Forelder og barn leker med nettbrett

Sunt med skjerm?

Vi omgir oss med stadig flere digitale skjermer, noe som gir hele familien mange muligheter for kreativ utfoldelse og læring. Men hvordan påvirker skjermbruken de aller minste?

En undersøkelse gjennomført av Medietilsynet viser at 92 prosent av alle barn mellom ett og fire år har tilgang til TV, mens åtte av ti barn i samme aldersgruppe har tilgang til nettbrett.

Digitale skjermer er blitt en naturlig del av de aller fleste barns liv allerede fra spedbarnsalder, og derfor er det viktig at du som forelder legger til rette for en god start på digitale medier, råder ekspertene.

Involver deg i barnas mediehverdag

Rita Astridsdotter Brudalen fra Medietilsynet.
Rita Astridsdotter Brudalen. Foto: Medietilsynet.

Mange land har innført retningslinjer for når barna bør introduseres for digitale skjermer, og i en amerikansk forskningsrapport advares det mot all skjermbruk for barn under to år.

Rita Astridsdotter Brudalen, pedagog i Medietilsynet, er opptatt av råd og veiledning, men har liten tro på generelle regler for når barn skal introduseres for digitale verktøy.

− Barn- og medieundersøkelsen som vi gjennomfører annethvert år, viser at det viktigste for barna er voksne som er til stede og interesserte i det de gjør på skjermen. Innhold og oppfølging er derfor viktigere enn aldersgrenser og regulert tidsbruk, sier Brudalen.

Mor og far bruker skjermer til jobb, underholdning og kommunikasjon med venner og familie. Derfor er det naturlig at barn helt ned i spedbarnsalder også viser interesse for digitale verktøy.

Brudalen mener du som forelder bør inkludere barnet ditt i mediebruken.

− For de aller minste kan det være så enkelt at du lar dem sitte på fanget og bare «være med» når du chatter, svarer på e-poster eller leser avisen. Når barnet blir større og gjerne vil delta og trykke, kan du finne noen spill eller apper som du føler deg komfortabel med å gi til minstemann, sier hun.

Rita Astridsdotter Brudalen fra Medietilsynet.
Rita Astridsdotter Brudalen. Foto: Medietilsynet.

Den fysiske verden er viktigst

Spill og aktiviteter på digitale skjermer kan både være lærerikt og utfordre barna, men ifølge Brudalen er behovene til de aller minste først og fremst å få være sammen med deg og bli sett.

− Små barn trenger å snakke og samhandle mye med andre mennesker i den analoge verden. De trenger å høre fortellinger og historier, og de trenger å bevege seg. Løpe, hoppe og trene koordinasjon. Derfor er det viktig at mediebruken ikke går på bekostning av andre og mye viktigere aktiviteter, råder hun.

Pedagogens fem skjermråd til småbarnsforeldre:

1. Spill og utforsk sammen med barnet

Når du synes det er på tide at barnet får prøve seg på egenhånd, bør du fortsette å snakke med barnet og la hun eller han vise deg ting på skjermen. Gjennom å delta i aktivitetene blir du en naturlig person å snakke med når barnet opplever og oppdager nye ting i den digitale verden.

2. Tenk gjennom hvilke kjøreregler dere vil ha hjemme

Er det visse rom eller steder som skal være forbeholdt digitale skjermer? Skal barna få bruke nettbrett før leggetid? Tid kan være vanskelig for små barn å forstå, derfor bør du være så konkret som mulig når du forklarer når og hvor lenge barnet ditt kan bruke enhetene.

3. Sett deg inn i tjenester, innhold, teknologi og aldersgrenser

En tommelfingerregel er å aldri gi barn spill og digitale verktøy før du selv har klart å sette deg inn i disse tjenestene.

4. Sjekk funksjonene for å sperre og begrense, om nødvendig

Du kan bruke restriksjoner, også kjent som foreldrekontroll, til å sperre eller begrense bestemte apper og funksjoner på smarttelefoner eller nettbrett. På den måten unngår du at de minste barna laster ned nye apper, bruker penger eller klikker seg inn på upassende nettsider. Her kan lese mer om hvordan du slår på restriksjoner på iPhone, iPad og iPod touch.

5. Tenk over hvordan du selv bruker digitale verktøy

Har dere samme regler for barn og voksne hjemme? Tydelige forklaringer kan skape mindre uenighet rundt dette. Husk at du er den viktigste rollemodellen – barnet tar etter deg og dine vaner.

Hvilke apper passer for barnet ditt?

Rune Helge Rasmussen i Barnevakten.no
Rune Helge Rasmussen i Barnevakten.no. Foto: Studio 1-fotografene.

Rune Helge Rasmussen er redaktør i Barnevakten, en organisasjon som gir råd og veiledning om barn og medier. Han har trukket frem et knippe apper som kan passe for de minste barna, men påpeker at barn er forskjellige og du som forelder selv må vurdere om barnet ditt er modent for de ulike spillene.

Rune Helge Rasmussen i Barnevakten.no
Rune Helge Rasmussen i Barnevakten.no. Foto: Studio 1-fotografene.

− Barn blir aldri lei de kjente og kjære barnesangene våre. I appen Syng, kan de lytte til Bjørnen sover, Blinke blinke Stjernelill, Lille kattepus, Mikkel rev, Hjulene på bussen, Bæ bæ lille lam, Ro ro ro din båt og Lille Petter Edderkopp. Her er det totalt åtte sanger å velge fra. Denne passer for de minste barna.

− Tell med Ted er en forseggjort app for de yngste barna, og et godt verktøy for barn som vil lære å telle. Appen tilbyr en interaktiv tellebok med tolv sider, der barna lærer å telle ett tall lenger for hver side – helt til man kan telle til tolv. Denne passer for barn fra to år og oppover.

− Elleville Elfrid er et spill som byr på morsomme aktiviteter sammen med Elfrid, som mange barn kjenner fra NRK Super. Denne norske appen passer fint for barn helt ned i ett års alder.

På Barnevakten.no finner du flere anbefalte apper og spill for barn i ulike aldre.

Sist oppdatert: