Traktor og arbeidsmaskiner

Denne forsikringen gjelder for traktor og alle typer arbeidsmaskiner som går på hjul eller belter. Forsikringen er fleksibel, slik at du i stor grad kan velge hva den skal inneholde. 

Default

Arbeidsmaskinforsikring

Valgfrie tilleggsdekninger

  • Godsansvar – hvis du frakter gods for andre mot betaling
  • Gods i kran –hvis du har maskin med kran og løfter andres gods mot betaling
  • Redning – dekker redning på vei eller på vei og i terreng
  • Transportskade – dekker skadet også ved transport
  • Avbrudd – dekker inntektstap dersom maskinen er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Maskinskade – dekker for eksempel skader på maskinens motor, girkasse eller differensial

Spesifisert maskinredskap og -løsøre

Spesifisert maskinredskap er en maskin uten eget fremdriftsmaskineri, men som brukes i forbindelse med eller kan kobles til selvgående maskiner. Det gjelder for eksempel tilhenger, kantklipper, aggregat eller lift. For spesifisert maskinredskap kan du velge Ansvar, Delkasko eller Kasko, og dekning for maskinskade og avbrudd.

Maskinløsøre er uspesifisert maskinredskap og utstyr til arbeidsmaskin. Du kan velge en felles sum for alt utstyret. Du kan velge Delkasko eller Kasko, og naturskade.

Valgfrie tilleggsdekninger:

  • Avbrudd - dekker inntektstap dersom maskinen er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Maskinskade - dekker for eksempel skader på maskinens motor, girkasse eller differensial

Se alle landbruksforsikringene våre