Mor, far og barn på kjøkkenet.

Spare penger på personforsikring? Dette må du tenke på

Hvilke forsikringer trenger du – og hva skal de dekke?

Fredrik Tomter Skancke
Fredrik Tomter Skancke i Gjensidige

– Hvis du er usikker på om du trenger personforsikringer, kan du ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hvordan blir den økonomiske situasjonen for meg og mine nærmeste hvis jeg ikke kan jobbe  – eller i verste fall dør? Hvis svaret er «vanskelig», bør du sikre deg og dine mot de mest alvorlige økonomiske konsekvensene ved uførhet eller død, sier produktsjef Fredrik Tomter Skancke i Gjensidige.

Hvis du allerede har slike forsikringer og er nødt til å spare penger, gir Skancke følgende råd:

Fredrik Tomter Skancke
Fredrik Tomter Skancke i Gjensidige

1) Sjekk om forsikringene er tilpasset livssituasjonen

Bruk litt tid på å gå gjennom forsikringene dine. Be gjerne om å få rådgivning om forsikring. Er forsikringene dine tilpasset livssituasjonen din?

– «Endring i livssituasjonen» er en vanlig grunn til at folk tar kontakt med oss. Da dreier det seg om at de har fått ny jobb, ny bolig eller et nytt familiemedlem – eller at privatøkonomien har endret seg av andre grunner, sier Skancke.

Han gir disse eksemplene på at behov kan endre seg:

A: Uføreforsikring er spesielt viktig for yngre personer som er ferske i arbeidslivet og/eller har høy gjeld. Godt voksne folk som snart skal pensjonere seg, kan ha lite gjeld og ha betydelige verdier i form av bolig og hytte. De har ikke nødvendigvis behov for slik forsikring.

B: Livsforsikringer spesielt viktig for dem med høy gjeld og forsørgeransvar. Hvis det meste av lånet er betalt og barna klarer seg selv, er behovet for å sikre de nærmeste ikke det samme. Da kan du vurdere å justere ned summen i forsikringen.

Det er viktig å ha full oversikt over hva endringer i forsikringer innebærer, understreker Skancke.

– Snakk alltid med en rådgiver før du tar beslutninger. I Gjensidige har vi som mål – og forpliktelse – å finne løsninger som passer for deg og din familie- og arbeidssituasjon, sier han.

2) Sjekk hva du har gjennom arbeidsgiver

Mange arbeidstakere har forsikring som et ansattgode. Som regel dreier det seg om ordninger som skal dempe fallet i inntekt ved uførhet og død.

– Dette kan være tilstrekkelig. Men du bør be arbeidsgiveren din om oversikt over de forsikringsordningene som gjelder for deg. Vår erfaring er at mange tror «alt» er dekket gjennom arbeidsgiver. Men så viser det seg at de bare er delvis dekket – eller ikke dekket i det hele tatt, sier Skancke. Han viser til at det bare er yrkesskadeforsikring som er påbudt. Andre forsikringer er frivillige for arbeidsgiver.

3) Sjekk medlemsfordelene i fagforeningen

Fagforeninger og andre medlemsorganisasjoner tilbyr ofte svært gunstige priser på forsikring.

– For eksempel kan YS-medlemmer kjøpe kollektive forsikringer i Gjensidige som gir erstatning ved uførhet og død, opplyser Skancke.

Sist oppdatert: