Tog. Tre personer er i ferd med å gå på.

Togpendler? Husk at forsinkelse kan gi refusjonsrett

Mer enn hvert fjerde tog som har gått i rushtid i Oslo hittil i år har vært forsinket, ifølge Bane Nors punktlighetsstatistikk. Fåtallet ber om refusjoner de kan ha krav på.

Inger Lise Blyverket, forbrukerdirektør i Forbrukerrådet.
Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

I en undersøkelse Norstat har gjort for Forbrukerrådet oppgir 80 prosent at de ikke ba om refusjon sist gang de opplevde forsinkelser på over 30 minutter med lokal- eller regionaltog. 60 prosent av de som opplevde forsinkelser på mer enn en time sist gang de reise med langdistansetog oppgir det samme.

Togpassasjerer kan ha rett på både alternativ transport og prisavslag på billetten hvis toget er forsinket eller innstilt, opplyser Forbrukerrådet i en pressemelding.

– Det er ingen hemmelighet at norske togpassasjerer opplever forsinkelser relativt hyppig. Samtidig ser vi at det er et stort underforbruk av passasjerrettighetene og krav om å få refundert billettkostnader, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

– Forbrukerrådet lanserer nå en togkalkulator som gjør det svært enkelt å sjekke hvilke rettigheter du har når toget er forsinket eller ikke går i det hele tatt. Dette hjelper opplagt verken mot snø eller signalfeil, men vi håper dette kan bidra til at flere benytter de rettighetene de har. 

Inger Lise Blyverket, forbrukerdirektør i Forbrukerrådet.
Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet/Helen Mehammer

100 millioner i året

Et grovestimat basert på tall fra SSB, Jernbanedirektoratet, Bane Nor og Vys årsrapport tilsier at norske togpassasjerer kan ha krav på opptil 100 millioner kroner i året i refusjoner og prisavslag. Bare en beskjeden del av dette blir faktisk utbetalt. 

Vi har forståelse for at mange pendlere med periodebillett opplever at det er mye jobb for lite ved å be om refusjon for enkeltforsinkelser. Samtidig er det mulig å samle opp forsinkelser og sende inn krav for disse, sier Blyverket.

På reiser med på de lengre strekningene som Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen er kravene ved forsinkelser strengere, forteller hun videre.

– Samtidig er summene også større. Du kan for eksempel kreve halve billettprisen refundert ved forsinkelser på over 60 minutter.

Hva dekker reiseforsikringen?

Lene Hasler, produktutvikler og reiselivsekspert i Gjensidige.
Lene Hasler

Det finnes en dekning under reiseforsikringens forsinkelsespunkt som gjelder togforsinkelser, opplyser produktutvikler og reiselivsekspert Lene Hasler i Gjensidige. Forutsetningen er at du har allerede har kjøpt en togbillett og at toget blir forsinket med 1,5 time eller mer.

– Årsaken til forsinkelsen må enten være værforhold, skred/ras, teknisk/mekanisk feil eller trafikkuhell. Hvis dette skjer, så dekker reiseforsikringen din utgifter du får til overnatting og transport for å innhente forhåndsbetalt reiserute, forteller Hasler.

Reiseforsikringen dekker også endring av forhåndsbetalt leiebilavtale hvis du kommer for sent til avtalt tid for henting. Du får dessuten erstatning for et forhåndsbetalt arrangement og/eller overnatting du ikke fikk benyttet deg av, gitt at du kommer frem minst åtte timer for sent.

– Merk at reiseforsikringen ikke dekker utgifter som dekkes av andre. Man må ergo sjekke hvilke utgifter man får dekket/refundert av transportør før man søker erstatning hos oss.

Lene Hasler, produktutvikler og reiselivsekspert i Gjensidige.
Lene Hasler

Sist oppdatert:

Mer om:

ReiseFritid