Hvorfor er fondssparing smart?

Hvis du har mulighet til å sette av penger til barnas fremtid, må du ta stilling til hvordan du skal spare. For mange står valget mellom tradisjonell høyrentekonto i bank eller fond. Fordelen med banksparing er at det er veldig trygt. De siste årene har imidlertid det lave rentenivået ført til at penger på bankkonto har blitt mindre verdt når vi justerer for skatt og inflasjon.

Sparing til barn skjer ofte over en lang periode, og med lang sparehorisont bør du plassere pengene i aksjefond. Det er mer risikabelt enn banksparing, men historien viser at aksjefondene gir mye bedre avkastning ved langsiktig sparing.

Hvor stor risiko er du villig til å ta?

I aksjemarkedet er det risiko for verdisvingninger. Det er den som skal gi deg høyere avkastning enn om du setter sparepengene i banken. Vår jobb er å minimere risikoen. Det gjør vi ved å spre den, og fordele pengene du sparer på flere fond.

Det kommer nedgangstider i aksjemarkedet som påvirker sparingen, men historien viser at disse blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene. Hovedregelen er derfor at du tjener på å spare i aksjefond når du har lang sparehorisont.

Bare du vet hva som er best for deg og dine. Vi anbefaler derfor at du velger det du er komfortabel med.

Hvor mye bør du spare?

Hvor mye du bør spare avgjør du, men minimumsbeløpet for innskudd i Fondskonto er enten 300 kroner som engangsbeløp eller 300 kroner i månedlig innskudd. Uansett hvor mye eller lite du setter inn, husk at relativt små beløp vokser seg store på sikt hvis du har lang sparehorisont.

Fast sparing er ofte det beste. En enkel måte å få til det på er å sette opp et automatisk trekk fra lønnskontoen, for eksempel dagen etter at du har fått lønn. Da rekker du ikke å «se» pengene før de er inne på fondskontoen.

Fondssparing som gavealternativ

Fondssparing til barn er også fint i gavesammenheng. For eksempel kan besteforeldre og andre sette inn penger på barnets fondskonto i forbindelse med bursdager og andre merkedager. Jo flere som sparer, jo mer penger er det på konto den dagen barnet skal bruke pengene.

Spar til barnet i navnet ditt

Vi anbefaler at du sparer til barnet i navnet ditt:

  • Du har kontroll på sparepengene, og kan for eksempel bestemme at barnet ikke får bruke dem før det skal studere eller kjøpe bolig.
  • Du bestemmer hvor ofte og hvor mye du sparer.
  • Du kan oppfordre besteforeldre eller andre, som ønsker å gi barnet pengegaver, til å innbetale til fondskontoen i stedet for å sette pengene på en vanlig bankkonto.
  • Det begrenser ikke barnets mulighet til å få stipend fra Statens lånekasse. En nettoformue som overstiger ca. 400 000 kroner fører til at Statens lånekasse reduserer stipendandelen i utdanningsstøtten.
  • Du unngår at statsforvalteren tar over tilsynet med pengene.

Spareeksempler

Vi plasserer sparepengene i fondspakker, såkalte pensjonsprofiler, med ulik fordeling mellom aksje- og rentefond. Du får en personlig anbefaling basert på svarene du gir, når du oppretter Fondskonto. Senere kan du velge en annen fondspakke eller sette sammen fond selv.

Under ser du forventet sparesaldo hvis du velger Kombinert Pensjonsprofil Aksjer, som er en av fondspakkene vi tilbyr.

Kombinert Pensjonsprofil Aksjer

Spar fra barnet er Månedlig sparing Totalt spart Avkastning* Saldo når barnet er 18 år Saldo justert for inflasjon og skatt
0 år 300 kr 64 800 kr 47 776 kr 112 576 kr 72 328 kr
5 år 300 kr 46 800 kr 22 399 kr 69 199 kr 50 301 kr
10 år 300 kr 28 800 kr 7 678 kr 36 478 kr 30 001 kr
15 år 300 kr 10 800 kr 995 kr 11 795 kr 10 972 kr

*I beregningen har vi brukt finansnæringens bransjestandard for forventet avkastning. Forutsetningene som ligger til grunn for beregningene er at sparepengene er plassert i aksjefond med en forventet avkastning på 5,75 % per år.