Reise. Sommer. Familie. Tur.

UD: Si ifra hvor du drar

Skal du utenlands? Registrer reisen din i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no, så kan norske myndigheter nå deg i en krisesituasjon.

Emma Kwesiga Lydersen i UD
Emma Kwesiga Lydersen

– De fleste reiser går bra. Men hvis det oppstår en krise, kan du ha behov for råd og veiledning fra norske myndigheter. Når du registrerer reisen din i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no, kan norske myndigheter nå deg med nyttig informasjon, sier seniorrådgiver Emma Kwesiga Lydersen i Utenriksdepartementets operative senter.

Appen og nettsiden reiseregistrering.no er myntet på norske borgere som reiser til eller bor fast i utlandet. 

– UD følger nøye med på områder som blir rammet av for eksempel terror, politisk uro eller naturkatastrofer som jordskjelv, skogbrann eller flom. I slike situasjoner vil vi kunne sende ut e-post, SMS eller pushvarsel, sier UDs talsperson.

Lydersren opplyser at UD vil informere om hendelsen og henvise til råd og anvisninger fra lokale myndigheter. I tillegg kan du få vite hvor du kan henvende deg for å få konsulær bistand.

Emma Kwesiga Lydersen i UD
Emma Kwesiga Lydersen

Kriser kan oppstå hvor og når som helst

UD har sendt informasjon til norske borgere i en rekke land de siste årene. Meldinger ble sendt på grunn av krig i Ukraina og Sudan, jordskjelv i Tyrkia politisk uro i Israel, opplyser Lydersen.

– Under pandemien fikk mange norske borgere vanskeligheter med å komme seg hjem. Da fikk personer som hadde registrert reisen sin informasjon fra UD om flyvninger og generell informasjon om hva de som norske borgere i utlandet burde foreta seg, forteller hun.

I 2022 var det terrorhendelsen flere steder i Europa. Det er en påminnelse om at alvorlige hendelser kan oppstå når og hvor som helst, understreker Lydersen.

– Derfor er oppfordringen at du registerer deg uavhengig av reisemål. I en krise går være meldinger bare til personer som har registrert reisen sin hos UD, sier hun.

Kan skje når og hvor som helst

For å registrere deg i Reiseklar eller på reiseregistrering.no, må du ha tilgang på e-post eller SMS. Du kan når som helst endre eller oppdatere opplysninger om deg selv. Personopplysninger blir behandlet etter kravene i personopplysningsloven. Du har innsyn i dataene som er registrert, og alle opplysninger blir slettet innen 30 dager etter reisens slutt.

Myndighetene anbefaler at du også setter deg inn i UDs reiseinformasjon som du finner både i Reiseklar og på departementets nettsider. Der finner du informasjon om sikkerhet, helse, innreise- og utreisebestemmelser og andre nyttige opplysninger om nær 200 land som Norge har diplomatiske forbindelser med. I tillegg til generell reiseinformasjon, har UD også offisielle reiseråd for omlag 50 land.

– UD oppretter reiseråd når vi anser at det er nødvendig å fraråde reiser til bestemte land eller områder. Det kan også være aktuelt å oppfordre folk til å forlate et land eller område. I Reiseklar ser du raskt om det er reiseråd for landet du vil besøke, opplyser Lydersen.

Reiseforsikringen gjelder ikke ved reiseråd

Reiselivsekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige
Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige

Rådgiver Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige opplyser at reiseforsikringen din kan bli påvirket dersom du reiser til et land eller område som er omfattet av et offisielt reiseråd fra UD. 

– Krigen i Ukraina har ført til at myndighetene fraråder reiser til Ukraina, Russland, Hviterussland og området Transnistria i Moldova. Det betyr at reiseforsikringen ikke gjelder ved reiser til disse landene. I tillegg er det land som ennå har innreiseregler på grunn av pandemien. Du må selv undersøke reglene i landet du skal reise til, sier Hasler.

Reiselivsekspert Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige
Lene Kristine Wold Hasler i Gjensidige

Fort fullt på flyet

Hvis landet du oppholder deg i ikke var omfattet av et offisielt reiseråd på tidspunktet for avreisen, dekker reiseforsikringen merutgifter hvis UD eller lokale myndigheter iverksetter eller beordrer evakuering.

– I praksis er det ikke alltid så lett å komme seg bort fra et kriseområde. Fly kan fylles opp fort, og det kan være vanskelig å finne et sted å overnatte eller oppholde seg, sier Hasler.

I tillegg til hjelpen du får fra forsikringsselskapet, vil det være til stor hjelp hvis myndighetene kan kontakte deg, fremholder rådgiveren. Gjensidiges erfaring er at dette har vært veldig nyttig for kunder som har opplevd for eksempel jordskjelv og terrorangrep på feriestedet sitt.

– Du kan blant annet få vite hvor det er mulig å møte andre norske som kan hjelpe deg, eller få informasjon om hvordan du eventuelt kommer deg bort fra stedet. Dette føles nok ekstra trygt der hvor du ikke forstår det lokale språket. Og hvis alt går bra med deg, kan du gi beskjed om det via UDs tjenester, sier Halser.

Sist oppdatert:

Mer om:

ReiseFritid