Hopp til innhold

Uføreforsikring

Uføreforsikring gir deg kompensasjon for redusert inntekt dersom sykdom eller ulykke fører til at du blir ufør og helt eller delvis må slutte å jobbe.

Du kan velge mellom to typer uføreforsikring – Uførepensjon og Uførekapital med forskudd

Uførepensjon

Vår mest populære uføreforsikring, gir deg utbetalinger til du blir 67 år.

Hva dekker uførepensjon?

Tjenester som er inkludert i forsikringen

Uførekapital med forskudd

I noen tilfeller et rimeligere alternativ til uførepensjon, som gir deg en engangsutbetaling med forskuddsutbetalinger. Forsikringen kan kun kjøpes ved å kontakte oss på 915 03 100.

Hva dekker uførekapital med forskudd?

Tjenester som er inkludert i forsikringen

Ofte stilte spørsmål

De vanligste årsakene til uførhet

Tall fra NAV viser at en av ti nordmenn er helt eller delvis arbeidsuføre, og at antallet unge uføretrygdede stiger. Ekspertene mener arbeidsgivere kan bli flinkere til å tilrettelegge.

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. 

Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.
 

ALLE PERSONFORSIKRINGER