Jente og gutt med hjelm på elsparkesykkel.

Er ansvarsforsikringen til deg og barna i boks?

Når snøen er smeltet og gatene feid, er det full fart på elsparkesykkelen. Husk bare å kjøpe ansvarsforsikring først. Forsikringen er påbudt.

Bjarne Aani Rysstad
Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige

– Mange har nok tenkt at de kan vente til våren med å skaffe seg ansvarsforsikring. Men nå er det ikke noe poeng å vente så mye lenger. Hvis dere har en el-sparkesykkel eller et annet lite elektrisk kjøretøy i familien, må ansvarsforsikringen være på plass før den tas i bruk, sier informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Uoffisielle tall tilsier at det finnes rundt 500 000 private el-sparkesykler i Norge. Gjensidige, som er Norges største forsikringsselskap, har nå forsikret over 9 000 el-sparkesykler og lignende kjøretøy. Dermed er det et stykke igjen før alle er dekket av den lovpålagte ansvarsforsikringen. 

Påbudet kom 1. januar 2023, og det gjelder el-sparkesykler og andre elektriske én, to- og firehjulinger som for eksempel hoverboard, Segway og rullebrett.

Bjarne Aani Rysstad
Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige

Risikerer å bli gjeldsslave

– Ansvarsforsikringen dekker skader som kjøretøyet forårsaker på andre personer og gjenstander, i tillegg til skader på føreren, sier Rysstad. Han opplyser at Gjensidiges ansvarsforsikring koster 59 kroner i måneden.

– Det er viktig å ha forsikringen i orden. Et erstatningsansvar kan fort handle om store beløp, og du risikerer å bli gjeldsslave, understreker Rysstad. Han viser til Trygg Trafikk, som slår fast at det er fem til sju ganger høyere risiko for å bli innblandet i en ulykke på el-sparkesykkel enn med vanlig sykkel.

Ansvarsforsikringen dekker ikke ...

Ansvarsforsikringen har noen begrensninger. Den dekker ikke:

1) skader på passasjerer, ettersom det ikke er lov å frakte passasjerer på små elektriske kjøretøy
2) brukere under 12 år

3) skader som oppstår hvis du kjører en stjålet el-sparkesykkel

4) skader som oppstår i forbindelse med promillekjøring

5) en el-sparkesykkel som har høyere maksfart enn 20 km/t

Håndhever promillegrensen strengt

– Punkt 2 handler om hvem som er lovlig bruker. Det er alle familiemedlemmer og andre over 12 år som har fått lov til å bruke sykkelen, utdyper Rysstad. Han legger til at barn under 15 år skal bruke hjelm.

Promillegrensen går ved 0,2. Selv om overtredelser på små elektriske kjøretøy trolig vil bli behandlet noe mildere enn ved bilkjøring, vil forsikringsselskapene ikke se mellom fingrene på promillekjøring, ifølge Rysstad.

– Vi har sett mange ulykker med ruspåvirkede personer, så du må regne med at selskapene vil være svært strenge, sier han.

Rysstad viser ellers til hovedregelen i trafikkreglene, vegtrafikklovens paragraf 3. Den sier enkelt forklart at du skal vise aktsomhet og ta hensyn til andre i trafikken.

I tillegg til kravet om en maksfart på 20 kilometer i timen, skal en lovlig el-sparkesykkel være tydelig og varig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer.

Trenger ikke kaskoforsikring til el-sparkesykkel

Gjensidiges ansvarsforsikringen gjelder bare i Norge. Hvis du tar elsparkesykkelen med deg til utlandet, bør du sjekke hvilke reglene for bruk og forsikring der.

Du trenger ikke å tenke på kaskoforsikring, det vil si en forsikring som dekker skader på selve el-sparkesykkelen.

– Dette er inkludert i innboforsikringen. Det betyr at tyveri og uhellsskader blir dekket på samme måte som skader på en tråsykkel, sier Rysstad.

Sist oppdatert: