To studenter med munnbind

– Styrket ut av studieavbrudd

– Det er alltid et mål å mestre studiene. Hvis det ikke går, er det lov å ta et hvileskjær og komme sterkere tilbake, mener karriereveileder. Hva sier Lånekassen?

Veileder Margrete Haldorsen Nygaard
Margrete Haldorsen Nygaard

At studenter kan ha problemer med å gjennomføre på normert tid, er ingen nyhet. For eksempel oppga en av tre spurte i studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 at de hadde strøket på minst én eksamen.

Høsten 2020 finnes det tegn på at det er flere enn vanlig som sliter. Da Tekna Ung tok temperaturen på sine medlemmer, svarte nær halvparten at de hadde slitt med å henge med på studiet etter nedstengingen i mars. Videre oppga 60 prosent at de følte seg mer isolert i perioden med nettundervisning og strenge smitteverntiltak.

– Også denne høsten er det en tendens at flere studenter strever. Det ser vi blant annet på antallet som henvender seg til oss og spørsmålene vi får, sier veileder Margrete Haldorsen Nygaard i Karriereveiledning.no, en tjeneste som ligger under Kompetanse Norge.

Veileder Margrete Haldorsen Nygaard
Margrete Haldorsen Nygaard

Kartlegger situasjonen

En del av studentene forteller at de ikke mestrer studiehverdagen. De har begynt å tvile på om de klarer å gjennomføre som planlagt. Noen har tanker om at de har valgt feil studium og vurderer å gi seg på grunn av sviktende motivasjon.

– Som veileder hjelper vi den enkelte med å kartlegge situasjonen: «Hva er kjernen i problemene mine? Hva har jeg gjort for å løse dem? Hvilke muligheter har jeg?» Mye kan løse seg når man setter ting i perspektiv og får oversikt over verktøyene man har til rådighet, sier Nygaard.

Hun understreker at hver enkelt kjenner seg selv best og må ta ansvar for sitt eget liv. Samtidig er det alltid hjelp og støtte å få hvis man sliter på studiet.

– Mange læresteder tilbyr studieveiledning og psykologtjenester til studentene. Målet bør være å fullføre studiet man har begynt på, vektlegger karriereveilederen.

Det går flere tog

Hvis man likevel bestemmer seg for å avbryte studiet, er det viktig å ikke se på dette som et nederlag, understreker Nygaard.

– Når noe ikke går som planlagt, lærer du mye om deg selv og hvordan du reagerer og håndterer en vanskelig situasjon. Du tar også med deg lærdom og kompetanse fra selve studiet. På den måten kan man komme styrket ut av en negativ opplevelse. Dessuten: Det går flere tog. Man brenner ingen broer på grunn av et hvileskjær, sier hun.

Et hull i CV-en bør nemlig ikke være grunn til bekymring, fremholder Nygaard.

– De aller fleste arbeidsgivere vil ha forståelse for at en mulig arbeidstaker ikke alltid har holdt stø kurs. Det viktigste er at du er åpen om grunnen og hvordan du håndterte situasjonen, sier hun.

Kan miste lån og stipend

Kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke
Anette Bjerke

En lengre forsinkelse kan imidlertid ha økonomiske konsekvenser. Kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen opplyser at det som hovedregel gis lån og stipend til studenter som er inntil ett år eller 60 studiepoeng forsinket.

– Er man mer forsinket, har man ikke rett til mer lån og stipend før forsinkelsen utover 60 studiepoeng er hentet inn, sier hun.

Studenter som er forsinket utover grensen, kan allikevel i gitte situasjoner få lån og stipend. Forsinkelsen må i slike tilfeller skyldes sykdom, fødsel, at læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke er tilpasset søkerens nedsatte funksjonsevne eller andre særlige grunner som gjør det vanskelig å unngå forsinkelse, ifølge Lånekassens regler.

– Studenter som våren 2020 blir forsinket på grunn av koronapandemien, kan bli vurdert etter denne unntaksbestemmelsen, sier Bjerke.

Kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke
Anette Bjerke

Hjelper studenter med livsmestring

Psykolog Kristin Maute
Kristin Maute

Kristin Maute er psykolog i Studentsamskipnaden i Sørøst Norge (SNN). Hun nevner livsmestring som stikkord for samtaletjenesten som studentene har tilgang til.

– Vi jobber mye med å bli trygg på å håndtere livets motgang, ta vanskelige valg, takle endringer i livet på en god måte og ellers andre utfordringer man møter som student, sier Maute.

Hun peker på at overgangen fra videregående skole til livet som student, med større frihet og mer ansvar, kan være stor. I tillegg skal mange etablere seg på et nytt sted uten sitt vante nettverk.

– En hverdag der eksamen venter flere måneder frem i tid, kan være krevende selv i normale tider. Noen studenter opplever at koronasituasjonen skaper ekstra store utfordringer. Digital undervisning og smitteverntiltak kan gi ensformige dager, påpeker psykologen.

Psykolog Kristin Maute
Kristin Maute

Tomhetsfølelse på hybelen

– Når man sitter alene på hybelen foran en skjerm store deler av uken, er det lett å utvikle en tomhetsfølelse. Da er det ekstra viktig å sørge for avbrudd i hverdagen og aktivt søke sosial kontakt. Og så må studentene oppsøke oss hvis de føler at de står i fare for å utvikle psykiske helseplager, sier Maute.

Hun forteller at psykologenes bidrag ofte består av hjelp til å kartlegge og sortere tanker og følelser.

– Sammen finner vi ut hvordan den enkelte kan mestre hverdagen på best mulig måte. I tillegg peker vi på betydningen av å komme i gang med ting. Tiltakslysten dukker sjelden opp fra intet. Motivasjon og energi kommer ofte som resultat hvis man dykker ned i noe og jobber med det, konstaterer Maute.

Sist oppdatert: