke kan bli gjort ansvarlig for sine handlinger.

– Men hvis barnet er så lite, må det vurderes om det har fått «tilbørlig tilsyn». Med andre ord: Har foreldrene passet godt nok på barnet? Hvis vurderingen er at barnet manglet tilsyn, vil foreldrene kunne holdes ansvarlig. I så fall vil ansvarsforsikringen dekke skadene på naboens bil, eventuelt egenandelen hans, sier Pallum. Han presiserer at det ikke er forventet at foreldre skal ha konstant oppsyn med barna sine.

– Barn i skolealder kan i større grad holdes ansvarlige for egne handlinger. Hvis tiåringen sykler inn i en bil, er hun så stor at hun kan holdes ansvarlig. Også i dette tilfellet vil familiens ansvarsforsikring dekke skadene.

Hvor mye som kan forventes av et barn? Det avhenger av både barnet alder og hvor forståelige regler det er snakk om, ifølge Pallum.

– En tiåring bør kunne enkle trafikkregler, men forventes ikke å kunne de mer kompliserte, sier han.

Ingen er ansvarlig for rene uhell

I forsikringssammenheng er det en grunnregel at ingen er ansvarlig for rene uhell. Ting kan skje – slik er «dagliglivets risiko». En trampoline på ville veier kan vurderes som et slikt uhell. Det samme gjelder ballen som femåringen er så uheldig å sparke gjennom naboens rute, opplyser Pallum.

– Det kan virke urettferdig at den som har fått en slik skade må dekke den selv eller gjennom forsikringen, men slik er norsk erstatningsrett lagt opp, sier han.

Les mer om ansvarsdekningen og rettshjelp

Sist oppdatert: