Bildet viser en en traktor som kjører på et jorde i Norge

Det er mange utfordringer med kunstgjødsel – her er løsningene

Det brukes mye kunstgjødsel for å få produsert nok mat, men det er ikke alltid bærekraftig - nå kan norske bidrag løse problemet.

Inger Elisabeth Måren_førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Inger Elisabeth Måren

Industrielt framstilt gjødsel, eller kunstgjødsel, brukes til å brødfø milliarder av mennesker verden over. Men på sikt må vi finne alternativer.

– Fosfor er en viktig komponent i kunstgjødsel som utvinnes gjennom gruvedrift, men bruken av fosfor kan ikke fortsette til evig tid, for det er en ikke-fornybar ressurs. Bruk av kunstgjødsel fører også til gjengroing i ferskvann og hav, ved at gjødsel følger vannveiene og blant annet gir algeoppblomstring, sier Inger Elisabeth Måren, professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen, og UNESCO Chair for bærekraftig arv og miljøforvaltning.

Bruk av kunstgjødsel fører også til utslipp av N2O, som er en klimagass.

Måren mener vi hadde fikset dette problemet for lengst om det fantes en «quick fix». 

– Vi lever foreløpig noe distansert fra klima- og miljøproblemene. Det gjør det vanskelig å få et forhold til dem, men vi må tenke langsiktig. Hittil har fokuset vært å produsere mer mat, ofte på bekostning av miljøet, men det er lite bærekraftig, forklarer hun. 

Inger Elisabeth Måren_førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Inger Elisabeth Måren

I gang med å redusere bruk av kunstgjødsel

Kåre Gunnar Fløystad er kommunikasjonsansvarlig i N2 Applied.
Kåre Gunnar Fløystad. Foto: N2 Applied

Kåre Gunnar Fløystad er kommunikasjonsansvarlig i den norske gründerbedriften N2 Applied, og har begynt å merke en positiv endring.

– Heldigvis ser vi at det skjer ting, og det er en klar trend mot nye løsninger som opprettholder produksjon og reduserer utslipp, sier han.

N2 Applied har utviklet en maskin som oppgraderer husdyrgjødsel, noe som gir reduserte utslipp og reduksjon i bruken av kunstgjødsel.

– Maskinen gjør bonden i stand til å dekke eget gjødselbehov med egne ressurser. Den bruker luft, strøm og husdyrgjødsel – og alle tre ingrediensene finnes allerede på gården, forklarer Fløystad.

Fullskala-maskiner fra N2 Applied er under installasjon på flere gårder, og ifølge Fløystad gjør den mange fordelaktige ting på én gang. Avlings- og miljøeffekter er vist gjennom feltforsøk gjennomført av veletablerte institusjoner i flere land. 

– Maskinen vår gjør at gjødsla blir mer næringsrik, slik at bonden får like god avling uten bruk av kunstgjødsel. Samtidig stopper den ammoniakktap fra gjødsla og reduserer klimagassutslippene, forklarer han, og legger til:

– Maskinen fungerer ved å gjøre nitrogenet i luft tilgjengelig, slik det skjer i naturen når lynet slår ned. Lufta fra lynnedslaget blandes med husdyrgjødsel og resultatet er en gjødsel som ser ut som før, men tar bedre vare på næringsstoffene.

Kåre Gunnar Fløystad er kommunikasjonsansvarlig i N2 Applied.
Kåre Gunnar Fløystad. Foto: N2 Applied

Naturgjødsel er bedre for jorda

Professor Måren applauderer nyvinninger som muliggjør bruk av naturgjødsel.

– Jorda er levende, og den inneholder masse mikroorganismer, sopp og dyr som gjør at ting brytes ned og avlinger gror bedre. Bruker du naturgjødsel, kan du opprettholde det sunne mangfoldet i jorda bedre, sier hun.

Måren understreker at vi har klart oss i tusenvis av år uten kunstgjødsel.

– Alle steder i verden har eller hadde en lokaltilpasset måte å lage naturgjødsel på. Enten man lager det fra fiskeslo og tang som på Vestlandet, eller fra blader og kjøkkenavfall som i Nepal. I Vesten har vi lagt opp til et veldig strømlinjeformet landbruk, hvor man ikke lengre lager sin egen gjødsel. Det er enklere å kjøpe kunstgjødsel, sier Måren.

Derfor har hun tro på innovasjon i landbruket, slik som N2 Applied utøver.

– Vi må bruke ressurser på å utvikle nye metoder, slik at vi kan utnytte tilgjengelige ressurser bedre. Og vi må kunne gjøre det i stor skala, ettersom matproduksjonen har blitt industriell, sier hun.

Naturgjødsel som erstatter torv

Frode Vik, prosjektansvarlig Kvæfjord Miljøjord.
Frode Vik

N2 Applied er ikke det eneste norske selskapet som bidrar til redusert bruk av kunstgjødsel. Kvæfjord Miljøjord er et samvirke i Troms og Finnmark bestående av ni bønder, og de lager naturgjødsel ved å dele husdyrgjødsel opp i en våt og en tørr del.

– Vi separerer husdyrgjødsla, og så lager vi kompost av den tørre delen. Dette er en sikker metode som gjør at vi kan dokumentere kvaliteten, og vi får samme kvalitet hver gang, sier prosjektansvarlig Frode Vik.

Komposten, eller naturgjødselen, selger de som hagejord.

– Vår hagejord er bedre enn torv. Med vår naturgjødsel får du mer næring, mer sopp og mikroorganismer med på kjøpet, forklarer han.

I tillegg forteller Fløystad i N2 Applied at pandemi og krig i Ukraina har ført til at kunstgjødsel har hatt en kostnadsvekst på nesten 300 prosent.

– Det har vært, og er fortsatt store pågående endringer i kunstgjødselmarkedet. Usikre leveranser og kraftig økende priser gjør det enda viktigere å bli selvforsynt med gjødsel.

Frode Vik, prosjektansvarlig Kvæfjord Miljøjord.
Frode Vik

Landbruket må redusere klimagassutslippet

Ifølge professor Måren står landbruket og skogbruket for omtrent 25 prosent av alle klimagassutslipp i verden, og det er viktig med tiltak som kan redusere dette utslippet.

– Vi må utvikle insentiver og økonomiske virkemidler som kan vri utviklingen i landbruket, samtidig som vi satser på innovasjon og bedre utnyttelse av ressursene vi tross alt har.

Fløystad i N2 Applied er enig og mener det er en utfordring at bonden ikke får betalt for å redusere utslipp.

– Hadde man belønnet bønder for utslippsreduksjon, slik som i andre deler av samfunnet, ville vi nok fått en større spredning av miljøteknologi i landbruket i Norge, sier han.

Bærekraftsfond satser på naturgjødsel

Landbruksansvarlig i Gjensidige, Anne Thorine Brotke.
Anne Thorine Brotke

Kvæfjord Miljøjord sitt kompostprosjekt er et av prosjektene som har søkt om støtte gjennom Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond.

– Vi er glade for å kunne støtte prosjekter som Kvæfjord Miljøjord, fordi det er med å bidra til økt bærekraft i landbruket, og fordi kunnskapen på sikt kan hjelpe mange. Alle med et initiativ som kan bistå flere bønder, og som er innenfor formålene til fondet vårt, kan søke hos oss for å få midler til å gjøre prosjektet til virkelighet, sier landbruksansvarlig i Gjensidige, Anne Thorine Brotke.

Dette kan du søke om støtte til

Landbruksansvarlig i Gjensidige, Anne Thorine Brotke.
Anne Thorine Brotke

Sist oppdatert: