Sykkel i veikryss.

Trygg på to hjul i svingen

Mange ulykker på sykkel skjer i veikryss. Plasser deg riktig og sørg for å bli sett, sier ekspertene.

Signe Gunn Myre i Statens vegvesen
Signe Gunn Myre i Statens vegvesen

Å sykle gir frihetsfølelse og trim. Mange steder, særlig i bytrafikken, kan du også komme seg raskere frem på to hjul enn på fire. Men det er ingen fordel å være myk trafikant hvis du får et ublidt møte med en bil eller asfalten.

Signe Gunn Myre i Statens vegvesen

– Svært mange sykkelulykker skjer i veikryss – ofte fordi bilisten overser syklisten. Det er vanlig at bilførere sier de ikke la merke til syklisten før det plutselig sa pang, sier Signe Gunn Myre i Statens vegvesen.

Hun er prosjektleder i kampanjen Del veien, som har som mål å forbedre forståelsen mellom syklende og kjørende i trafikken.

– Det aller viktigste budskapet til alle trafikanter er: Søk blikkontakt! Hvis du ser og blir sett, er faren som regel over før den har oppstått, sier Myre.

Signe Gunn Myre i Statens vegvesen
Signe Gunn Myre i Statens vegvesen

Like regler – med noen unntak

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening
Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening

I tillegg til å søke blikkontakt, er det viktig å kunne trafikkreglene og det de sier om sykling i kryss. Når du sykler i veibanen sammen med øvrig trafikk, er hovedregelen at du følger de samme reglene for tegngiving, vikeplikt og plassering som andre trafikanter.

– I tillegg kan syklister som skal til venstre velge mellom såkalt stor eller liten sving, opplyser generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Illustrasjonen øverst i artikkelen viser forskjellen på stor og liten sving. Liten venstresving (A) betyr at man svinger til venstre i krysset på samme måte som bil A. Stor venstresving (B) betyr at man sykler rett frem til den andre siden av krysset og sjekker om det er klart før man sykler videre.

Ved liten venstresving anbefaler Andersson at man legger seg litt venstre i kjørefeltet.

– Der er man mer synlig og dermed tryggere enn hvis man «gjemmer» seg langt ute til høyre. Men mange syklister synes det er skummelt å blande seg inn i rekken av biler. Da er stor venstresving et godt alternativ. Og noen velger å gå av sykkelen og leie den over fotgjengerfeltet, sier han.

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening
Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening

Pass på blindsonen

Syklister har lov til å passere andre trafikanter på høyre side. Hvis man benytter seg av denne muligheten foran et kryss, er det viktig å forsikre seg om at man bli sett av bilføreren.

– Mange ulykker skjer nemlig fordi biler svinger til høyre i kryss uten å vite at de har en syklist i blindsonen, påpeker Signe Gunn Myre.

– Rådet er å stille seg på høyde med eller foran føreren og søke blikkontakt – men bare hvis det er snakk om en vanlig personbil. Man skal aldri gli opp på høyre side av kassebiler eller lastebiler. Selv med mange speil til å hjelpe seg, vil det alltid være områder langs siden av bilen som føreren ikke kan se. Legg deg heller bak slike kjøretøy slik at du kan se an situasjonen når du skal gjennom krysset, anbefaler hun.

Andersson mener det uansett er tilnærmet umulig å unngå å havne i blindsonen på tyngre kjøretøy i mange sentrale byområder.

– Dette er utgangspunktet for at Syklistenes Landsforening jobber aktivt for automatisk blindsonevarsling i tungbiler, sier han.

Ut med armen

Les mer om innboforsikring

Å bruke armen som retningsviser er barnelærdom for mange. Denne vanen er det viktig å holde fast ved, fremholder Myre og Andersson.

– Som syklist må man rekke ut armen og gi tydelig tegn før man krysser kjørebanen. Det er livsviktig informasjon for eventuelle bilførere som ligger bak og planlegger å kjøre forbi, sier ekspertene. De understreker at bilførere har tilsvarende plikt til å bruke blinklys for å kommunisere med andre trafikanter.

Les mer om innboforsikring

Sykling i rundkjøring

Syklister og andre myke trafikanter er spesielt utsatt i rundkjøringer. Også her gjelder det å følge reglene, være aktsom og sykle på en måte som gjør at man blir sett.

– Sykling i rundkjøringer kan skje på én av to måter, forklarer Andersson.

  1. Man kan legge seg midt i kjørefeltet som om man kjører bil (og gi tegn før man skal ut).
  2. Man kan bruke fortau og gangfelt. Sykkelen må trilles i gangfeltet for at bilistene skal ha plikt til å stoppe.

Vis hensyn

Meld skade raskt og enkelt på nett

I trafikken kan det oppstå usikkerhet og konflikter, ikke minst mellom syklister og bilister. Både vegvesenet og Syklistenes Landsforening minner om at begge har lik rett til å ferdes på veien, og at den må deles på en så god måte som mulig.

– Vegtrafikkens § 3 er grunnregelen for trafikk. Den sier at alle skal være aktsomme og vise hensyn i trafikken slik at man ikke skaper farlige situasjoner eller er til unødig hinder for andre. Dette gjelder ikke minst for bilister, som har et stort ansvar overfor myke trafikanter, redegjør Andersson.

– I tillegg til å være aktsom, lønner det seg ofte å være hyggelig mot sine medtrafikanter. Et smil eller et vennlig nikk kan løse opp i frustrasjoner og hindre aggressiv kjøring, understreker Myre.

Les mer om verdigjenstandsforsikring

Meld skade raskt og enkelt på nett

Sist oppdatert: