Traktor og arbeidsmaskiner

Forsikringen passer for traktorer og alle typer arbeidsmaskiner som går på hjul eller belter. Vi tilbyr tre ulike dekninger, med flere mulige tilvalg.

Default

Arbeidsmaskinforsikring

Valgfrie tilleggsdekninger

  • Godsansvar – hvis du bruker traktoren til å frakte varer for andre, kan forsikringen dekke erstatningsansvaret ditt hvis noe av det du frakter blir skadet.
  • Gods i kran– hvis du bruker en traktor med kran til å løfte eller flytte andres varer, gods eller eiendeler, kan forsikringen dekke erstatningsansvaret ditt hvis noen av det du løfter skades.
  • Redning – dekker redning på vei eller på vei og i terreng.
  • Avbrudd (valgfritt ved kasko) – dekker inntektstap hvis traktoren er ute av drift.
  • Maskinskade (valgfritt ved kasko) – Dekker plutselige og uforutsette skader på maskinen, som på motoren, girkassen eller differensialer. Maskinskade kan kjøpes frem til maskinen er 10 år, og går automatisk ut når maskinen er 15 år. 

Spesifisert maskinredskap og -løsøre

Spesifisert maskinredskap er en maskin uten eget fremdriftsmaskineri, men som brukes i forbindelse med eller kan kobles til selvgående maskiner. Det gjelder for eksempel tilhenger, kantklipper, aggregat eller lift. For spesifisert maskinredskap kan du velge Ansvar, Delkasko eller Kasko, og dekning for maskinskade og avbrudd.

Maskinløsøre er uspesifisert maskinredskap og utstyr til arbeidsmaskin. Du kan velge en felles sum for alt utstyret. Du kan velge mellom Delkasko og Kasko.

Valgfrie tilleggsdekninger:

  • Avbrudd - dekker inntektstap dersom maskinen er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Maskinskade - dekker for eksempel skader på maskinens motor, girkasse eller differensial

Se alle landbruksforsikringene våre

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon du oppgir. Det gjør det enklere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.