Kvinne med en PC i fanget.

Ville heve kjøp etter tre år med reparasjoner, men Elkjøp sa nei. Gratistjeneste løste konflikten

Et Mac-kjøp utløste uenigheter som ikke lot seg nøste opp gjennom flere år. Så ble partene tilbudt digital mekling.

For fire år siden fikk Hannah Higraff en splitter ny Mac i konfirmasjonsgave av foreldrene sine. Men, den skulle ikke bli brukt mange gangene før problemene begynte å vise seg.

– Macen ble kjøpt på Elkjøp med serviceavtale inkludert, og ble sendt inn til reparasjon ganske kjapt etter å ha blitt tatt i bruk, forteller Higraff.

Maskinen kom omsider i retur med beskjed om at den nå skulle fungere helt fint. Det gjorde den ikke, ifølge Higraff. Fire ganger til ble Macen sendt inn på service hos Elkjøp, men til liten nytte.

– De samme feilene gjentok seg igjen og igjen. Etter å ha forsøkt reparasjoner over tre år, ønsket vi å heve kjøpet.

Fastlåst situasjon

Hannah Higraff, som fikk en Mac i konfirmasjonsgave.
Hannah Higraff

Elkjøps kundeservice gikk imidlertid ikke med på dette, forteller Higraff.

– Situasjonen føltes fastlåst og rett og slett som et overtramp. Å stå der som en liten part mot en så stor kjede som ikke viser tegn til å rikke på seg, er ikke noe greit.

Higraff og moren kontaktet Gjensidige for å undersøke hvilke muligheter de hadde for bistand. Der ble de tilbudt digital mekling hos Mekle, noe de takket ja til. Det samme gjorde motparten, Elkjøp.

– Mekleren innledet møtet, og deretter fikk begge parter forklare sin side av saken helt uforstyrret, forteller Higraff.

Hannah Higraff, som fikk en Mac i konfirmasjonsgave.
Hannah Higraff

Trygt, saklig og upartisk

Fra motpartens side stilte varehussjef Jo Elias Haave ved Elkjøp Skøyen. Han mener saken kunne vært løst på et tidligere tidspunkt, dersom den hadde nådd hans bord. Meklingsprosessen beskriver han likevel som en positiv opplevelse.

– Mekleren opptrådte på en trygg, saklig og upartisk måte og tok sikte på å finne den beste løsningen for alle parter. Møtet ble ledet på en god måte, og kontrollspørsmål ble stilt underveis for å unngå potensielle misforståelser, sier Haave og legger til:

Varehussjef Jo Elias Haave ved Elkjøp Skøyen.
Jo Elias Haave. Foto: Elkjøp

– Dette bidro til at jeg kjente på en trygghet fra start til slutt.

Varehussjefen forteller at han er fornøyd med utfallet av saken.

– Da meklingen var over, var stemningen utelukkende god. I denne saken var det viktig for meg å gjenoppbygge et godt forhold til kunden, og at de skulle være tilfredse med løsningen. Så lenge kunden er fornøyd, er jeg fornøyd. Det er det aller viktigste, understreker Haave.

Varehussjef Jo Elias Haave ved Elkjøp Skøyen.
Jo Elias Haave. Foto: Elkjøp

«En byrde er fjernet»

Han er ikke alene om å være fornøyd hvordan det endte. Ifølge Hannah Higraff kom Elkjøp med et tilbud som svarte til hennes forventninger: En ny Mac med tilhørende supportavtale.

– Etter å ha hatt et noe betent forhold til Elkjøp over lengre tid var det fint å møte Jo, som både ville og kunne løse problemet, til mekling. Han hevet respekten vår for kjeden igjen, forteller Higraff.

Hun legger til at hun både er fornøyd og takknemlig over hjelpen de fikk fra Mekle. 

– De løste et problem som ikke lot seg løse gjennom tre år. Rettslige prosesser kan føles tunge og krevende å være en del av, men dette føltes – tvert imot – som en behagelig prosess. En byrde er fjernet fra skuldrene mine, sier hun.

Ingen egenandel

Produktsjef Anne Marie Landsverk i Gjensidige
Anne Marie Landsverk

Alle med rettshjelpsforsikring i Gjensidige kan benytte seg av Mekles tjenester, opplyser produktsjef Anne Marie Landsverk.

– Som alternativ til dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan sikrede velge utenrettslig mekling via mekle.no. De sertifiserte meklerne deres har særskilt kompetanse innen rettsområdet, sier Landsverk.

Når utenrettslig mekling benyttes er det ingen egenandel, meddeler produktsjefen.

– Sikrede kan når som helst kreve meklingen avsluttet. Og tas en slik beslutning, vil rettshjelpdekningen være i behold, avslutter hun.

Les mer om rettshjelpsforsikring

Produktsjef Anne Marie Landsverk i Gjensidige
Anne Marie Landsverk

Sist oppdatert: