Pass og id kort.

Pass eller ID-kort på reise til utlandet?

Før du reiser utenlands, må du sjekke om reisepapirene er i orden. Trenger du pass, eller holder det med det nasjonale ID-kortet?

Frøy Løvåsdal i Politidirektoratet
Frøy Løvåsdal

– Passet er både et reisedokument og legitimasjon. Du kan bruke det for å dokumentere hvem du er i alle situasjoner – overalt. Nasjonalt ID-kort er en legitimasjon og kommer i to versjoner: med reiserett og uten. Førstnevnte kan brukes når du reiser i EU, EØS og Sveits, forklarer seniorrådgiver Frøy Løvåsdal i Politidirektoratet.

Det innebærer at du – som før – må ha gyldig pass ved innreise til Storbritannia. Det gjelder også ved mellomlandinger.

Vi er vant til å alltid bruke pass i utlandet. Kan vi føle oss trygge på at det samme gjelder ID-kortet? Løvåsdal viser til at nasjonale ID-kort har vært brukt i Europa i mange år. Denne typen dokument er med andre ord godt kjent.

– Norge er et av de siste landene som har innført ID-kort, og myndighetene i alle land der det er gyldig ble informert i god tid, sier hun.

Frøy Løvåsdal i Politidirektoratet
Frøy Løvåsdal

Må være gyldig etter hjemreise

Noen land krever at pass eller ID-kort skal være gyldig seks måneder etter hjemreise, andre tre måneder. Hvis ikke kan du bli nektet innreise. Du kan sjekke kravene for de enkelte land hos Utenriksdepartementet. Videre er et pass gyldig bare så lenge det er skadefritt.

Mange reisende har vært nødt til å skaffe seg nødpass. Løvåsdal minner om at det har sine begrensninger.

– Et nødpass gjelder kun for den aktuelle reisen. Det er heller ikke gyldig i alle land. Og hvis du har fått nødpass to ganger i løpet av de siste fem årene, får du det vanligvis ikke en tredje gang. Det gjelder også hvis du tidligere har mistet et nødpass eller ikke har levert det tilbake etter reisen. I tillegg er det viktig å være klar over at det ordinære passet ditt ikke lenger er gyldig når du får utstedt nødpass, opplyser hun.

Normal leveringstid på nytt pass og ID-kort

Per januar i år var det 317 000 pass som utløper i løpet av 2023, og politiet forventer at det kan komme så mye som 1 300 000 søknader om pass- og nasjonalt ID-kort i år.

– Nå er leveringstiden på pass og nasjonalt ID-kort tilbake til en normalsituasjon, cirka én uke pluss postgang. Men basert på erfaringer fra fjoråret må vi i politet ta høyde for utforutsette hendelser og økt etterspørsel som kan påvirke leveringstidene, sier Løvåsdal.

Produksjonen av pass og nasjonalt ID-kort er nå høyere enn det som er «vanlig» på denne tiden, men i tråd med politiets prognoser.

– Alle distriktene er i rekrutteringsprosesser av et betydelig antall medarbeidere for å kunne imøtekomme forventet etterspørsel de kommende månedene. Det er mange pass- og ID-kontorer som holder åpent på kveldstid samt lørdager og søndager. Flere jobber med å utvide åpningstidene sine, sier seniorrådgiveren og legger til:

– Tilgjengeligheten på ledige passtimer i distriktene varierer lokalt. Politidistriktene følger med og prøver å legge ut flere timer løpende ut ifra hvilken kapasitet de har. Politiet oppfordrer alle som ikke finner ledig time om å sjekke igjen eller undersøke hos et annet passkontor.

Varighet og utløpsdato

Det er alderen din som avgjør varigheten på passet og ID-kortet. I passet og ID-kortet står datoen for når det går ut.

Passet varer i..

barn 0 til 5 år: 2 år

barn 5 til 10 år: 3 år

barn 10 til 16 år: 5 år

over 16 år: 10 år

ID-kortet varer i..

barn 0 til 5 år: 2 år

barn 5 til 10 år: 3 år

barn 10 til 16 år: 5 år

over 16 år: 5 år

Hva dekker reiseforsikringen?

Lene Kristine Wold Hasler
Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige

Hvis passet ditt blir stjålet, dekker reiseforsikringen utgifter til nytt pass/nødpass. I tillegg dekkes merutgifter til ombookinger og lignende for å komme ajour på en forhåndsbetalt reise. Reiseforsikringen gjelder ikke hvis du mister eller får passet eller ID-kortet ditt ødelagt – eller hvis du får problemer med visum, opplyser reiseekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige.

– En vanlig problemstilling er at folk ikke har søkt tidsnok eller at behandlingstiden var lengre enn de trodde. Andre mellomlander på steder som krever visum. Siden de kun skal være i landet noen timer i transit, har ikke visum vært i tankene. Dermed kommer de ikke videre med neste fly som planlagt, sier Hasler.

Hun gir disse sjekkpunktene til deg som skal ut og reise:

Lene Kristine Wold Hasler
Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige

Reisedokumenter

 • Hvilke regler gjelder for reisemålet med hensyn til reisedokumentasjon?
 • Sjekk pass- og visumregler dit du skal reise:
  • Passet må være gyldig for hele oppholdet. Enkelte land har tilleggskrav, for eksempel om gyldighet etter hjemkomst.
  • Enkelte steder godkjenner ikke nødpass (eks. Egypt).
  • Reiser til USA (inkludert mellomlanding) krever ESTA-søknad.
  • Passet må være skadefritt.

Reiseråd

 • Sjekk innreiseregler med hensyn til korona, karantene og lignende.
 • Sjekk hvilke vaksinekrav som gjelder i landet du skal til.
 • Sjekk UDs reiseråd. Reiseforsikringen gjelder ikke hvis du velger å reise til et sted hvor det allerede er utstedt reiseråd f.eks. på grunn av krig og terror.

Reiseforsikring

 • Først og fremst: Har du reiseforsikring?
 • Dekker den det du trenger – og de som skal reise? Har du barn som er 21 år eller eldre, må du sjekke om de trenger sin egen reiseforsikring.
 • Vær oppmerksom på at reiseforsikringer via kredittkort kan ha begrenset dekning både når det gjelder vilkår og utbetaling sammenlignet med en vanlig helårs reiseforsikring.
 • På reiser litt utenom det vanlige (reisemål, varighet på reisen, ekspedisjoner m.m.), bør du sjekke at forsikringen din er gyldig for formålet og for hele perioden. Gjensidiges Reise Pluss gjelder i opptil ti uker. Reise Ung gjelder i opptil syv uker. Skal du være borte lenger, må forsikringen utvides før avreise.
 • Husk Europeisk helsetrygdkort på reise innenfor EØS.

  Foto: Politiet

Sist oppdatert:

Mer om:

ReiseFritid