Hopp til innhold
En kvinne og mann sitter ute i hagen og hygger seg sammen over et måltid

Uføre­forsikring

Uføreforsikring gir deg kompensasjon for redusert inntekt dersom sykdom eller ulykke fører til at du blir ufør og helt eller delvis må slutte å jobbe.

Hvorfor bør jeg ha uføreforsikring?

Hvis du må slutte å jobbe fordi du blir ufør, vil du gå ned i inntekt. Inntektstapet kan gjøre det vanskelig for deg å betale faste utgifter, som for eksempel boliglån. Du bør ha uføreforsikring hvis du ønsker å få utbetalt mer enn det du vil få fra NAV, og fortsatt ha råd til det du er vant til.

Hva får jeg fra NAV?

Hvis du bare får penger fra NAV går du ned minst 34 % i inntekt, og hvis du også har uførepensjon fra arbeidsgiveren din går du ned minst 30 % i inntekt. Du vil gå mest ned i inntekt hvis du har høy lønn.

For å få kompensasjon for redusert inntekt kan du velge mellom to typer uføreforsikring – Uførepensjon og Uførekapital med forskudd

Uførepensjon

Vår mest populære uføreforsikring, gir deg utbetalinger til du blir 67 år.

Hva dekker uførepensjon?

Månedlige utbetalinger hvis du blir minst 40 % ufør

Hvis du har vært sykemeldt i ett år, og har fått innvilget minst 40 % arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, vil du begynne å få månedlige utbetalinger fra oss.

 • Du vil få utbetalingene fram til du kan jobbe igjen, eller til du blir 67 år.
 • De kommer i tillegg til penger du får fra Nav og eventuelt fra arbeidsgiver.
 • Du må skatte cirka 4,4 % av uførepensjonen.
Gjelder både ved fysisk og psykisk sykdom og skader

Du får utbetaling uansett hva som er årsaken til at du ikke kan jobbe, så lenge du har blitt erklært minst 40 % ufør.

Tjenester som er inkludert i forsikringen

Helsehjelp 24/7 – fri bruk av videokonsultasjoner med lege og tilgang på psykolog

I samarbeid med Dr.Dropin, gir tjenesten Helsehjelp 24/7 gir deg og familien din

 • fri bruk av videokonsultasjoner med allmennlege
 • rabatt ved fysisk konsultasjon med allmennlege
 • tilgang på 25 min forebyggende samtale med psykolog (digitalt)
 • rabatt på 45 min konsultasjon med psykolog (fysisk eller digitalt) 
 • oversikt over ventetider ved offentlige behandlingssteder

Les mer om Helsehjelp 24/7.

Online mental helsehjelp

Online mental helsehjelp er selvhjelpsprogrammer som kan hjelpe deg med å takle utfordringer slik som dårlig søvn og stress. Programmene består av

 • artikler
 • øvelser og teknikker
 • oppfølging av psykolog gjennom 5 videosamtaler på 25 minutter
 • mulighet for å kommunisere skriftlig med psykologen

Les mer om Online mental helsehjelp.

Uførekapital med forskudd

I noen tilfeller et rimeligere alternativ til uførepensjon, som gir deg en engangsutbetaling med forskuddsutbetalinger. Forsikringen kan kun kjøpes ved å kontakte oss på 915 03 100.

Hva dekker uførekapital med forskudd?

Månedlige forskuddsutbetalinger hvis du blir minst 50 % ufør

Hvis du har vært sykemeldt i ett år, og har fått innvilget minst 50 % arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, vil du få månedlige forskuddsutbetalinger fra oss.

 • Forskuddsutbetalingene er på inntil 1 % av forsikringssummen per måned.
 • Utbetalingene vil fortsette fram til du får innvilget uføretrygd eller kan begynne å jobbe igjen.
 • Du kan maksimalt få forskuddsutbetalinger i inntil 10 år, og du kan ikke få dem etter at du har fylt 57 år.
Engangsutbetaling hvis du blir minst 50 % varig ufør

Hvis du har blitt varig ufør og får innvilget minst 50 % uføretrygd av Nav, får du en engangsutbetaling fra oss.

 • Du må ha vært minst 50 % arbeidsufør i to år sammenhengende før du får engangsutbetalingen.
 • Summen du får utbetalt er forsikringssummen minus de månedlige forskuddene du allerede har fått utbetalt.
Gjelder både ved fysisk og psykisk sykdom og skader

Du får utbetaling uansett hva som er årsaken til at du ikke kan jobbe, så lenge du har blitt erklært minst 50 % ufør.

Tjenester som er inkludert i forsikringen

Helsehjelp 24/7 – fri bruk av videokonsultasjoner med lege og tilgang på psykolog

I samarbeid med Dr.Dropin, gir tjenesten Helsehjelp 24/7 gir deg og familien din

 • fri bruk av videokonsultasjoner med allmennlege
 • rabatt ved fysisk konsultasjon med allmennlege
 • tilgang på 25 min forebyggende samtale med psykolog (digitalt)
 • rabatt på 45 min konsultasjon med psykolog (fysisk eller digitalt) 
 • oversikt over ventetider ved offentlige behandlingssteder

Les mer om Helsehjelp 24/7.

Online mental helsehjelp

Online mental helsehjelp er selvhjelpsprogrammer som kan hjelpe deg med å takle utfordringer slik som dårlig søvn og stress. Programmene består av

 • artikler
 • øvelser og teknikker
 • oppfølging av psykolog gjennom 5 videosamtaler på 25 minutter
 • mulighet for å kommunisere skriftlig med psykologen

Les mer om Online mental helsehjelp.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye får jeg utbetalt fra NAV?
 • Hvis du blir ufør, vil NAV bare betale deg inntil 66 % av den gamle bruttoinntekten din. Du må betale skatt på disse utbetalingene.
 • Hvis du tjener over 6G (ca 711 000 kroner), vil nedgangen i inntekt være ekstra stor for deg. NAV utbetaler nemlig maksimalt 66 % av 6G som tilsvarer ca 39 000 kroner i måneden før skatt.
Hvor mye vil jeg få utbetalt fra uføreforsikringene?

Hvor mye du får utbetalt er avhengig av forsikringssummen du har valgt og hvor mange prosent ufør du har blitt. 

Uførepensjon

 • Hvis du for eksempel har valgt en forsikringssum på 100 000 kr per år og du blir 100 % ufør får du utbetalt 100 000 kr per år (ca 8 100 kr per måned). Hvis du blir 50 % ufør, får du utbetalt 50 000 kr per år (ca 4 150 per måned).
 • Du må betale 4,4 % i skatt av pengene.

Uførekapital med forskudd

 • Hvis du for eksempel har valgt en forsikringssum på 1 million kroner, og du blir 100 % ufør, vil du få 10 000 kroner per måned i forskudd, og hvis du blir 50 % ufør får du 5 000 kr per måned i forskudd.
 • Hvis du blir varig ufør, får du en engangsutbetaling fra oss. Summen du får utbetalt er forsikringssummen minus forskuddene du allerede har fått utbetalt. 
 • Du betaler ikke skatt på utbetalingene.
Hva kreves for å få utbetaling?

For å få utbetaling må du ha blitt arbeidsufør og fått innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Dette skjer vanligvis etter at du har vært sykemeldt i 12 måneder.

UførepensjonDu får månedlige utbetalinger hvis du blir minst 40% arbeidsufør.

Uførekapital med forskudd

 • Du får månedlige forskuddsbetalinger hvis du blir minst 50% arbeidsufør.
 • Du får en engangsutbetaling når du har vært sammenhengene arbeidsufør i 2 år og du har blitt varig arbeidsufør.
Hvor lenge gjelder uføreforsikringen?
 • Uførepensjon gjelder fram til du fyller 67 år.
 • Uførekapital med forskudd gjelder fram til du er 55 år. Du vil fortsette å få utbetalinger til du er 57 år. 
Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Aldersgrense og livssituasjon

Du kan kjøpe uføreforsikring hvis du: 

 • er mellom 16 og 55 år (øvre aldersgrense for uførekapital med forskudd er 50 år) , og
 • er i arbeid, og
 • er 100 % arbeidsfør, og
 • har en inntekt på minst 250 000 kr i året

Studenter, elever, lærlinger og vernepliktige under 30 år kan kjøpe uføreforsikring ved å kontakte oss på 915 03 100.

Har du en sykdom, skade eller er under medisinsk utredning?

 • Du kan kjøpe forsikringen selv om du allerede har en sykdom eller skade, men du må levere en helseerklæring. Sykdommen eller skaden din kan føre til at du får unntak i forsikringen, pristillegg eller avslag.
 • Hvis du er under medisinsk utredning må du vente med å kjøpe forsikringen til utredningen er ferdig og du har mottatt resultatet.
Hvilken forsikringssum bør jeg velge?

Når du kjøper uføreforsikring velger du en forsikringssum. Hvor høy forsikringssum du bør velge avhenger blant annet av:

 • Hvor mye du tjener i dag. Hvis du har høy lønn vil du gå mest ned i inntekt.
 • Om du har uførepensjon gjennom arbeidsgiver.
 • Hvor viktig det er for deg å opprettholde lønnsnivået ditt.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 915 03 100 for veiledning.

Hvilken uføreforsikring bør jeg velge?
 • Uførepensjon passer for deg som ønsker økonomisk stabilitet fram til du fyller 67 år. Hvis du er ung passer uførepensjon spesielt godt for deg, siden du vil kunne få økonomisk støtte i mange år.  
 • Uførekapital med forskudd er i noen tilfeller et rimeligere alternativ til uførepensjon, og passer for deg som kun ønsker å få økonomisk hjelp de første årene etter at du må slutte å jobbe.

Ta gjerne kontakt med oss på 915 03 100 for å få veiledning. 

Hva er G?

G er en forkortelse for folketrygdens grunnbeløp. Vi bruker dette beløpet til å beregne utbetalinger.

Beløpet oppjusteres hvert år. Per 1. mai 2023 er 1 G på 118 620 kroner.

Har medlemmer av Tekna og YS-forbund egne uføreforsikringer?

Ja, medlemmer i Tekna og YS-forbund har egne uføreforsikringer. Les om

Må jeg fylle ut en helseerklæring?

Når du kjøper du en personforsikring, må du fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Symptomer eller tegn på sykdom som oppstår innen 3 måneder etter at helseerklæring er sendt inn, er ikke dekket. Les mer om helseerklæringen.

Jeg vurderer å flytte uføreforsikringen min til dere. Hvilke rettigheter har jeg?

Hvis du flytter en uføreforsikring til oss og får nye unntak, pristillegg eller avslag, kan du ha rett til å gjenoppta den gamle uføreforsikringen din.

Les mer om hvilke rettigheter du har

Vilkår

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet – det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Fikk du svar på det du lurte på?

Er det informasjon du ikke finner eller synes er uklar? Gi en tilbakemelding og hjelp oss med å gjøre siden for uføreforsikring enda bedre! Det tar kun et par minutter.

Ønsker du rådgivning?

Uansett om du ønsker å bestille en grundig gjennomgang av forsikringsbehovene dine eller få rask og god rådgivning, er vi her for å hjelpe deg.

Få opptil 18 % rabatt på forsikringene dine

Få opptil 18 % rabatt hvis du samler flere forsikringer hos oss, og 10 % rabatt allerede fra første kjøp. Les mer om hvordan du blir med i fordelsprogrammet vårt.

Mor og datter sitter på trappa utenfor huset. De smiler og holder en kaffekopp

Vi har Norges mest fornøyde forsikringskunder!

Lurer du på hvilket forsikringsselskap det er best å være kunde i? I følge flere undersøkelser er det vi som har de mest fornøyde kundene.

Alle personforsikringer